Ideoita apukahvojen ja ovien kehittämiseen

Esteettömiä asumisen ratkaisuja, kuten apukahvoja, oven havaitsemista ja oven älykkyyttä kehitettiin ESSI – Esteettömät ja älykkäät asumisen ratkaisut -hankkeen viimeisessä työpajassa, joka järjestettiin kauniissa talvisissa maisemissa Liikuntakeskus Pajulahdessa 6.2.2024. Työpajan tavoitteena oli kerätä ideoita sekä arvioida niitä ja valita parhaimmat jatkokehitykseen.

Luokkahuone, jossa ihmisiä istumassa pöytien ympärillä.
Kuva 1. Työpajalaiset viimeistelemässä ideoitaan. (Kuva: Sini Roine)

Ideoiden keruuta ja arviointia matriisilla

Hankkeen aikana loppukäyttäjille (liikuntarajoitteiset, näkövammaiset ja aistiyliherkät) toteutettujen haastatteluiden ja työpajojen tuloksista oli havaittu apukahvojen, oven havaitsemisen ja oven älykkyyden olevan tärkeitä kehittämisen kohteita. Hankkeen pääkohderyhmään kuuluvat Päijät-Hämeen valmistavan teollisuuden yritykset kokevat teemat myös kiinnostaviksi.

Loppukäyttäjistä ja yritysten edustajista koostuva osallistujajoukko listasi työpajassa tiimeittäin kokemuksiaan teemojen ympärille ja ideoivat uusia ratkaisuja. Tiimeille oli ennakkoon valittu yksi pääteema, jonka parissa he työskentelivät. Ideoita ja ajatuksia haluttiin kerätä mahdollisimman paljon, joten kaikki teemat kiersivät jokaisen tiimin kautta.  

Ajatusriihen jälkeen hyödynnettiin How, now, wow -matriisia, jonka avulla voi arvioida ideoita niiden toteutettavuuden ja omaperäisyyden mukaan (Gray 2011). Ideat esiteltiin yhteisesti, jonka jälkeen jokainen tiimi sijoitti ideat matriisiin. Toiveena oli löytää wow-kenttään sopivia ratkaisuja, jolloin ne olisivat sekä toteutettavia että omaperäisiä.

Pöydällä A3-kokoinen paperi, jossa matriisi bye bye, how, now, wow -nelikenttä jaottelulla. Paperin päällä osioiden värisiä (vaaleanpunainen, keltainen, sininen ja vihreä) muistilappuja.
Kuva 2. How, now, wow – matriisipohja sekä muistilaput valmiina ideoiden arviointia varten. (Kuva: Sini Roine)

Jotta ideat eivät olisi jääneet pelkästään ajatuksen tasolle, osallistujia kannustettiin konkretisoimaan niitä nopeiksi prototyypeiksi. Työpajaan oli tuotu askarteluvälineitä, mutta idean sai tuoda eloon myös piirtämällä, kirjoittamalla, kertomalla tai parin kanssa yhdessä toteuttaen. Erilaisilla vaihtoehdoilla pyrittiin ottamaan huomioon ihmisten työskentelytavat.

Tulosten kautta kohti testauksia

Työpajan tulokseksi jäi hienoja prototyyppejä, mm. valaistusta ovesta ja orgaanisen muotoisista apukahvoista. Prototyyppien lisäksi hanke sai vinkkejä jatkokehitykseen matriisin wow-osioon sijoitetuista ratkaisuideoista, kuten apukahvojen uusista materiaaleista ja taiteellisista apukahvoista. Apukahvojen materiaalien lisäksi päivän aikana otettiin kantaa niiden toimivuuteen ja keskusteltiin ovien teknisistä avausmenetelmistä, kuten silmätunnistuksesta. Osallistujat kokivat teknologian kiinnostavana, mutta osin epäilyttävänä. Työpajan tuloksista kerrotaan tarkemmin hankkeen tulevassa julkaisussa, joka ilmestyy vuonna 2025.

Hanke jatkaa ideoiden kehittämistä prototyypeiksi ja järjestää loppukäyttäjille testauspäiviä, joissa he pääsevät testaamaan ja kommentoimaan tuotteita. Testauspäiviä järjestetään LABin Asumisen laboratoriossa keväällä ja syksyllä 2024.

Kirjoittaja

Sini Roine toimii projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulun toteuttamassa ESSI – Esteettömät ja älykkäät asumisen ratkaisut -hankkeessa.

Lähteet

Gray, D. 2011. How-Now-Wow Matrix. Gamestorming. Viitattu 29.2.2024. Saatavissa https://gamestorming.com/how-now-wow-matrix/