Tekstiilistä irtoavan mikromuovin vähentämiskeinot

Tekstiilistä voi irrota mikrokuituja sen elinkaaren eri vaiheissa.  Mikrokuiduilla tarkoitetaan tekstiilien pidemmistä kuiduista rikkoutuneita kuidunosia (WRAP 2019, 9–10). Puhuttaessa tekstiilin mikromuoveista on kyseessä synteettisen alkuperänsä vuoksi öljypohjaiset tekokuidut (Setälä & Suikkanen 2020, 82). Muovi hajoaa luonnossa hyvin huonosti ja sen sisältämät kemikaalit voivat olla haitallisia ympäristölle. Muoviroskan määrää on tärkeä pyrkiä vähentämään erinäisin keinoin. 

Mikromuovin vähentäminen suunnittelu- ja tuotantovaiheessa 

Jo suunnitteluvaiheessa tulisi keskittyä vastuullisiin ja kestäviin materiaalivalintoihin, sekä miettiä tekstiilien jäljitettävyyttä ja kierrätettävyyttä (Tikkanen 2019, 10). Myöhempään tekstiilin pesussa irtoavan mikromuovin määrään voidaan vaikuttaa erilaisten muuttujien avulla. Näitä ovat esimerkiksi kuidun pituus, langan kierre ja kankaan tiheys. Lyhyempi kuitu päätyy helpommin langan pinnalle ja on sitä kautta alttiimpi irtoamaan pesussa. Langan kierteen ollessa mahdollisimman napakka, paranee langan kestävyys. Kankaan tiheys taas vähentää mahdollista kuitujen irtoamista. (MERMAIDS Consortium ym. 2017, 5.) 

Tuotantoon kohdistuvina mikromuovin vähentämiskeinoina voivat toimia synteettisen tekstiilin pinnan harjauksen vähentäminen sekä tekstiilin leikkuuprosessissa laser- tai ultraäänileikkuun suosiminen (Cai ym. 2020, 4853; Roos ym. 2017, 21–22). Myös jonkinlaista mikrokuituja poistavaa imujärjestelmää, jonka läpi tekstiilit kulkisivat tuotantolinjastossa, on ehdotettu yhdeksi keinoksi vähentää tuotannonaikaista mikromuovikuormitusta (Almroth ym. 2018).  

Pesuprosessiin ja materiaalivalintaan kohdistuvat muutokset  

Mahdollisesti yhtenä merkittävänä ympäristön mikromuovipäästöjen lähteenä voidaan pitää synteettisten tekstiilien pesua (Napper & Thompson 2016). Tekstiilin pesuun tulee kiinnittää huomiota niin tuotantovaiheessa kuin itse käyttövaiheessakin. Ehdotuksia pesuprosessissa tehtäviin muutoksiin ovat sivulta täytettävän koneen suosiminen päältä täytettävän sijaan, nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen käyttö, tekstiilien peseminen alhaisemmassa lämpötilassa ja lyhyemmällä pesuohjelmalla sekä pesukertojen harventaminen. Erilaisten suodatin- ja keräysmenetelmien, kuten Guppy Friend -pesupussin tai Cora Ball -keräyslaitteen, tarkoitus on kerätä pesussa irtoavia kuituja ja estää niiden päätyminen luontoon. (WRAP 2019, 36–37.)  

Kuva 1. Pesuprosessiin tehtävillä muutoksilla voi olla vaikutusta irtoavan mikromuovin määrään. (Buissinne 2017)

Yhtenä keinona ehkäistä tekstiilistä irtoavan mikromuovin määrää on vähentää synteettisten tekstiilien käyttöä. Toisaalta myös luonnonkuidut voivat aiheuttaa omat haasteensa ympäristölle. Tekstiilien käytössä tuleekin tasapainotella erinäisten ympäristövaikutusten välimaastossa ja pyrkiä tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka aiheuttaisivat mahdollisimman vähän haittaa. 

Blogitekstin aihe pohjautuu Telaketju2-hankkeessa tehtyyn mikromuoviselvitykseen. Selvityksen tulokset esiteltiin Telaketju-webinaarissa 29.10.2020. 

Kirjoittajat

Enni Arvez on LAB-ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelija, joka suoritti harjoittelun Telaketju2-hankkeessa.  

Kirsti Cura työskentelee Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot -tutkimustiimin vetäjänä LAB-ammattikorkeakoulun Teknologia-yksikössä, ja toimii projektipäällikkönä tekstiilin kiertotaloutta edistävissä Telaketju– ja FINIX-hankkeissa. 

Lähteet 

Almroth, B. M. C., Åström, L., Roslund, S., Petersson, H., Johansson, M. & Persson, N. K. 2018. Quantifying shedding of synthetic fibers from textiles; a source of microplastics released into the environment. Environmental Science and Pollution Research, 25(2) 1191–1199. [Viitattu 17.11.2020]. Saatavissa: https://doi.org/10.1007/s11356-017-0528-7  

Cai, Y., Yang, T., Mitrano, D. M., Heuberger, M., Hufenus, R. & Nowack, B. 2020. Systematic Study of Microplastic Fiber Release from 12 Different Polyester Textiles during 42 Washing. Environmental science & technology, 54(8) 4847–4855. [Viitattu 17.11.2020]. Saatavissa: https://doi.org/10.1021/acs.est.9b07395  

MERMAIDS Consortium, Plastic Soup Foundation, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Polysistec, Leitat Technological Center & Ocean Clean Wash. 2017. Microfiber release from clothes after washing: Hard facts, figures and promising solutions. Plastic Soup Foundation. [Viitattu 17.11.2020]. Saatavissa: https://www.plasticsoupfoundation.org/wp-content/uploads/2017/08/Position-Paper.Microfiber-release-from-clothes-after-washing.PSF_.pdf  

Napper, I. E. & Thompson, R. C. 2016. Release of synthetic microplastic plastic fibres from domestic washing machines: Effects of fabric type and washing conditions. Marine Pollution Bulletin, 112(1-2) 39-45. [Viitattu 17.11.2020]. Saatavissa: http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.09.025  

Roos, S., Levenstam Arturin, O. & Hanning, A-C. 2017. Microplastics shedding from polyester fabrics. Mistra Future Fashion. [Viitattu 17.11.2020]. Saatavissa: http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2017/06/MFF-Report-Microplastics.pdf  

Setälä, O. & Suikkanen, S. 2020. Suomen merialueen roskaantumisen lähteet. Suomen ympäristökeskus (SYKE). [Viitattu 17.11.2020]. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/313542  

Tikkanen, S. 2019. Tekstiilit matkalla kohti kiertotaloutta. Ympäristöministeriö. [Viitattu 17.11.2020]. Saatavissa: https://www.materiaalitkiertoon.fi/download/noname/%7B977D1596-F04B-49B4-B92E-6907E7D2631B%7D/146622       

WRAP. 2019. Banbury, Textile Derived Microfibre Release: Investigating the current evidence base. Resource Futures. [Viitattu 17.11.2020]. Saatavissa: https://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Evidence%20of%20Microfibres_Full%20Report.pdf  

Linkit 

Linkki 1. Telaketju. 2020. Tekstiilit mikromuovien lähteenä. [Viitattu 7.1.2021]. Saatavissa: https://telaketju.turkuamk.fi/webinaarit/tekstiilit-mikromuovien-lahteen/  

Linkki 2. Telaketju. 2021. Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta. [Viitattu 7.1.2021]. Saatavissa: https://telaketju.turkuamk.fi/  

Linkki 3. FINIX. 2019. Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks. [Viitattu 7.1.2021]. Saatavissa: https://finix.aalto.fi/  

Kuvat 

Buissinne, S. 2017. Pyykinpesukone-pesula-kuivausrumpu-2668472. Pixabay. [Viitattu 7.1.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/pyykinpesukone-pesula-kuivausrumpu-2668472/  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *