Hoiva-alan kasvuyrityksessä työntekijätkin kasvavat

Työntekijän urakehitysmahdollisuuksia pk-yrityksissä pidetään usein rajallisina. Lahtelainen yksityinen kotihoito- ja sairaanhoitopalveluja tarjoava Aurio Hoiva on perheyritys, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kasvaa yrityksen mukana. Yrityksen perustajat, Olkkosen perhe, ymmärtävät työntekijöiden potentiaalin ja hyvinvoinnin roolin paitsi asiakastyön, myös liiketoiminnan kasvun kannalta.  

Ei pelkkää sanahelinää 

Työntekijöiden potentiaalin hyödyntäminen ei Aurio Hoivalla ole pelkkää sanahelinää. Viimeisimpiä uusia työnkuvia ovat työvuorosuunnittelijoiden työt. Osaajat löytyivät omasta talosta. Lähihoitajana Auriolla aloittanut Jutta Laakkonen on kahdessa vuodessa ehtinyt laajentaa työnkuvaansa. Nykyään vastuualueeseen kuuluu myös työnjako. (Aurio Hoiva 2019.) 

Jaan asiakaskäynnit hoitajille, katson käyntimuutokset ja hoidan kaikki mitä asiakaskäynteihin liittyy. Hoidan lisäksi apteekkitilaukset ja asiakkaiden palvelupäivitykset sekä tehtävämuokkaukset niin, että kaikki tiedot ovat ajantasaisia. Lisäksi teen myös asiakaskäyntejä lähihoitajana, kertoo Jutta Laakkonen. (Aurio Hoiva 2019.) 

Oman työn ja uran kehittäminen on tärkeää myös sairaanhoitaja Suvi Veltheimille. Hän on ollut kotihoidossa töissä nyt puolitoista vuotta ja päässyt laajentamaan työnkuvaansa. Suvi kertoo: 

Vaihdoin työpaikkaa aivan erilaisesta hoitoalan ympäristöstä, kuinka paljon voikaan oppia uutta sairaanhoitajan työssä!  

Kehittämisestä kiinnostuneena Suvi otti luontevasti tehtäväkseen tehdä kirjallisia yhteenvetoja viime vuonna järjestettyjen henkilöstönkehittämistilaisuuksien annista. Suvin taidot ja innostus ovatkin muodostamassa kasvavaan 70 hengen organisaatioon kokonaan uutta toimenkuvaa, eräänlaista kehittämisasiantuntijan roolia. Rooli on hyödyllinen rajapinta johdon ja asiakastyötä tekevien hoitajien välillä. Suvi on päässyt kehittämään sairaanhoitajan työn ohella myös tiimityötä ja hoitajien erilaisia rooleja. Hän on innostunut uudesta työnkuvastaan: 

Tiimityöskentelyn kehittäminen on tuonut itselle uutta intoa ja aivan uuden roolin työelämässä. On mahtavaa päästä kehittämään uudenlaista työkulttuuria ja itsellekin uutta työnkuvaa. 

Aurion johto ja työntekijät olivat mukana HENTU-hankkeessa 

Vuonna 2020 toteutetussa HENTU-hankkeessa keskityttiin työntekijöiden kuulemiseen, osallistamiseen sekä työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittämiseen ja yleiseen työelämän laadun kokemukseen. Lähihoitajille järjestetyt kolme työpajaa sisälsivät kokemuksia, onnistumisia ja ideointia omahoitajuudesta, työn merkityksellisyyden kulmakivistä sekä ”auriolaisesta” työnteon kulttuurista. Sairaanhoitajille eli lähihoitajatiimien esimiehille oli omat valmennukset. Valmennukset sisälsivät simulaatioharjoituksia tiimeissä esiintyvistä vuorovaikutustilanteista. Yrityksen johdon kanssa pidettiin kymmenen hedelmällistä ja antoisaa kehittämispalaveria.  

Kuva, joka sisältää kohteen seinä, lattia, sisä, nainen

Kuvaus luotu automaattisesti
Kuva 1. Suvi Veltheim vauhdissa esitellessään tiiminvetäjien simulaatio-työpajan yhteenvetoa kesällä 2020 (Kuva: Elina Ruokoski)

Suvi Veltheim on tyytyväinen, että Auriolla annetaan mahdollisuuksia kehittää ja ideoida uusia työtapoja. Jokainen saa tehdä työtä omalla persoonallaan.  

Työyhteisö kehittyy alati sen hetkisten työntekijöiden vahvuuksien mukana ja näin ollen kaikilla on koko ajan mahdollisuus oppia lisää, toteaa Suvi. 

Kirjoittajat  

Elina Ruokoski toimii asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun HENTU-hankkeessa. Hän on ollut mukana kehittämässä Aurio Hoivan ja muiden HENTU-yritysten henkilöstökäytäntöjä. 

Suvi Veltheim toimii sairaanhoitajana ja tiimityön kehittäjä Aurio Hoivassa. Suvi vie HENTU-hankkeessa saatuja oppeja käytäntöön Aurio Hoivassa.  

Lähde 

Aurio Hoiva Oy. 2019. Auriolla työntekijän mielipide ratkaisee. [Viitattu 16.2.2021].  
Saatavissa: https://www.aurio.fi/auriolla-tyontekijan-mielipide-merkitsee/ 

Linkit

Linkki 1. HENTU-hanke. 2021. Tervetuloa henkilöstötuottavuuden maailmaan! [Viitattu 16.2.2021]. Saatavissa: https://www.hentu.fi/  

Linkki 2. Aurio Hoiva Oy. 2021. Kotihoito- ja sairaanhoitopalvelut. [Viitattu 16.2.2021].  
Saatavissa: https://www.aurio.fi/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *