Tekoälyn käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia kiinteistö- ja rakennusalalle

Kansainvälisissä vertailuissa Suomi sijoittuu kärkimaiden joukkoon tekoälyn käyttöönottovalmiuksia, investointeja ja tekoälyn soveltamista tarkasteltaessa. Vuonna 2020 noin 3 % suomalaisista yrityksistä hyödynsi tekoälyä päivittäin toiminnassaan. Luku on kolminkertaistunut vuodesta 2017, jolloin kansallinen Suomen tekoälyaika -toimenpideohjelma julkaistiin. (Faia 2020, 5.) Suomessa on siis hyvä tahtotila ja osaamista tekoälyn käyttöönottoon. Rakennetussa ympäristössä tekoälysovellusten hyödyntäminen on kuitenkin muutamia edelläkävijäyrityksiä lukuun ottamatta vasta alkutekijöissään (Lehtinen 2021).

Ketterät tekoälyratkaisut kasvattavat kustannustehokkuutta

Tekoäly tutuksi ja Alueellinen teknologiakartta -hankkeiden yhteiswebinaarissa Tekoäly kiinteistö- ja rakennusalalla näkemyksiään tekoälyn hyödyntämisestä rakennussektorilla kertoi KIRAHubin toimitusjohtaja Teemu Lehtinen. KIRAHub on rakennetun ympäristön innovaatioekosysteemi, jonka tavoitteena on digitalisaation valjastaminen kokonaisvaltaisesti kestävämmän rakennetun ympäristön avuksi (KIRAHub 2021). Lehtisen mukaan tekoälyosaamisen kasvattaminen alalla on tärkeää erityisesti viime aikojen kiihtyvän digitalisoitumisen myötä. Tekoälyn käyttöönotolla voidaan parantaa alan kustannustehokkuutta, sillä tekoälysovellusten avulla on mahdollista säästää paitsi aikaa, rahaa ja työtunteja myös materiaaleja. (Lehtinen 2021.)

Kiinteistö- ja rakennusalan toimijat koostuvat Suomessa pääosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joille on tärkeää kustannustehokkaiden ja helposti skaalautuvien tekoälyratkaisujen löytyminen. Lehtinen nostaa yhdeksi tärkeäksi tekoälyn kehittämistä ja käyttöönottoa määrittäväksi seikaksi tekoälyn hyödyntämisen rakentamisen eri elinkaaren vaiheissa aina suunnittelusta purkuun. Luonnollisen kielen ymmärtämisen, konenäön ja numeerisien tekoälyratkaisuiden soveltaminen on jo nyt kiinteistö- ja rakennusalalla mahdollista. Kuitenkin tekoälyn hyödyntäminen vaatii yrityksiltä laajaa organisaatiotason tarkastelua. On tärkeää pohtia, mihin liiketoiminnan tarpeisiin tekoälyllä vastataan, ja onko tarjolla riittävä määrä laadukasta dataa ja osaamista tekoälyn käyttöönoton tueksi. (Lehtinen 2021.)

Kaksi rakennustyöntekijää tutkii kuvituksellista neuroverkkoa.
Kuva 1. Suomessa tekoälyn hyödyntäminen kiinteistö- ja rakennusalalla on vasta alussa. (geralt 2020)

Tekoälyn käyttöönottoa edistetään digitalisaatiolla ja koulutuksella

Maankäytön- ja rakennuslain uudistamisen yhtenä tavoitteena on mahdollistaa datan ja uusien teknologioiden hyödyntämistä sekä edistää sähköisten palveluiden käyttöä rakennusalalla. Uudistustyö antaa raamit myös ympäristöministeriön (YM) rakennetun ympäristön tiedon digitalisaatiotyölle. YM:n RYHTI-hankkeessa kehitetään valtakunnallista rakennetun ympäristön tietojärjestelmää, joka mahdollistaa ajantasaisen tiedon keräämisen ja välittämisen eri organisaatioiden välillä. Tavoitteena on myös tiedon yhteen toimivuuden edistäminen. (Lehtinen 2021.)

Edellisen hallituskauden KIRA-digi kärkihanke on osaltaan vauhdittanut kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota ja näin silottanut tietä tekoälyn hyödyntämiselle rakennussektorilla. Koulutuksen merkitys digitalisaation ja tekoälyn laajemman käyttöönoton mahdollistamiselle on selvä. KIRAHub on yhdessä YM:n ja Reaktor Educationin kanssa julkaissut kiinteistö- ja rakennusalalle suunnatun Tekoäly rakennetussa ympäristössä -kurssin. Maksuton kurssi on suunnattu alalla työskenteleville ja opiskeleville. Sen suorittaminen antaa avaimet tekoälyn hyödyntämiseen kiinteistö- ja rakennusalalla. (Lehtinen 2021.)

Kirjoittaja

Hanna Suutari työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa projektisuunnittelijana tekoälyn hyödyntämistä mikro- ja pk-yrityksissä edistävässä Tekoäly tutuksi -hankkeessa.

Lähteet

Faia. 2020. Market research. [Viitattu: 3.12.2021]. Saatavissa: https://faia.fi/market-research/

KIRAHub 2021. Mikä on KiraHub. [Viitattu 3.12.2021] Saatavissa: https://kirahub.org/mika-kirahub/

Lehtinen, T. 2021. Tekoäly kiinteistö- ja rakennusalalla. Esitys Tekoäly kiinteistö- ja rakennusalalla webinaarissa 25.11.2021.

Linkit

Linkki 1. LAB 2021a. Tekoäly tutuksi. [Viitattu 3.12.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/tekoaly-tutuksi

Linkki 2. LAB 2021b. Alueellinen teknologiakartta. [Viitattu 3.12.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/alueellinen-teknologiakartta

Kuvat

Kuva 1. geralt. 2020. 5261734. Pixabay. [viitattu 3.12.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-5261734/