XR-taidot koulutuskokeilusta heti käyttöön.

UOMAuudistuva osaaminen muotoilun ja visuaalisen viestinnän alalla -hanke järjesti XR-kurssipilotin loppuvuodesta 2020. XR on muotoilijoiden täydennyskoulutuksen tulevia teemoja ja sitä haluttiin pilotoida alan ammattilaisten kanssa. AR (augmented reality, lisätty todellisuus) ja VR (virtual reality, virtuaalitodellisuus eli keinotekoinen ympäristö) muodostavat yhdessä XR-kokonaisuuden (extented reality, laajennettu todellisuus). 

Kurssilla opittiin VR-suunnittelun perusteita, tutustuttiin alaan, sekä käytiin läpi keskeisiä työnkulkuja ja suunnitteluohjelmistoja niiden erityispiirteiden ymmärtämiseksi. Harjoittelutehtävien avulla osallistujat kokeilivat AR-teknologiaa käytännössä. Todelliseen ympäristöön lisättiin tietokoneella tuotettua tietoa, grafiikkaa ja videoita. Kurssilla opettajana toimi LAB-ammattikorkeakoulun muotoilukoulutuksen mediasuunnittelun lehtori Antti Heinonen. (Uoma 2020) 

Kurssilta oppia virtuaalisen messuosaston tekemiseen 

Kurssille osallistui 26 muotoilun ja visuaalisen viestinnän alan ammattilaista. Kaksi heistä työskentelee viestinnän ja koulutuksen verkkotuotannon alalla TopLine Media Oy:ssä. Yrityksen toimitusjohtaja Erja Hakkarainen ja oppisopimuksella työskentelevä Maria Hakkarainen ottivat kurssilla saadut opit heti käyttöön. Suomessa vuosittain järjestettävät Alihankinta 2020 -messut järjestettiin 8.–10.12.2020  virtuaalisesti, ja he halusivat tehdä sinne oman osastonsa osana markkinointiaan.  

Kurssi osui juuri oikeaan aikaan, tekemiseen sai hyviä vinkkejä, kommentoi Erja Hakkarainen. VR-ohjelma oli hankittu yritykseen jo aikaisemmin, nyt se otettiin aktiivikäyttöön. Oppien testaaminen omalla osastolla mahdollisti nopeat uudet ratkaisut asiakaspalautteen perusteella. Seuraavaksi yrityksessä tehdään omaa pysyvää showroomia. Ensimmäiseen kokeiluun Alihankintamessuille haluttiin vähän kaikkea ja tulos oli rauhaton. Siinä pääsi joulumielikin valloilleen ajankohdasta johtuen. Tämän kokemuksen jälkeen on helpompi suunnitella seuraavaa kokonaisuutta, josta on tulossa rauhallisempi. Yrityksen virtuaalisesti elävöitetty uutisstudio kertoi asiakkaille uusista taidoista ja heti tuli kaksi tarjouspyyntöä. Nyt kuvataan 360-kuvalla asiakkaan oikeaa showroomia, josta tehdään virtuaalinen versio, saman näköinen kuin oikeakin osasto on. (Hakkarainen 2021) 

Kuva 1. Kuvakaappaus Alihankinta 2020 -messujen osastolta. (TopLine Media Oy 2020)

Täydennyskoulutus on yrittäjälle hyvä tapa kehittää itseään 

Uoman täydennyskoulutuskokeiluun Erja on todella tyytyväinen, kurssi oli hänen mielestään hyvä tapa kehittää itseään yrittäjänä. Viestinnän alalla uudet tekniikat, kuten nyt XR, täytyy hallita mahdollisimman pian. TopLine Mediassa viedään uudet taidot myös omiin koulutuksiin. Virtuaaliseen ympäristöön tehdään valintojen mukaan etenevä polku, joka tekee opiskelusta kiinnostavaa ja elämyksellistä.  

Tulevaisuudessa TopLinessa halutaan tehdä kursseja, joissa video, teksti ja ääni kertovat samaa tarinaa eri keinoin. Sisältö on yritykselle tärkein; interaktiivisuus ja pelillisyys tuodaan tyylikkäästi yhteen kokonaisuuteen, hyvä käsikirjoitus pohjanaan. 

Video 1. Alihankintamessujen virtuaaliosaston esittely. (TopLine Media Oy 2020)

Kirjoittaja 

Paula Nurminen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektisuunnittelijana. Paula on toiminut UOMA-hankkeen koulutussuunnittelijana ja XR-koulutuskokeilun järjestäjänä.  

Lähteet 

Hakkarainen, E. 2021. Toimitusjohtaja. TopLine Media Oy. Haastattelu 21.01.2021. 

Uoma – uudistuva osaaminen muotoilun ja visuaalisen viestinnän alalla. 2020. Virtuaalitodellisuus eli keinotekoinen ympäristö (VR) ja Lisätty todellisuus (AR). Johdanto, 5 op. [Viitattu 07.01.2021]. Saatavissa: https://www.uoma.info/koulutukset/ 

Linkit 

Uoma – uudistuva osaaminen muotoilun ja visuaalisen viestinnän alalla. 2020. [Viitattu 21.01.2021]. Saatavissa: https://www.uoma.info/ 

Kuvat ja videot 

KUVA 1. TopLine Media Oy. 2020. Alihankintamessujen virtuaaliosastolta. [Viitattu 01.02.2021]. 

VIDEO 1.  TopLine Media Oy. 2020. Alihankintamessujen virtuaaliosaston esittely. [Viitattu 01.02.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=5cmzx_UcCBk 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *