Tukea vanhemmuudelle nuoren itsenäistyessä

Nuoruus tuo mukanaan paljon muutoksia elämään, ja aikuiseksi kasvaminen voi olla haastavaa. Itsenäistymiseen valmistautuminen ja vanhemmista irtaantuminen luo paljon erilaisia tunteita perheissä. Nuorelle on hyvä antaa tarpeeksi tilaa, mutta pitää myös rajoja. Vanhemman on tärkeää olla läsnä ja kuunnella. Nuoren omien mielipiteiden, ratkaisujen ja valintojen arvostaminen ja tukeminen edistää nuoren kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä. (MLL 2020a.)

Keskusteluyhteyden ylläpito itsenäistyvän nuoren kanssa voi olla haastavaa. Nuorten lisääntynyt mielialaoireilu on yhteydessä vanhemman ja nuoren välisiin keskusteluvaikeuksiin. Vanhempien osallistuminen nuoren elämään ja hyvä keskusteluyhteys suojaavat nuoria mielialaoireiluilta (Metsälä & Moisanen 2022).

Kuva 1. Läsnäolon tärkeys vuorovaikutuksessa. (Dimhou 2018)

Vuorovaikutuksen tukeminen

LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat tekivät kehittämistehtävänä sähköisen posterin toisen asteen opiskelijoiden vanhemmille ja nuorille. Miten tunnet oman nuoresi? -kehittämistehtävän aiheena oli tarjota tukea nuoren ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen. Tämä on jatkumoa Metsälä & Moisanen (2022) opinnäytetyölle, jossa kuvattiin toisen asteen opiskeluhuollon kehittämiskohteita. Opinnäytetyön tuloksissa korostui vanhempien merkitys nuoren arjessa.

Sähköiseen posteri laadittiin yhteistyössä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen toisen asteen opiskeluhuollon terveydenhoitajan kanssa. Koottujen ideoiden pohjalta terveydenhoitajaopiskelijat työstivät posterin PowerPoint-ohjelman avulla. Tarkoituksena on herättää vanhempia reflektoimaan omaa vuorovaikutustaan itsenäistyvän nuoren kanssa.

Sisältö on luotu käytännönläheiseksi, johon perheiden on helppo samaistua. Nuoren ja vanhemman vuorovaikutuksen tilanteita on havainnollistettu muun muassa opiskelijoiden tekemillä videoilla, jotka ovat upotettuna posteriin. Posterin lopussa on koottuna yhteystietoja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen toisen asteen opiskeluhuoltoon sekä lisätietoa aiheesta linkkien muodossa, muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuorisoneuvolan sivuille (MLL 2020b). Materiaali  on hyödynnettävissä myös vanhempien tukemiseen opiskeluhuollossa.

Posteriin pääsee tutustumaan tästä linkistä: Posteri toisen asteen opiskelijoiden vanhemmille.pptx  (Linkki 1)

Kirjoittajat

Janina Kukkonen, Mari Metsälä, Ida Moisanen ja Jenna Tirkkonen opiskelevat LAB-ammattikorkeakoulussa terveydenhoitajiksi.

Anja Liimatainen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä Lappeenrannan kampuksella.

Lähteet

Dimhou. 2018. Hou, D. Nuoret, ihmiset, ryhmä, ystävät. Pixabay.Viitattu 27.11.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/nuoret-ihmiset-ryhm%c3%a4-yst%c3%a4v%c3%a4t-3575167/

Metsälä, M. & Moisanen, I. 2022. Kehittämiskohteet toisen asteen opiskeluterveydenhuollossa opiskelijoiden ja ammattilaisten näkökulmasta. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 17.11.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022060114362

MLL. 2020a. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Vanhempainnetti. Viitattu 17.11.2022. Saatavissa https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/elamaa-nuoren-kanssa

MLL. 2020b. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Nuorisoneuvola. Viitattu 17.11.2022. Saatavissa https://www.mll.fi/nuorisoneuvola/?utm_source=google&utm_medium=ads&utm_campaign=nuorisoneuvola&utm_content=ads1&gclid=Cj0KCQjw4omaBhDqARIsADXULuUEoDqAFLEdfxWErvvWwhpQ0vx6N1U9PLgCzYMf5ZKxDapBN8S9uIaAq_nEALw_wcB

Linkit

Linkki 1. Kukkonen, J., Metsälä, M., Moisanen, I. & Tirkkonen, J. 2022. Miten tunnet oman nuoresi? Kehittämistehtävä. LAB. Viitattu 29.11.2022. Saatavissa lut-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ida_moisanen_student_lab_fi/EYdkZou5YxxOk_ue9mYz5iEBHkh82xSO1qNSai72Q_lolw?e=O5yHxc&wdLOR=c439CC935-533F-4877-869A-1C862558DB72