Hiuksista kasvatusalustaksi – Luonnonkuitutuotteen pakkaussuunnittelu

Pakkaukset keskittyvät usein tuotteen suojaamiseen sekä brändin positiiviseen erottautumiseen markkinoilla (Lehtinen 2021, 23). Tämä voi olla haastava tilanne, kun tuote ei ole tunnettu. Hiukka Hyvä – projektissa sekä LABin Hiukka 2.0 -hankkeessa hyödynnetään hiusten ja karvojen leikkuujätettä vesistöjen puhdistamisessa, öljyntorjunnassa sekä viherrakentamisessa. Projekti on myös kehittänyt suoraan kuluttajille kohdennetun tuotteen, hiuksista ja eläinten karvoista tehdyn kasvialustan (kuva 1). Alustan pakkaussuunnittelun tavoitteena oli miellyttävä ja positiivinen kuluttajakokemus, jotta suhtautuminen tuotteeseen ja brändiin olisi hyvä.

Hiukka-kasvimatto katekiekkona.
Kuva 1. Hiukka-kasvimatto katekiekkona (Kuva: Hiukka Hyvä) 

Tuote vaikuttaa pakkausmateriaaliin

Pakkauksen materiaalin päättäminen oli ensimmäinen askel. Vertailuanalyysin avulla tutkittiin vastaavien alustojen pakkauksia. Pakkauksissa toistui muovimateriaali, vihreä väri sekä läpinäkyvyys. Ainoastaan yhden brändin tuotteet oli pakattu uusiutuvaan materiaaliin. Kyseessä oli suomalainen BioProffa, joka tekee alustoja lampaanvillasta. Nämä tuotteet vastaavat ominaisuuksiltaan Hiukka Hyvän tuotetta, mikä auttoi materiaalin päättämisessä. Analyysin tueksi tutkittiin tuotteen ominaisuuksia sekä kestoa ulkoisia rasituksia vastaan. Selvisi, että tuote ei tarvitse suojausta iskuilta, suurelta painolta eikä kosteudelta. Näiden havaintojen pohjalta pakkauksessa päätettiin käyttää tuotteen kanssa yhteensopivaa, uusiutuvaa materiaalia.

Positiivinen avaamiskokemus

Osana suunnittelua teetettiin myös käyttäjätestaus, jossa tutkittiin pakkauksen käyttökokemusta. Testauksessa nousi esille käyttäjien halu nähdä kuitumatto ennen avaamista. Testaajat kuvailivat kokemusta yllättäväksi nähdessään tuotteen ensimmäistä kertaa vasta avattuaan pakkauksen. Pakkaukseen sijoitettu ikkuna sekä kuvitus tekivät tuotteesta helpommin lähestyttävän ja kuluttajille vetovoimaisemman, sillä näin pystyi näkemään ja kosketuksen kautta tutustumaan sisältöön (kuva 2). Tällainen interaktiivisuus luo yhteyden tuotteen ja kuluttajan välille sekä pienentää kynnystä tutustua tuotteeseen (Peng 2018, 8-11).

Hiukka-kasvimatto katekiekon pakkaus.
Kuva 2. Pakkaukseen sijoitettu ikkuna pienentää kynnystä tuotteeseen tutustumiseen (Kuva: Hiukka Hyvä)

Tuote osana pakkausta

Valmiissa pakkauksessa (kuva 3) on otettu huomioon kasvialustan vaatimukset niin myytävyyden kuin suojaamisen kannalta. Pakkausta suunniteltaessa huomioitiin ihmisten ennakkoluulot tuntemattomien ihmisten hiuksiin koskemiseen. Kaunis pakkausratkaisu toimii yleisille reaktioille vastapainona ja pyrkii normalisoimaan tuotteen materiaalia. Pakkauksen avoin ikkuna mahdollistaa tuotteeseen koskemisen ja tutustumisen etukäteen. Grafiikka taas kertoo tuotteen käyttötarkoituksesta. Myyntipakkausta voi myös käyttää hiusten lähettämiseen takaisin Hiukka Hyvälle, mikä lisää tietoisuutta hankkeesta sekä luo ekologisen kokemuksen kuluttajalle. Näin pakkaus jatkaa Hiukka Hyvän arvoja ja sanomaa kiertotaloudesta ja uusiokäytöstä. Valmis pakkausratkaisu palvelee sekä brändiä että itse tuotetta, joiden kokonaisvaltainen huomioiminen läpi suunnitteluprosessin vaikutti onnistuneeseen ja toimivaan lopputulokseen.

Valmis pakkaus.
Kuva 3. Valmis pakkaus (Kuvat: Veera Harju)

Kirjoittajat

Heta Penttinen opiskeli LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa pakkaus- ja brändimuotoilua ja valmistui muotoilijaksi keväällä 2022. Hän toteutti luonnonkuitukasvialustaa koskevan opinnäytetyönsä ”Luonnonkuitukasvialustan pakkaussuunnittelu: case Hiukka Hyvä” LABin Hiukka 2.0 -hankkeelle.

Noora Nylander on Pakkaus- ja brändimuotoilun lehtori LABin Muotoiluinstituutissa, joka ohjaa suuntautumisvaihtoehdon opinnäytetöitä sekä opettaa kestävää muotoilua. 

Lähteet

Lehtinen, L. 2021. Kestävä Pakkaus. Suomen Pakkausyhdistys ry. Punamusta, Forssa.

Peng, C. 2018. Interactive Packaging. Design Media Publishing (UK) Limited. Lontoo, Iso-Britannia.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *