Mikrokurssit mahdollistavat oppimisen minuuteissa

Design, uudet teknologiat ja elinikäinen oppiminen (DUTE) -hankkeen tavoitteena on elvyttää paikallisia pienyrityksiä Covid-19-pandemian jälkeen. Hanke auttaa Päijät-Hämeen yrityselämää parantamaan digiosaamistaan alasta ja yrityksen koosta riippumatta. Helmikuussa 2023 DUTE-hanke lanseerasi joukon mikrokursseja digitaaliselle oppimisalustalle. Mikrokursseilla tarkoitetaan lyhyitä luentoja ja tehtäviä, jotka ovat pilkottu muutaman minuutin mittaisiksi pätkiksi. Kursseja voi opiskella omaan tahtiin missä ja milloin vain, eikä aikapula enää riitä tekosyyksi uuden oppimiselle. Riittää, että kurssin suorittajalta löytyy puhelin tai tietokone. (DUTE 2023.)

DUTE-hankkeen projektipäällikkö Ari Hautaniemi seisoo lavalla ja näytössä lukee ”Haasteena rajalliset resurssit: ei ole aikaa, osaamista tai uskallusta.”
Kuva 1. DUTE-hankkeen projektipäällikkö Ari Hautaniemi esitteli hankkeen tuottamia mikrokursseja MIDAS-expossa (Kuva: Seesam Tsokkinen)

Mikrokurssien oppimisalustaksi valittiin yhdysvaltalainen EdApp.com, joka toimii mobile first -periaatteella. EdApp on Suomessa vielä melko tuntematon, mutta se on kansainvälisesti kovassa käytössä. Muun muassa suuryritykset kuten Coca-Cola, Audi ja Shell hyödyntävät EdAppia organisaatioidensa sisäisessä kouluttamisessa (EdApp 2022).

Hankkeessa vertailtiin ja pohdittiin eri oppimisalustoja mikrokursseille. EdAppin lisäksi vaihtoehtona oli kotimainen Vuolearning-oppimisalusta. Valinnassa painottui EdAppin helppokäyttöisyys, kattavat tutorial-ohjevideot YouTubessa, halpa hinta ja päivittyvä alusta. Lisäksi ylläpitäjä saa useita kurssin tekijöitä yhden lisenssin alle. Käyttäjälle mikrokurssien suorittaminen on EdAppiin rekisteröityessä maksutonta. Linkki EdApp.com rekisteröitymissivulle. DUTEn mikrokursseja ovat suorittaneet niin hankkeen toiminnassa mukana olleet yrittäjät ja muut asiakkaat, kuin ulkopuoliset tahotkin. Hankkeen tuottamia mikrokursseja tullaan testaamaan syksyn aikana LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilla.

Usein kuulee haasteina uuden oppimiselle olevan rajalliset resurssit, kuten ajanpuute, heikko osaamistaso tai uskalluksen puute. Mikrokursseilla yritetään taklata nämä ja tarjota uuden oppiminen mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Paikalliset toimijat jakavat osaamistaan

Mikrokurssien aiheet ovat valikoitu päijäthämäläisten yrittäjien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Sen lisäksi, että he ovat toivoneet kurssiaiheita, ovat he myös itse tuottaneet kurssisisältöä EdAppiin. Myös LUT-yliopisto on tuottanut sisältöä kurssialustalle. Oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja sen jakaminen on DUTE-hankkeen yksi kulmakivistä. Mikrokurssien lisäksi paikalliset toimijat ovat jakaneet omaa osaamistaan DUTE-hankkeen koulutustapahtumissa.

Tällä hetkellä EdAppissä on tarjolla kymmenen kurssia eri aiheista, muun muassa infografiikasta podcastien tekoon, PC:n alkeista tarinallistamiseen ja verkkotapahtuman luonnista luovaan prosessiin. Kesällä mikrokurssien kaikki audiosisällöt tekstitettiin saavutettavuuden lisäämiseksi.

Design, uudet teknologiat ja elinikäinen oppiminen (DUTE) -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin toteuttama hanke, jota rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Linkki DUTE-hankkeen projektisivuille.

Kirjoittaja

Seesam Tsokkinen on muotoilija (AMK) ja hän työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun DUTE-hankkeessa projektisuunnittelijana. Hän on tuottanut mikrokursseja EdApp-oppimisalustalle.

Lähteet

DUTE. 2023. Mikrokurssit – opi uutta minuuteissa. Viitattu 8.8.2023. Saatavissa https://www.dute.live/ajankohtaista/mikrokurssit-opi-uutta-minuuteissa

EdApp. 2022. Our customers. Viitattu 8.8.2023. Saatavissa https://www.edapp.com/customers/#featured

Linkit

Linkki 1. EdApp. Tervetuloa EdApp-sovellukseen. Viitattu 8.8.2023. Saatavissa https://web.edapp.com/register/IJIAWAS6U3

Linkki 2. DUTE. Viitattu 8.8.2023. Saatavissa https://www.dute.live