Systeemiajattelu ja mahdollistaminen

Tekstin kirjoittaja on ollut jo kauan kiinnostunut systeemiajattelusta ja vuorovaikutuksen parantamisesta. Yksi systeemiajattelua Suomessa opettanut meritoitunut henkilö on professori (emeritus) Esa Saarinen, jonka Aalto-yliopistossa pitämän Filosofia ja systeemiajattelu -opintojakson luennoilla esitettyyn mahdollistamisen teemaan tämä teksti pohjautuu.

Tässä tekstissä esitellään lyhyesti arvokkaan käsitettä Timonen-ulottuvuushahmotuksen kautta. Teksti todennäköisesti avautuu paremmin, jos tässä kohtaa katsot Youtubesta lähteistä löytyvän jääkiekkoaiheisen esimerkin (OrmanMollis 2009).

Saarinen (2021) havainnollistaa arvokkaan tasot seuraavasti:

  1. Näkyvä tähtisuorite (”maali” tms. ”kaupan klousaaminen”) Tällaisen suorituksen kaikki huomaavat ja tällaisia suorituksia on myös suhteellisen helppo mitata. Maalin tai kaupantekijä muistetaan.

2. Syöttö toiselle, jotta tämä voi tehdä onnistuneesti jotain näkyvästi arvokasta (”maaliin johtava syöttö”, ”suositukset omaan luottamusverkostoon”, ”sivuosa – Oscar”)

Hyvien syöttöjen tarjoaminen tai ”lapaan syöttäminen” oman organisaation sisällä tai omassa verkostossa luo useiden tutkimusten mukaan parempaa työelämää. Hyvän tekeminen on myös yksi psykologisista perustarpeistamme autonomian, kyvykkyyden kokemisen ja yhteisöllisyyden tarpeiden ohella.

3. Mahdollistavuus sille, että laajempi kokonaisuus toimii (jääkiekkoesimerkin Timonen)

Mahdollistava toiminta on usein pikaisesti tarkasteltuna näkymätöntä. Ihmisten vuorovaikutukseen liittyvän dynamiikan havaitseminen on mahdollista, mutta valitettavan usein se jää kiireen tai tähtisuoritteisiin keskittymisen jalkoihin. Vaikka tätä mahdollistavuuden ulottuvuutta on hankalaa, ellei mahdotonta mitata (eikä ehkä kannatakaan mitata), se ei tarkoita sitä, etteikö sillä olisi kokonaisuudessa onnistumisen kannalta suurta merkitystä.

Kuva 1. Joukkuepeleissä, kuten jääkiekossa, osataan arvostaa paitsi maalintekijöitä myös maalitilanteen pohjustaneita mahdollistajia. (Kuva: © Pekka Rautiainen)

Usein meille jää mieleen eri elämänalueilla, työssä tai vapaa-ajalla henkilö, jolla oli ratkaiseva rooli asian maaliin viemisessä. Muistamme hänet, joka teki kaupan tai viimeisteli tiukassa tilanteessa jatkoajalle venyneen ottelun. Urheilussa lasketaan ja tilastoidaan näkyvästi myös syöttöpisteitä, työelämässä tämä jää jo enemmän ratkaisijan kommunikoitavaksi kiitosten tms. muodossa. Monesti täysin näkymättömiin kuitenkin jäävät asian mahdollistajat, jotka toiminnallaan loivat olosuhteet – mahdollisuuden ‒ muille menestyä. Urheilujoukkueissa ja muissa ryhmästä tiimiksi kehittyneissä yhteisöissä tällaiset toimijat on usein tunnistettu, ja heidän toimintaansa arvostetaan.

Suosittelen, että lukija katsoo tässä kohtaa lähteissä mainitun lyhyen jääkiekkoaiheisen Youtube -videon uudelleen (OrmanMollis 2009). Tämän jälkeen on varmasti helpompi pohtia seuraavia:

  • Miten omassa organisaatiossa voisi tukea kaikkia arvokkaan tasoja nykyistä paremmin?
  • Miten voisi tunnistaa nykyiset mahdollistajat ja tukea heidän työtään?

Kirjoittaja

Pasi Juvonen toimii tällä hetkellä LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-johtajana Innovaatioiden kaupallistaminen -vahvuusalueella.

Lähteet

OrmanMollis. 2009. MM 1999, Suomi – Venäjä loppuhetket. Video. Viitattu 26.4.2022. Saatavissa https://www.youtube.com/watch?v=49wB6vU2VMk

Saarinen, E. 2021. Filosofia ja systeemiajattelu. Luentosarja. Aalto-yliopisto. Viitattu 26.3.2022. Saatavissa https://www.youtube.com/watch?v=wWofqgRaxpA