Game Developers Conference 2022

LAB-ammattikorkeakoulu on osatoteuttajana kansainvälisessä peliteollisuuden vientiä kasvattavassa Baltic Explorers -hankkeessa. Hankkeen päätavoitteena on auttaa Suomen, Ruotsin, Viron ja Latvian pienempiä peliyrityksiä luomaan yhteyksiä ja pelituotteiden vientiä EU:n ulkopuolelle. Osa hankkeen toimintaa on mahdollistaa yritysten osallistuminen kansainvälisiin pelialan tapahtumiin.

Baltic Explorers hankkeen messupiste. Kuvassa kuusi ihmistä pöydän ympärilla. Värikkäitä julisteita taustalla
Kuva 1. GDC messualueella riitti väkeä koko tapahtuman ajan. (Kuva: Ria Gynther)

Osallistuminen GDC 2022 tapahtumaan

Baltic Explorers osallistui yhdessä 22 pelialan yrityksen kanssa 21.–25.3.2022 järjestettyyn pelialan ammattilaisten suurtapahtumaan Yhdysvalloissa. Game Developers Conference (GDC) -konferenssi järjestettiin San Franciscossa, tapahtumassa oli 12 000 osallistujaa paikan päällä ja 5000 osallistujaa seurasi tapahtumaa verkossa. Hanke oli myös yksi 200:sta konferenssin messualueella esittäytyneestä tahosta. (Informa PLC 2022.)

Hankkeen messupiste (Kuva 1) toimi niin hankkeen käyntikorttina kuin yritysten esittelyalueenakin. Yritykset pystyivät varaamaan pisteestä pöytäpaikan peliesittelyjä varten, lisäksi yrityskohtaista jakotavaraa, esitteitä, käyntikortteja ja tarroja oli mahdollista jättää esittelypisteelle. Osallistuneiden yritysten peleistä oli koostettu myös esittelyvideo, joka pyöri messupisteen televisioruudulla koko tapahtuman ajan.

Osallistujien näkökulma

Baltic Explorers hankkeen kautta tapahtumaan osallistuneiden yritysten palautteita kerättiin tapahtuman aikana suusanallisesti sekä tapahtuman jälkeen kyselyn muodossa. Palautteissa oli hyvin positiivinen sävy ja osallistumisen koettiin hyödylliseksi. Useissa palautteissa korostettiin kuinka tärkeäksi uusien ja vanhojen kontaktien tapaaminen kasvotusten koettiin. Myös yritykselle saatu näkyvyys mm. messualueella oli merkityksellistä. Moni yrityksistä raportoi jälkikäteen myös jatkotapaamisista esim. julkaisijoiden ja rahoittajien kanssa ja jopa yksi merkittävä sopimuskin on jo allekirjoitettu.

kolme miestä ja yksi nainen seisovat värikkään messupisteen ympärillä. Lisäksi yksi mies pelaa virtuaalipeliä virtuaalilasit päässään
Kuva 2. Peliyritykset vuorottelivat messupisteellä. Tarjolla oli mahdollisuus pelata muun muassa virtuaalipelejä. Kuvassa Virolaisen Maru VR:n edustajat sekä messuosallistuja testaamassa heidän peliään. (Kuva: Laura Vilsone)

Palautteiden perusteella hankkeen esittelypistettä messualueella käyttivät aktiivisesti yritykset, joilla tuotanto on siinä vaiheessa, että tarjolla on esimerkiksi pelattava demo (kuva 2).  Lisäksi esittelypiste koettiin hyväksi tapaamisten aloituspaikaksi. sittelypiste on helpompi löytää ihmismassasta kuin yksittäinen ihminen. Osallistuneilla yrityksillä oli palautteen perusteella keskimäärin 15 tapaamista päivässä. Messupiste tarjosi heille myös paikan, jossa levähtää hetki ennen seuraavaa kokousta sekä säilyttää vesipulloa ja muita tavaroita. Virallisen konferenssin ympärillä on runsaasti myös oheistapahtumia, joita järjestävät isot yritykset ja palveluntarjoajat kuten Unity tai Amazon. Päivät voivat venyä pitkiksi, joten jokainen hetki lepäämiseen kannattaa ottaa vastaan. Lisää osallistujan näkökulmaa GDC 2022 tapahtumaan tarjotaan oheisella videolla.

Video 1. Virolaista Blastronaut tietokonepeliä esittelemässä ollut Perfoon jukaisi henkilökohtaisen videoblogin osallistumisestaan GDC 2022 konferenssiin. (Perfoon 2022)

Mitä seuraavaksi

Seuraavaksi Baltic Explorers kääntää katseen itään, kohti Aasian pelimarkkinoita. Syksyn 2022 aikana luvassa on vientimatkat sekä Etelä-Koreaan että Japaniin. Peleihin liittyvän liiketoiminnan tulot olivat vuonna 2021 Japanissa 21,78 miljardia dollaria ja Etelä-Koreassa 8,26 miljardia. Näiden edelle menevät ainoastaan Kiinan ja Yhdysvaltojen pelituotot. (Newzoo 2021.)

Kirjoittaja

Ria Gynther työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimii projektipäällikkönä Baltic Explorers -hankkeessa. Töiden ohella Gynther toimii aktiivisesti suomalaisen pelialan kehittämisen parissa.

Lähteet

Informa PLC. 2022. GDC 2022 Welcomed Over 17,000 Attendees to the In-Person and Virtual Event. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://gdconf.com/news/gdc-2022-welcomed-over-17000-attendees-person-and-virtual-event

Newzoo. 2021.  Top 10 Countries/Markets by Game Revenues. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://newzoo.com/insights/rankings/top-10-countries-by-game-revenues/

Perfoon. 2022. Perfoon at GDC2022 video blog. Youtube. Viitattu 2.5.2022. Saatavissa https://youtu.be/9Ch7OyJ6d7Y

Linkit

Linkki 1. Baltic Explorers. 2022. Landing Page. Viitattu 2.5.2022. Saatavissa https://balticexplorers.eu/