Öljyntorjuntaa satamissa – veneilijöille suunniteltu palvelukokonaisuus

Sateenkaaren väreissä kimmeltävät öljylautat ovat tuttu näky venesatamissa. Polttoainetta roiskuu usein veteen tankkauksen yhteydessä ja pienikin määrä öljyä leviää veden pinnalla nopeasti pintajännityksen vuoksi. Moni veneilijä piilottaa öljylautan veden pinnalta astianpesuaineella, joka ei poista ongelmaa vaan ainoastaan hävittää sen näkyvistä. (Pidä Saaristo Siistinä ry 2023.) Pelastuslaitoksille tulee paljon hälytyksiä pienien polttoainevahinkojen takia etenkin keväisin veneiden laskuaikaan. 

Hiukka 2.0 -hankkeessa tutkitaan hiuksista ja koirankarvoista valmistetun hiukkamaton mahdollisuuksia öljyntorjunnassa. Hiukkamatto imee itseensä jopa 9-kertaisesti oman painonsa verran öljyä ja sitä voidaan mankeloinnin jälkeen käyttää vielä uudelleen useita kertoja. Linkki Hiukka 2.0 -hankkeen projektisivuille.

Öljyntorjuntavälineitä veneilijöille

Hankkeen tutkimusvaiheessa havaittiin, että moottoriveneilijät ovat uusi mahdollinen kohderyhmä hiukkamaton käyttäjiksi. Veneilijöille suunniteltiin palvelukokonaisuus, johon sisältyy kaksi erilaista siivousvälinettä, sekä satamaan sijoittuva huoltopiste. Konseptin tavoitteena on puhdistaa veteen joutunut polttoaine turvallisesti ja helposti sekä lisätä tietoisuutta polttoaineen haitallisuudesta vesistöissä.

Veneilijöille suunniteltiin väline öljyroiskeiden puhdistamiseen veneen pinnoilta sekä väline polttoaineen keräämiseen vedestä. Pintojen puhdistamiseen suunnitellussa välineessä on karstaharjan tavoin teräspiikkejä, joihin hiukkamatto kiinnittyy helposti painamalla (kuva 1). Välineelle on säilytystä varten kotelo, jonka sisällä öljyinen matto on turvallinen säilyttää. Öljyinen matto säilyy tiiviin kotelon sisällä hyvänä jopa viikkoja, mutta se tulisi vaihtaa huoltopisteellä puhtaaseen satamaan palattua.

Vasemmalla veneen pintojen puhdistukseen suunnitellun välineen luonnospiirrokset, joista ilmenevä toiminnallisuus esitetty tekstissä. Oikealla: Prototyypin toimivuutta testattiin veneen pintoja vasten.  Testaajalla kädessään tulostettu veneenpuhdistusproto.
Kuva 1. Tuotteen luonnoksia ja prototyypin testausta (Kuvat: Katriina Kuro)

Toinen välineistä on kotelo, jonka sisältä hiukkamatto heitetään öljyvahingon sattuessa veteen. Jotta tuote olisi intuitiivinen käytöltään, sille haettiin samaa kokoa ja ulkonäköä sammutuspeitepakkauksen kanssa. Kannessa on käyttöohjeet, matossa on nylonhihna ulosvetämistä varten. Pakkaus voidaan käyttötilanteessa laittaa roikkumaan perämoottorin viereiseen pollariin. Matto kiinnittyy koteloon narulla, jonka avulla se on helppo vetää imeytyksen jälkeen takaisin kotelon sisälle. Tuotetta kokeiltiin ensin kelan kanssa, mutta se päätettiin jättää lopputuotteesta pois testauksen jälkeen, koska se osoittautui hankalaksi käyttää (kuva 2).

Vasemmalla veteen heitettävän öljyntorjuntamaton tuotekuvamallinnus, jossa naru kulkee tuotteen takaseinän läpi ja sen pystyy pyörittämään kiinteiden hakojen ympäri siististi nippuun. Oikealla: Prototyypin toimivuutta testataan käytännössä veneen kyydissä.
Kuva 2. Kotelon 3D-mallinnus ja prototyypin testausta (Kuvat: Riika Savolainen ja Katriina Kuro)

Öljynimeytysvälineiden huoltopiste

Konsepti toimii niin, että satamissa sijaitseva öljynimeytysvälineiden huoltopiste on veneilijöiden käytössä, josta he voivat hakea välineet veneelleen sekä puhtaita hiukkamattoja (kuva 3). Veneilijä palauttaa käytetyn hiukkamaton huoltopisteen ongelmajätesäiliöön, josta siivouspalvelu hakee likaiset matot pestäväksi ja tuo kaappiin puhtaita mattoja tilalle. Liiketoimintamallia on kehitetty vasta alustavasti, tämä on konseptitasolla oleva idea. Idea on herättänyt kiinnostusta ja sitä ollaan nyt kehittämässä eteenpäin.

Vasemmalla huoltokaapin mallinnuskuva. Huoltokaapin yläosassa on lukittuvat ovet, joiden takaa löytyy välineet ja hiukkamatot. Kaapin alaosa on varattu ongelmajäteastialle. Oikealla havaintokuva. Huoltokaappi satamassa veneentankkauspisteen läheisyydessä.
Kuva 3. Huoltokaapin 3D-mallinnukset (Kuvat: Riika Savolainen)

Kirjoittajat

Riika Savolainen opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa teollista muotoilua. Hän on kiinnostunut erityisesti työkuormituksen keventämisestä tuotesuunnittelun avulla.

Paula Nurminen on teollinen muotoilija ja WWF:n öljyntorjuntajoukkojen jäsen. Hän työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa projektisuunnittelijana ja toimii Hiukka 2.0 hankkeessa projektipäällikkönä.

Lähteet

Pidä Saaristo Siistinä ry. 2023. Älä piilota polttoainevuotoa astianpesuaineella. Viitattu 29.5.2023. Saatavissa https://www.pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa/myrkyton_vesilla_liikkuminen/tankkaus

Linkit

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. Hiukka 2.0 – Hius ja muu orgaaninen kuitu muovin korvaajana hanke. Viitattu 6.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/hiukka2