Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa testataan pyöräily-ystävällisiä tuotteita

LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteisen Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen (LAB 2022) tavoitteena on vahvistaa ekologiseen liikkumiseen ja lähimatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen tuotteistamistyöpajassa 19. tammikuuta ideoitiin yhteistyössä alueen yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa uusia tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin. Silloin esille nousivat erityisesti reittipohjaiset tuotteet, jotka tuovat esille Päijät-Hämeen upeita luontokohteita ja niihin liittyvää kulttuuria.

Tuotteistamisyhteistyö on nyt edennyt, ja alueemme yritykset ovat pian saamassa tuotantoon ensimmäiset hankeyhteistyössä kehitetyt pyörämatkailun tuotteet. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen henkilöstöllä ja muutamilla yhteistyökumppaneillamme oli ilo päästä testaamaan ensimmäinen näistä tuotteista, Kitetirri Outdoorsin ja Hollolan Hirven yhteinen Salpausselältä savusaunaan -retkituote, jossa yhdistyvät aloittelevallekin polkijalle soveltuva pyöräilytuote, savusaunaelämys sekä lähiruoka. Tuote on jo ehtinyt myyntiin asiakkaille ja sen voi varata omalle ryhmälleen Kitetirrin verkkokaupan kautta. Linkki Kitetirrin verkkokauppaan: https://kitetirri.johku.com/fi_FI/retket/herkkusuun-maastopyoraretki-lapi-salpausselan-savusaunaan

[Alt-teksti: Metsän reunassa olevalla pysäköintipaikalla valkoinen pakettiauto ja sen edessä useita maastopyöriä ja pyöräilijöitä.]
Kuva 1. Retken alussa Kitetirri antoi pyöräilijöille opastuksen sähköpyörän käyttöön. (Kuva: Helena Kämäräinen)

Asiakasymmärrystä tuotekehityksen tueksi

Tuotetestauksessa hyödynsimme webropol-kyselyä, jonka kysymykset oli laadittu etukäteen suunnitellun ajoreitin ja yrittäjien laatiman tuotekuvauksen pohjalta. Tarkoituksena oli tavanomaisen asiakaspalautteen keräämisen lisäksi muun muassa varmentaa tuotteen pyöräily-ystävällisyys ja löytää tuotteelle sopivat kohderyhmät sekä ideoida, miten tämän tyyppistä yhdistelmätuotetta kannattaisi tuoda esille erilaislle asiakasryhmille. Kerätyn palautteen toivotaan hyödyttävän alueemme yrittäjien tuotekehitystä ja edistävän yritysten välistä yhteistyötä. 

[Alt-teksti: Kahdeksan pyöräilijää pysähtyneenä metsäiseen rinteeseen hymyilevinä.]
Kuva 1. Salpausselältä savusaunaan -tuotteen testausryhmä perillä Hollolan Hirvessä. (Kuva: Ilkka Sipilä)

Salpausselkä Geoparkista inspiraatiota teemapohjaisiin tuotteisiin

Sekä Hollolan Hirvi että Kitetirri Outdoors ovat aktiivisia toimijoita Salpausselkä Geopark -verkostossa ja rekisteröityneet keväällä 2022 virallisen Unesco Global Geopark -statuksen saaneen Salpausselkä Geoparkin virallisiksi yhteistyöyrityksiksi, ja tuotteen keskeinen idea on rakennettu Salpausselkä Geopark -teeman ympärille. Reitin varrella päästiin ihailemaan geokohteista  Urheilukeskusta, Häränsilmän suppalampea, Pirunpesää, Tiirismaata ja Hollolan Hirven vieressä kohoavaa Harmiokalliota. Myös geopark-teemalle keskeiset kestävän kehityksen arvot näkyivät hyvin tuotteessa. Testauksen pohjalta on helppo todeta, että Salpausselkä Geopark on erinomainen inspiraationlähde ekologista liikkumista edistäville luontomatkailutuotteille.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen projektipäällikkönä. Linkki Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeeseen: https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

Linkit

Kitetirri. 2022. Herkkusuun maastopyöräretki Salpausselältä savusaunaan. Viitattu 12.5.2022. Saatavissa https://kitetirri.johku.com/fi_FI/retket/herkkusuun-maastopyoraretki-lapi-salpausselan-savusaunaan

LAB. 2022. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke. Viitattu 12.5.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame