Etätyön haasteita ja mahdollisuuksia ratkomassa

Etätyöstä on tullut yhä tärkeämpi osa monen työn arkea. Tämä haastaa niin työntekijät kuin yritykset ja monenlaiset organisaatiot löytämään toimivia yhteistyön tapoja. Kuinka hahmottaa esimerkiksi yrityksen yhteiskehittämismahdollisuuksia tai liiketoimintamallin kestävyyttä? Miten mahdollistaa innovointiprosessit hajautetuissa työssä tai tukea psykologista turvallisuuden tunnetta etäkokouksissa? Miten spontaanit kohtaamiset ja yhdessä ideointi onnistuisivat myös hybridityössä? Muun muassa näiden teemojen johtamiseen ja kehittämiseen on pian tarjolla työkaluja, joita luodaan Distance LAB -hankkeessa (LAB 2023).  

Kuva 1. Etätyön vuorovaikutustilanteisiin etsitään myös uusia ratkaisuja. (Mohamed_hassan 2022) 

Palveluja yrityksille   

LAB-ammattikorkeakoulu on kumppanina mukana Distance LAB -hankkeessa, jota rahoittaa EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelma. Hankkeessa on mukana yhdeksän organisaatiota kuudesta eri maasta Pohjois-, Itä- ja Keski-Euroopasta. Mukana on yrityshautomoita, korkeakouluja ja muita julkisia, alueellisia organisaatioita. Projektin toteuttajien lisäksi projektiin liittyy 24 organisaatiota kumppanimaista ja Virosta. Näitä kaikkia toimijoita yhdistää halu tukea yrityksiä ja organisaatioita etävuorovaikutuksessa ja elinvoiman kehittämisessä mahdollisimman kestävästi.  

Projektin kohderyhmiä ovat erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset Suomessa, Liettuassa, Latviassa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa. Myös mikroyritykset ja monenlaiset organisaatiot voivat osallistua projektin yhteiskehittämiseen, tapahtumiin ja kokeiluihin. Lisäksi kohderyhmää ovat yrityshautomot ja julkiset organisaatiot, joilla on tärkeä rooli alueellisten etätyöyhteisöiden tukemisessa.   

Yhteiskehittämisestä pilotointiin ja yhteiseen palvelualustaan  

Projektin toiminta etenee kolmen päävaiheen kautta. Ensimmäisessä vaiheessa, ensimmäisenä vuonna, projektissa luodaan työkaluja kohderyhmille. Yrityksillä ja julkisilla organisaatioilla on tärkeä rooli, koska työkalujen kehittäminen on vuorovaikutteinen yhteiskehittämisprosessi. Työkalut ovat välineitä etävuorovaikutuksen, tiedon yhteiskehittämisen ja kestävämpien digitaalisten liiketoimintastrategioiden kehittämiseen.

Projektin toisessa vaiheessa ja toisena vuotena työkaluja pilotoidaan yhdessä yritysten kanssa. Kolmannessa vaiheessa, kolmantena vuonna projektia koordinoiva kokoaa työkalut ja palvelut yhteen digitaaliselle alustalle, jossa ne ovat saatavilla. Kukin työkalu on itsenäinen palvelu, mutta myös laajempi yhteinen kokonaisuus, joka auttaa arvioimaan ja kehittämään kykyjä innovoida ja kommunikoida, luoda vastuullisia toimintatapoja ja tuotteita tai liiketoimintastrategioita digitaalisen murroksen aallonharjalla.

Vaikka projekti keskittyykin etänä kehittämiseen, tapasi verkosto Kokkolassa keväällä.

[Alt-teksti: seitsemäntoista henkilön ryhmä oppilaitoksen aulatilan portailla.]
Kuva 2. Projektin asiantuntiijat tulevat yhdeksästä organisaatiosta. Kohtasimme kick off -tapahtumassa Kokkolassa. (Kuva: @DistanceLab team photo)

Projektin kumppanit yhdeksästä eri organisaatiosta jakoivat ajatuksiaan ja suunnittelivat yhdessä askelia eteenpäin. Distance LABissä kohtaavat monenlaiset osaajat yritysneuvojista IT-alan asiantuntijoihin. Yhteistyökumppaneilla – kumppanialueilla toimivilla yrityksillä ja monenlaisilla yksityisillä ja julkisilla organisaatioilla ‒ on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua työkalujen kehittämiseen.

Kirjoittajat  

Heidi Myyryläinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Liiketoiminta-yksikössä TKI-asiantuntijana.

Emmi Ollila työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Liiketoiminta-yksikössä TKI-asiantuntijana.

Lähteet

LAB. 2023. Distance LAB. Remote service hub for SMEs and public sector. Hanke. Viitattu 10.8.2023. Saatavissa https://lab.fi/en/project/distance-lab-remote-service-hub-smes-and-public-sector

Mohamed_hassan. 2022. Zoomaus, etätapaaminen, virtuaalinen. Pixabay. Viitattu 10.8.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/vectors/zoomaus-et%C3%A4-tapaaminen-virtuaalinen-6989332/