Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista, osa 9

Tavoitteista tuloksia  

LAB-ammattikorkeakoulun hanke Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2023a) yhteistyössä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n (2023) kanssa tarttuu haasteeseen kehittää seuratoimintojen digi- ja palvelumuotoilutaitoja. LAB Focus -blogissa ilmestyneen artikkelisarjan viimeinen osa käsittelee hankkeen tuloksia. 

Hankkeen kokonaistavoitteena oli lisätä osallistuvien urheiluseuratoimijoiden digiosaamista sekä uusien it-järjestelmien ja toimintamallien käyttöönottoa digitaalisessa ympäristössä. Kokonaistavoitteet olivat jakautuneet kolmeen osatavoitteiseen. 

Tavoitteista toimenpiteet 

Valmentajien digitaalisen osaamisen kehittämistä tuettiin mobiilissa toimivalla koulutusmateriaalilla.

Urheiluvalmennuksen ABC on saatavilla Etelä-Karjalan Liikunta ry:n verkkosivuilta.

 Linkki Etelä-Karjalan Liikunta ry:n verkkosivuille. (Linkki 1)

Vahvistusta digitaaliseen osaamiseen tarjottiin Minä valmentajana -verkkokoulutuksella (Loiri & Kangas 2023). Jatkossa hankkeessa tuotettua verkkokoulutusta tarjotaan valtakunnallisesti liikunnan kattojärjestöjen yhteisellä oppimisalustalla. 

Urheiluseuratoimintaan soveltuvien digitaalisten työkalujen ja ohjelmistojen hyötyä ja käyttöä esiteltiin niistä kiinnostuneille seuratoimijoille. Digitaalisten työkalujen kouluttaminen perustui seurojen aktiivien ja toimijoiden selvitetylle tarpeelle kehittää digitaalisuuttaan (Irjala & Kangas 2023).

Selkeää kiinnostusta digitaalisten työkalujen käyttöönottoon on muun muassa kirjanpidossa ja laskuliikenteessä. Seuratoimijat kokevat usein tarvitsevansa lisätietoa tai vahvistusta valinnoilleen, jolloin esimerkit ja käyttökokemus koetaan arvokkaaksi koulutuksissa.  

Seurat tikkiin -verkkokoulutus keskittyi urheiluseurojen markkinointiviestinnän vahvistamiseen jäsenymmärryksen, brändiviestinnän ja markkinointiviestinnänsuunnittelun osalta. Koulutus rakentui seurojen omaan arvioon markkinoinnin tarpeista (Kangas & Orpana 2023). Koulutus jää uutena sisältönä koulutustarjontaan. Arvokkaana koettiin seuratoimijoiden välinen vuorovaikutus, mikä rajatulla teemalla tuottaa yhteisiä ajatuksia ja tukee yhteistyömahdollisuuksia. 

Kuva 1. Yhteistyössä on voimaa, myös seuratyössä. (An 2018) 

Toiminnasta tuloksia 

Hankkeen päätuloksina tuotetut materiaalit ja koulutukset otettiin hyvin vastaan. Kohderyhmät antoivat positiivista palautetta saavutettavuudesta, helppokäyttöisyydestä ja käytännönläheisyydestä. Koulutusten todettiin lisänneen osaamista sekä ymmärrystä erilaisten työkalujen ja toimintamallien hyödyntämisestä seurakehittämisessä. 

Hankkeessa toteutettiin kaksi podcastia, jotka keskittyvät valmennuksen ja ohjauksen digitaalisiin työkaluihin ja urheiluseurojen kehittämiseen verkkokoulutuksien avulla.

Linkki podcastiin Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys 1. (Linkki 2)

Linkki podcastiin Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys 2. (Linkki 3)

Hankkeen tarkempia toimenpiteitä ja tuloksia esitellään loppujulkaisuissa, joista ensimmäinen käy läpi hankkeen tuloksia ja toisessa keskitytään hankkeen toimenpiteisiin. Loppujulkaisut ovat katsottavissa LAB Focuksen YouTube-kanavalla (LAB 2023b; LAB 2023c).  

Kirjoittajat  

Sanna Kangas työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa fysioterapian lehtorina sekä toimii asiantuntijana hankkeessa Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2023a).  

Taina Orpana työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa liiketalouden lehtorina sekä toimii asiantuntijana hankkeessa Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2023a). 

Lähteet 

An, M. 2018. Maisema, taivas, auringonlasku, ihmiset. Pexels. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/maisema-taivas-auringonlasku-ihmiset-853168/  

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. 2023. Viitattu 9.6.2023. Saatavissa https://www.eklu.fi/ 

Irjala, J. & Kangas, S. 2023. Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista, osa 6. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen. LAB Focus. Viitattu 9.6.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/urheiluseuroille-lisaa-digi-ja-kehittamisosaamista-osa-6/ 

Kangas, S. & Orpana, T. 2022. Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista, osa 4. Markkinoinnin verkkokoulutuskokonaisuuden rakentuminen. LAB Focus. Viitattu 9.6.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/urheiluseuroille-lisaa-digi-ja-kehittamisosaamista-osa-4/ 

LAB. 2023a. Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys. Hanke. Viitattu 9.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/urheiluseurojen-digitaidot-ja-resilienssikyvykkyys 

LAB. 2023b. Urdis loppujulkaisun nauhoitus. LAB Focus YouTube. Viitattu 18.8.2023. Saatavissa  https://www.youtube.com/watch?v=7T2ykK8w4Nc

LAB. 2023c. Urdis loppujulkaisun nauhoitus. Toimenpiteitä hankkeessa. Lab Focus YouTube. Viitattu 18.8.2023. Saatavissa https://www.youtube.com/watch?v=-uZlzjyPi-g

Loiri, A. & Kangas, S. 2023. Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista, osa 8. Digitaalista koulutusmateriaalia valmennuksen tueksi. LAB Focus. Viitattu 9.8.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/urheiluseuroille-lisaa-digi-ja-kehittamisosaamista-osa-8/  

Linkit 

Linkki 1. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. 2023. Urheiluvalmennuksen ABC. Viitattu 18.8.2023. Saatavissa https://www.eklu.fi/palvelut/seuratoiminta/urheiluseurojen-digitaidot-ja-re/urheiluvalmennuksen-abc/ tai mobiiliversiona Urheiluvalmennuksen ABC  

Linkki 2. LAB. 2023d. Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys – Jakso 1. Podcast. Viitattu 18.8.2023. Saatavissa https://youtu.be/UiAKYg0kToI 

Linkki 3. LAB. 2023e. Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys – Jakso 2. Podcast. Viitattu 18.8.2023. Saatavissa https://youtu.be/UaM1DDEM918