Hybridityön tuomat hyödyt ja haasteet esiin

Hybridityö on työmuoto, jolla tarkoitetaan sellaista työn organisointitapaa, jossa yhdistellään erätyötä ja läsnätyötä. Hybridityöstä voi olla monia erilaisia muotoja, kuten että työntekijä työskentelee osan työstään etätyössä ja osan läsnätöissä työpaikalla, jaoteltuna viikko- tai kuukausirytmeihin. Voi olla myös, että yrityksen työntekijöistä osa on kokonaan etätöissä ja osa kokonaan läsnätöissä. Voi olla myös, että etä- ja läsnätyössä vuorotellaan työpaikalla ryhmittäin. (Työterveyslaitos 2023.)

Hymy-hanke (LAB 2023) on LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke. Hymy-nimitys on lyhennys sanoista hybridillä muutoskyvykkyyttä. Hankkeessa kehitetään asiantuntijatyötä tekeville esihenkilöille, organisaatioille sekä työntekijöille malli hybridityöhön.

Kuva 1. Hybridityössä on paljon hyötyjä, jotka voivat väärin käytettynä kääntyä myös haasteiksi. (Microsoft Office 365 kuvapankki)

Mitä mahdollisuuksia hybridityö tarjoaa?

Teknologia- ja innovaatio-osaaminen -opintojaksolla ryhmä LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita tutustui kehittämiskokeiluhankkeessa hybridityön hyötyihin ja haasteisiin. Tavoitteena oli lyhyellä aikavälillä lisätä tietoisuutta hybridityön hyödyistä ja haasteista; pitkän aikavälin tavoitteena oli edistää työhyvinvointia ja työntekijän oikeuksia.

Kehittämiskokeilun tuotoksena syntyi infograafi. Hymy-hankkeen periaatteisiin kuuluu, että kaikki pilotoidut toimenpiteet kuvataan visuaaliseen muotoon, jotta hankkeessa havaittuja hyviä keinoja voidaan jatkossa hyödyntää laajemminkin (LAB 2023).

Infograafi ilmentää hybridityön keskeisiä hyötyjä ja haasteita. Näitä todettuja hyötyjä ovat esimerkiksi oman työajan suunnittelun vaikutusmahdollisuudet ja joustavuus. Hybridityö mahdollistaa työn tekemisen myös kaukana fyysisestä työpaikasta, vähentäen samalla matkakustannuksia ja matkustuksesta syntyvää hiilijalanjälkeä. Kehittämiskokeilun myötä todettuja mahdollisia haasteita hybridityössä voivat olla esimerkiksi aikataulutuksen haasteet työn ja vapaa-ajan sekoittumisen myötä sekä ergonomiset haasteet, kuten puutteellinen työpiste. (Elimäki ym. 2023.)

Tietoisuuden myötä hybridityön parhaita puolia voidaan hyödyntää työpaikoilla enemmän, ja kynnys hybridityön käyttöön voi madaltua. Kehittämiskokeilun jatkokehittämisideana voitaisiin perehtyä tarkemmin siihen, miten hybridityön haasteet ja riskit voidaan välttää.

Kirjoittajat

Iita Elimäki, Liisa Koskinen, Inka Merisalo, Tuuli Rekola ja Milla Vesikari ovat kolmannen vuoden sosionomiopiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulusta.

Taija Nöjd työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina sosionomikoulutuksessa sekä opettajana Teknologia- ja innovaatio-osaaminen -opintojaksolla.

Lähteet

Elimäki, I., Koskinen, L., Merisalo, I., Rekola, T. & Vesikari, M. 2023. Infograafi, hybridityön hyödyt & haasteet. Teknologia- ja innovaatio- opintojakson päätösseminaari 26.4.2023. Sosionomikoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu.

LAB. 2023. Hybridityöllä muutoskyvykkyyttä. Hanke. Viitattu 29.4.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/hybridityolla-muutoskyvykkyytta

Työterveyslaitos. 2023. Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ. Viitattu 29.4.2023. Saatavissa https://www.ttl.fi/teemat/tyoelaman-muutos/etatyo-hybridityo-ja-monipaikkainen-tyo