Haaveena liikunta-alan yritys, osa 1

Yrityksen perustamisen haasteet 

LAB-ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteishanke LIPA – Liikuntayritysten liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilua hyödyntäen (LAB 2023) kehittää ymmärrystä ja osaamista liikuntapalvelujen käyttäjälähtöisestä kehittämisestä liikunta-alan yrityksille. 

Kesällä 2023 LABin fysioterapeuttiopiskelija Sanna Salama teki hankkeessa ammatillista työharjoittelua. Salaman haaveena on oma liikunta-alan yritys, ja hankkeen myötä hän pääsi kurkistamaan liikunta-alan yritysten toimintaan. Yritysten tarinoista syntyi kahden blogin sarja, jonka ensimmäisessä osassa kerrotaan yrittäjien vinkkejä liikunta-alan yrityksen perustamiseen. 

Vinkkejä alkumetreille 

Kun yrittäjältä kysytään, miten hän on yritystoiminnan aloittanut, ovat vastaukset vaihtelevia. Jokaisella on selkeästi ollut oma polkunsa yrittäjyyteen. Yleisin vastaus on, että yritystoiminta on aloitettu ensin sivutoimisena ja siirrytty sen jälkeen päätoimiseksi. Toisaalta on hankittu oman alan lisäkoulutusta, jonka turvin uskallettu lähteä perustamaan omaa toiminimeä. Kerrotaan myös, että oma työnantaja on päättänyt lakkauttaa oman toimintansa, joten työntekijä on jatkanut yrityksen pyörittämistä omalla uudella toimintamallilla. 

Apua yrittäjät kertovat saaneensa valtion virastoilta, sukulaisilta, erilaisilta yrityksiä tukevilta organisaatioilta ja opiskelun ohessa tarjotuilta yrittäjyyskursseilta.

Yrittäjät painottavat perustamisvaiheessa keskittymistä erityisesti kustannuslaskentaan, mikä nousee selkeästi pinnalle kaikkien vastauksissa. Taloudellinen ymmärrys omasta alasta täytyy olla. Tämän lisäksi painotetaan oman alan tuntemusta, tuotteistamista, markkinointia, verkostoitumista ja yrityksen realiteettien hyväksymistä. Tärkeää on, että ei tehdä liikaa liian nopeasti yksin. Yhden ihmisen voimavarat eivät kuitenkaan riitä mahdottomiin. Tulevan yrittäjän kannattaa myös miettiä, onko valmis mahdollisesti työskentelemään ilman lomaa tai palkkaa.  

Kuva 1. Opiskelijan on mahdollista valita osaksi opintoja erilaisia yrittäjyyskursseja. (PxHere 2017) 

Uuden yrittäjän kompastuskiviä 

Mitä sitten yrityksen perustamisvaiheessa ei kannata tehdä? Liian yksipuolista tekemistä ja asioiden liiallista haalimista omiin käsiin. Apua pitää pyytää ja ottaa vastaan.

Toimintaa ei kannata ylimitoittaa resursseihin nähden eikä laskea yhden asian varaan koko liiketoimintaa. Yrittäjät kertovat myös yksipuolisen asiantuntemuksen olevan mahdollinen kompastuskivi yrityksen perustamisen alkuvaiheessa. On siis tärkeää tehdä asioita maltilla, suunnitellen ja monipuolisuutta vaalien. 

 
Kirjoittajat 
 
Sanna Salama on jouluna 2023 valmistuva LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelija.  

Sanna Kangas työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä fysioterapian lehtorina ja toimii projektipäällikkönä hankkeessa LIPA – Liikuntayritysten liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilua hyödyntäen (LAB 2023).   
 

Lähteet 

LAB. 2023. LIPA ‒ Liikuntayritysten liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilua hyödyntäen. Hanke. Viitattu 9.8.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/lipa-liikuntayritysten-liiketoiminnan-kehittaminen-palvelumuotoilua-hyodyntaen  

PxHere. 2017. Laptop computer writing working table person. Viitattu 9.8.2023. Saatavissa https://pxhere.com/fi/photo/764428