Hiukka 2.0 öljyntorjunnan tositoimissa Saimaalla

Hius- ja karvakuidusta valmistettua hiukkamattoa sekä ergonomisia öljyntorjuntatuotteita testattiin Saimaalla Joutsenossa tositoimissa keväällä 2023. Kemiran Joutsenon lipeätehtaalla muuntajayksikössä sunnuntaina 16.4. tapahtuneen laitevian takia muuntajaöljyä pääsi vuotamaan Saimaaseen jäähdytysvesiviemäriä pitkin. Kemiran tehtaan tiedotteen mukaan öljyä joutui veteen noin 1100 litraa. Etelä-Karjalan Pelastuslaitos aloitti öljyntorjuntatoimet maanantaina 17.4.2023. (Kemira 2023.)

Pelastuslaitos oli pystynyt rajaamaan vuotoa imeytyspuomien avulla, mutta haastavat olosuhteet vielä jäisellä Saimaalla osaltaan aiheutti öljyn päätymisen myös rannoille. Viranomainen vastaa öljyntorjunnasta ja hoitaa sen vesistöjen osalta, mutta kun öljy päätyy rantaan, tarvitaan avuksi vapaaehtoisia öljyntorjujia. Pelastuslaitos pyysi avuksi WWF:n öljyntorjuntajoukot 29.4. Vapaaehtoisten joukkojen öljyntorjuntataitoja sekä lähtövalmiutta ylläpidetään ja harjoitellaan yhdessä viranomaisten kanssa säännöllisesti. (WWF 2023.)

Vapaaehtoiset aloittivat puhdistustyön 2.5. Pian huomattiin, ettei käytössä olleet polypropeiiniliinat imeneet öljyä aikaisemmin totutulla tavalla. Päivän lopuksi WWF:n asiantuntija Teemu Niinimäki oli yhteydessä Hiukka 2.0 hankkeeseen ja tiedusteli, voisko hanke tulla testaamaan hiukkamattoja ja tuotteita kyseisellä öljyllä. Aikaisemmin tekemämme yhteistyö Xamkin öljyntorjunta-altailla yhteisissä koulutuksissa oli antanut hyvän vaikutelman hiukkatuotteista.

Aikaisin 3.5. aamulla lähti WWF:n tilaamat hiukkamatot ja Sustainable Design Studion tuoteprototyypit kohti Saimaata.  Öljyntorjuntajoukot olivat saaneet tehtyä puhdistustyötä Kolarinlahdella yhdessä paikallisten Vapepan  (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) joukkojen kanssa. Aikaisemmin kartoitettuja ja osittain puhdistettuja alueita oli muutamia ja näistä yhteen WWF:n asiantuntija ohjasi testaamaan hiukkamattoja sekä -tuotteita. Öljyä oli ohuena filmilauttana kivien välissä olevissa lammikoissa. Rannalla oli mukana WWF:n kuvaaja, joka todensi kuvilla tilanteen ennen testausta ja testauksen jälkeen samasta lammikosta (kuva 1).

Vasemmalla kuva, jossa öljyä on vedenpinnan täyttävänä filmikerroksena, joka näkyy heijasteena. Kuvassa tekstiympyrä, jossa lukee englanniksi “Hiukkamatto tositoimissa Saimaalla”, hankkeen ja Hiukka hyvän logot ja kuvaaja Totti Toiskallion nimi, sekä isolla tekstillä Before, eli ennen. Oikealla puhdistuksen jälkeen otettu kuva, jossa näkee öljyä enää pienen hippusen veden pinnalla, hiukkamattoa ja osan kädestä, jossa on öljyntorjuntakumihanska, kuvassa isolla tekstillä After eli jälkeen.
Kuva 1. Hiukka 2.0 öljyntorjunnan tositoimissa Saimaalla, kuvat ennen ja jälkeen hiukkatuotteella puhdistetusta kivenkolosta (Kuvat: Totti Toiskallio)

Hiukkatuotteista toimiva apu öljyntorjuntaan

Hiukkatuotteet toimivat öljynimeytyksessä myös tositoimissa. Ergonomisista tuotteista varsinkin varrellinen kahvaluuta (kuva 2), auttoi öljyläikkien putsaamisessa kauempaa, kuten laiturilta, koska sillä ulottui pidemmälle kuin käsin olisi yltänyt.

Vasemmalla Kahvaluuta testattavana öljyntorjuntajoukkojen koulutuspäivässä. Keskellä ämpäri, jonka yllä kahvaluudan puristusväline mallinnettuna. Oikealla mallinnus kahvaluudan kädensijasta.
Kuva 2. Sustainable Design Studion loppupresentaatiosta esityskuvia kahvaluuta-mallista. Konseptin on suunnitellut teollisen muotoilun opiskelija Aleksi Vuorinen. (Kuva: Sustainable Design Studio, LAB-ammattikorkeakoulu)

Orgaanisen torjuntatuotteen käyttämistä öljyntorjunnassa puoltaa Saimaalla nähty muovisten torjuntatuotteiden hajoamisen vaara. Sekä torjuntamattoa, että -puomia oli hajonnut ja rannalle oli kasautunut muovisilppua. Kun öljy saadaan torjuttua voi edessä olla uusi ympäristöongelma, jos torjuntatuotteet silpoutuvat rantaan ensin palasiksi, sitten mikro- ja nanomuoviksi. Orgaaninen öljyntorjuntatuote ei tuota hajotessaan samanlaista lisäongelmaa kuin muovista valmistetut tuotteet. Hiukka hankkeen aikana on osoitettu, että hiuksesta, karvasta ja villasta sekä muista orgaanisista kuiduista valmistetut öljyntorjuntatuotteet ovat hyvä vaihtoehto korvaamaan ainakin osan muovista valmistetuista öljyntorjuntatuotteista. Linkki Hiukka 2.0 -hankkeen projektisivuille. (LAB 2023)

Alt. Valkoista matomaista muovia ja silppuuntunutta öljyntorjuntapuomin sisustaa rannassa kivien ja kallion lomassa ruokojen, neulasten ja lehtien seassa.
Kuva 3. Rikkoutuneen öljyntorjuntapuomin sisustaa irronneena Saimaan rannalla (Kuva: Paula Nurminen)

Kirjoittaja

Paula Nurminen on teollinen muotoilija ja WWF:n öljyntorjuntajoukkojen jäsen. Hän työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa projektisuunnittelijana ja on toiminut Hiukka 2.0 -hankkeessa projektipäällikkönä.

Lähteet

Kemira. 2023. Öljyntorjuntatoimet jatkuvat Kolarinlahdella. Viitattu 19.06.2023. Saatavissa https://www.kemira.com/fi/company/media/newsroom/releases/oljyntorjuntatoimet-jatkuvat-kolarinlahdella/

WWF. 2023. WWF lähtee auttamaan Joutsenon öljyonnettomuuden torjunnassa. Viitattu 19.06.2023. Saatavissa https://wwf.fi/uutiset/2023/04/wwf-lahtee-auttamaan-joutsenon-oljyonnettomuuden-torjunnassa/

Linkit

Linkki 1. LAB 2023. Hiukka 2.0 – Hius- ja muu orgaaninen kuitu muovin korvaajana hankkeen hankesivu. Viitattu 19.6.2023 Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/hiukka2