Elämyksellisyyttä pyöräilyyn tarinoilla ja virtuaalisella ääniopastuksella

Virtuaaliopastus on kasvava trendi. Se tarjoaa mahdollisuuden kokea paikkoja, tapahtumia ja tilanteita virtuaalisesti ilman fyysistä läsnäoloa. Suomessa virtuaaliopastuksen käyttö on laajentunut eri aloilla, kuten matkailussa, koulutuksessa ja kiinteistöalalla. Pyöräily ja pyörämatkailu ovat kohteita, joissa virtuaalisuutta voidaan hyödyntää kokemuksen tehostamiseksi, mutta jotka vielä toistaiseksi ovat olleet paitsiossa. Tässä blogissa tutustumme Virtuaaliopas Saimaan rannoille -hankkeen (LAB 2023) taustan ytimeen: virtuaaliopastukseen ja tarinallistettuun ääniopastukseen.

Taustaa

Suomessa, jossa etäisyydet voivat olla pitkiä ja luontokohteet hajallaan, virtuaaliopastus tarjoaa uudenlaisia oppimiskokemuksia ja laajentaa rajoja mahdollistaen helpomman kohteiden saavutettavuuden. Pyöräilyssä virtuaalisuutta voidaan hyödyntää reittiesittelyissä, joissa kuvaillaan reitin kohteita ja muotoja, ja joihin pyöräilijä voi tutustua ennen matkaa.  Virtuaalinen matkaopas puolestaan tarjoaa tietoa nähtävyyksistä, historiasta ja kulttuurista. Virtuaaliopas voi myös olla pyöräretki, jonka voi kokea kotona tai kuntosalilla. (Liu ym. 2021.)

Virtuaalinen pyöräily ja virtuaaliopastus tarjoavat mahdollisuuden rikastaa pyöräilykokemusta, lisätä matkailijoiden tietoisuutta alueesta ja tehdä kohteista saavutettavampia. Virtuaalisuus voi houkutella niin pyöräilijöitä, jotka haluavat tutustua uusiin reitteihin ennen matkaa, kuin myös niitä, jotka haluavat kokea pyöräilyelämyksen virtuaalisesti omassa kodissaan. (Liu ym. 2021.)

Virtuaalisuus ei välttämättä ole etänä tapahtuvaa toimintaa, vaan sillä voidaan vahvistaa asiakkaan kokemusta paikan päällä. Virtuaalinen mobiilisovellus voi tarjota ääniopastusta, kuvia ja tietoa pyörämatkan varrella olevista kohteista. (Iacovino ym. 2020.)

Kuva 1. Pyörämatkailussa voidaan tarinoiden avulla luoda vahvoja siteitä ympäristöön ja luontoon. (Didgeman 2020)

Tarinat ja ääni innostavat

Virtuaalinen, tarinallistettu ääniopastus tarjoaa mahdollisuuden rikastuttaa pyörämatkailukokemusta tarinoiden ja äänen avulla. Sen sisältä voi koostua historiatiedosta, tarinoista ja mielenkiintoisista yksityiskohdista matkan varrella olevista paikoista. Se ohjaa pyöräilijän harvemmin vierailluille ja vähemmän tunnetuille kohteille, mikä edesauttaa vastuullista matkailukäyttäytymistä. Se voi myös innostaa polkijan ylittämään itsensä ja polkemaan pidemmän matkaa kuin oli alun perin suunnitellut.  Tarinoiden avulla pyörämatkailijat luovat vahvemman siteen ympäristöön, luontoon ja paikallisiin ihmisiin.  

Virtuaaliopas Saimaan rannoille -hanke rikastuttaa olemassa olevaa pyöräilyreitistöä (LAB 2023).  Tavoitteena on laajentaa kohderyhmää ja ohjata heidät hyvin erilaisiin kohteisiin Etelä-Karjalassa. Norppa- ja rajateemojen avulla luodaan muistijälkeä, joista matkailija toivottavasti kertoo kotonaankin.

Kirjoittaja

Johanna Heinonen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja TKI-asiantuntijana. Erityisesti matkailun kehittäminen, digitaalinen viestintä ja asiakaskokemus ovat hänen sydäntään lähellä. Virtuaaliopas Saimaan rannoille -hankkeessa hänen vastuullaan on erityisesti tarinallistaminen.

Lähteet

Didgeman. 2020. Pyöräilemään, unikko, vapaa-aika. Pixabay. Viitattu 26.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/py%c3%b6r%c3%a4ilem%c3%a4%c3%a4n-unikko-vapaa-aika-5178398/

Iacovino, A., De Paolis, L.T. & Ndou, V. 2020. Technologies to Support Tourism Innovation and Cultural Heritage: Development of an Immersive Virtual Reality Application. In: De Paolis, L., Bourdot, P. (eds) Augmented Reality, Virtual Reality, and Computer Graphics. AVR 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12243. Springer, Cham.

LAB. 2023. Virtuaaliopas Saimaan rannoille. HaMa-hanke. Viitattu 26.5.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/virtuaaliopas-saimaan-rannoille

Liu, J., Wang, Y., & Zhu, N. 2021. Cycling virtual tour. Proceedings of the 26th International Conference of the Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA)2021, Volume 2, 243‒252.