Geoperintöalueen näkökulmia tiedepäivässä

Lahden Tiedepäivä (2022) toteutettiin 20. kerran 24.11.2022 Lahdessa. Salpausselkä UNESCO Global Geopark tarjosi lähes koko päivän mittaisen asiantuntijaluentosarjan LAB-ammattikorkeakoulun Mukkulan kampuksella.

Salpausselkä Geoparkin perustamisen taustalla on mittava, vuosien pitkäjänteinen hanketoimintatyö. Sen tuloksena on vuonna 2022 saatu UNESCO Global geopark -status. Toiminta ei suinkaan ole ”valmista”; geoparkeja tai geoperintökohteita kehitetään jatkuvasti (Tommola 2022).

Käynnissä on kaksikin hanketta: Salpausselkä Unesco Global Geopark – Kestävän matkailun roadmap (LAB 2022) sekä geoperintökohteiden tunnettuuden kasvua ja vastuullisen matkailun edistämistä tavoitteleva Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi (Maaseutuverkosto 2022).

Geoperintöalueiden tehtävänä Suomessa ja muualla maailmassa on pyrkiä säilyttämään alueensa ainutlaatuista geoperintökohdetta, lisätä kestävän matkailun mahdollisuuksia ja edistää kohteiden paikallisten toimijoiden elinvoimaisuutta matkailussa kestävällä tavalla. Hanketoiminnan kautta on Salpausselkä UNESCO global geoparkin ympärille kertynyt laaja kansallinen asiantuntijaverkosto, joka edelleen kehittää kestävää matkailua Suomessa. (Tommola 2022.)

[Alt-teksti: kesäinen järvenselkä ja useita suuria saaria, saaren edessä yksinäinen pieni purjevene.]
Kuva 1. Kilometrejä pitkä harjusaari Kelvenne on Päijänteen kansallispuiston kuuluisuus. (Vallas 2009)

Geodiversiteetti osa luonnon monimuotoisuutta

Geologisen tutkimuskeskuksen tutkija Tapio Kananoja tutustutti kuulijat geologian kiehtovaan maailmaan geodiversiteetti-käsitteen kautta. Biodiversiteetti tarkoittaa biologista eli elollisen maailman monimuotoisuutta ja geodiversiteetti geologista monimuotoisuutta. Yhdessä nämä muodostavat luonnon monimuotoisuuden, ja monimuotoisen biologisen ympäristön pohjana on monimuotoinen geologinen ympäristö. (Kananoja 2022.)

Erikoissuunnittelija Titta Jylhänkangas (2022) Metsähallituksen luontopalveluista kertoi Päijänteen kansallispuistosta kestävän matkailun kohteena. Aluehan sijaitsee Salpausselkä geoparkin alueella, joten sekä Metsähallitusta että Salpausselkä geoparkia kiinnostavat kestävän matkailun kehittämistoimenpiteet.

Kestävä matkailu on jatkuvaa tasapainoilua matkailijoiden vierailujen aiheuttaman kuluman ja kestävän matkailun mahdollistamisen välillä. Tärkeässä roolissa tässä ovat paikalliset toimijat, yrittäjät, asukkaat, oppilaitokset ja yhteisöt. Metsähallituksen kohteiden ylläpitoa säätelevät tietyt määräykset ja säännöt, ja Metsähallituksen kumppanuuksia sitovat tietyt velvoitteet (Jylhänkangas 2022).

Kohteita kaupungissakin

Lahden kaupungin alueilla sijaitsevista luonnonsuojelualueista kertoi vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin. Salpausselkä geoparkin tarjontaan kuuluu myös kaupunkikohteita, mikä ei ole aivan tavallista. Esimerkiksi Lahden kaupungissa, aivan urheilukeskuksen tuntumassa on Häränsilmän suppalampi. Geoperintöalueen kohteena on siis kaupungin luonnonsuojelualueella sijaitseva arvokas luontoympäristö, joka on kuitenkin suhteellisen helposti tavoitettavissa ja lähellä kaupunkia. (Malin 2022.)

Koulutuskeskus Salpauksen edustaja, matkailualan opettaja Maaria Alén, Salpausselkä geoparkin toiminnanjohtaja Kati Komulainen ja geotieteiden asiantuntija Vilma-Lotta Tallgren valottivat opaskoulutuksen keinoin tapahtuvaa yhteistyötä. Tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä alueen erityispiirteistä sekä tarjota alueen toimijoille mahdollisuuksia kertoa kohteesta ajantasaista ja relevanttia tietoa (Alén & Tallgren 2022; Komulainen 2022).

Geoperintöalueiden tunnettuuden lisääminen edellyttää jatkossakin yhteistyötä, ja tämä monialaisen asiantuntijajoukon esiintyminen tiedepäivänä oli erinomainen esimerkki siitä.

Kirjoittaja

Kati Kiiski toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. Hän työskentelee Salpausselkä Unesco Global Geopark -kestävän matkailun roadmap -hankkeessa asiantuntijana ja Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Alén, M. & Tallgren, V-L. 2022. Geopark-opaskoulutuksella kestävän matkailun osaajia. Puheenvuoro Lahden Tiedepäivässä 2022. 24.11.2022.

Jylhänkangas, T. 2022. Päijänteen kansallispuisto kestävän luontomatkailun kohteena. Puheenvuoro Lahden Tiedepäivässä 2022. 24.11.2022.

Kananoja, T. 2022. Geodiversiteetti ja geoparkit. Puheenvuoro Lahden Tiedepäivillä 2022. 24.11.2022.

Komulainen, K. 2022. Salpausselkä Geoparkin kehittämistyö jatkuu UNESCO-kohteena. Puheenvuoro Lahden Tiedepäivässä 2022. 24.11.2022.

LAB. 2022. Salpausselkä Unesco Global Geopark – kestävän matkailun roadmap. Hanke. Viitattu 30.12.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/salpausselka-unesco-global-geopark-kestavan-matkailun-roadmap

Lahden Tiedepäivä. 2022. Ohjelma. Viitattu 29.12.2022. Saatavissa  https://lab.fi/sites/default/files/2022-11/OHJELMA-2022_LahdenTiedepaiva%5B1%5D.pdf

Maaseutuverkosto. 2022. Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi. Hanke. Viitattu 29.12.2022. Saatavissa https://maaseutuverkosto.fi/hankkeet/geopuistot-kestavan-matkailun-vetovoimatekijoiksi/

Malin, I. 2022. Luonnonsuojelualueet Geopark-kohteina Lahden kaupungissa. Puheenvuoro Lahden Tiedepäivässä 2022. 24.11.2022.

Tommola, P. 2022. Hanketoiminnan rooli Salpausselkä Geoparkin perustamisessa ja kehittämisessä. Puheenvuoro Lahden Tiedepäivässä 2022. 24.11.2022.

Vallas, H. 2009. Padasjoki Päijänne National Park Kelvenne Island. Visit Lahti. Viitattu 29.12.2022. Saatavissa https://visitlahti.kuvat.fi/kuvat/LUONTO+-+NATURE/LUONTON%C3%84HT%C3%84VYYDET+%E2%80%93+NATURAL+SCENERY/padasjoki+P%C3%A4ij%C3%A4nne+National+Park+Kelvenne+Island.jpg