Firmatiimin pilotointi Päijät-Hämeessä

Firmatiimi on ryhmä opiskelijoita, joiden tehtävänä on edistää yritysten, LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun välistä opiskelijayhteistyötä. Firmatiimin välityksellä yritykset voivat saada tutkimusapua liiketoiminnan kehittämiseen, tuoreita ideoita potentiaalisilta työntekijöiltä sekä mahdollisuuden tutustua opiskelijoihin. Opiskelijat voivat tehdä yrityksessä muun muassa harjoitustöitä, opinnäytetöitä, osa-aikatöitä, kesätöitä ja projektitöitä. (LAB-ammattikorkeakoulu 2020.)

Firmatiimin toimintaa pilotoitiin Päijät-Hämeessä kevään 2020 aikana. Tavoitteena oli selvittää toimintamallin sopivuus ja vastaanotto alueen yrityksissä sekä edistää yritysten oppilaitosyhteistyötä. Pilotointi toteutettiin osana Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO -hanketta ja toteutuksessa tehtiin yhteistyötä opiskelijoiden osuuskunta Souvi Group Osk:n kanssa.

Kuva 1. Firmatiimin toimintaa pilotoitiin Päijät-Hämeessä kevään 2020 aikana. Kuva: LAB-ammattikorkeakoulu.

Pilotin toteutus

Ennen pilotin aloittamista Souvi Group Osk kävi tutustumassa yhdessä Dynamon henkilöstön kanssa Lappeenrannan Firmatiimin toimintaan. Yhteisessä kick off -tapaamisessa jaettiin kokemuksia sekä syvennettiin yhteistyötä Lahden ja Lappeenrannan kampusten toimijoiden välillä.

Pilotti aloitettiin kontaktoimalla runsaat 50 Päijät-Hämeen alueen yritystä. Tarkoituksena oli kartoittaa yrityksen oppilaitosyhteistyön tarpeita, kertoa LAB-ammattikorkeakoulun tarjoamista palveluista sekä sopia mahdolliset jatkotoimenpiteet yhteistyön aloittamiseksi. Oppilaitosyhteistyön käsikirjaa yrityksille käytettiin työkaluna alueen oppilaitosten tarjoamien palvelujen esittelyssä. Kontaktoidut yritykset edustivat eri toimialoja aina teollisuudesta ravintola-alan yrityksiin. Päätarkoituksena oli avata yrityksille etenkin opiskelijayhteistyön mahdollisuuksia.

Koronaviruspandemian kevään 2020 poikkeusjärjestelyt ajoittuivat keskelle pilottia, mikä vaikeutti toteuttamista. Toteutusta arvioitiin ja pilotti siirrettiin joustavasti verkkoon. Yrityksille laadittiin kysely ja kontaktointia jatkettiin etäyhteyksin. Lopuksi yrityksistä laadittiin erilliset raportit, joihin kirjattiin yhteistyötarpeet ja -toiveet.

Pilotin tulokset

Yritystapaamiset onnistuivat poikkeuksetta hyvin. Vastaanotto oli avointa ja keskusteluissa päästiin yhteisymmärrykseen yrityksen tarpeista sekä oppilaitoksen tarjoamista palveluista ja mahdollisuuksista. Kontaktimäärä jäi kuitenkin alle tavoitteen, minkä arvioitiin johtuvan koronaviruspandemiasta ja yleisesti kuormittavasta tilanteesta yrityksissä. Pilotissa kerätyt yritysten yhteistyötarpeet vietiin eteenpäin asiantuntijoille ja opiskelijaryhmille.

Yritysten ja pilotin toteuttajien palautteen perusteella pilottia voidaan pitää onnistuneena ja palvelua tarpeellisena. Toimivaksi koettiin etsivään yhteistyöhön pohjautuva toimintamalli, jossa kontaktoidaan yrityksiä, jotka eivät muutoin tule esille potentiaalisena yhteystyökumppanina. Tällä mallilla oppilaitos pystyy vastaamaan alueen positiiviseen kehitykseen tukemalla etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa.

Kirjoittajat

Ninni Andelin toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO -hankkeessa.

Krista Tuomi toimii LAB-ammattikorkeakoulussa työelämäpalveluiden suunnittelijana Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO -hankkeessa.

Lähteet

LAB-ammattikorkeakoulu. 2020. Yritysten oppilaitosyhteistyö. [Viitattu 16.9.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/yritysten-oppilaitosyhteistyo

Linkit

LAB-ammattikorkeakoulu. 2020a. Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO. [Viitattu 1.10.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/dynamo

Souvi Group Osk. 2020. [Viitattu 10.9.2020]. Saatavissa: https://souvi.fi/ 

LAB-ammattikorkeakoulu. 2020b. Yritysten oppilaitosyhteistyö. [Viitattu 16.9.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/yritysten-oppilaitosyhteistyo

Kuvat

Kuva 1. LAB-ammattikorkeakoulu. 2020. Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO. [Viitattu 31.8.2020].

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *