Liiketoimintaan kehitystukea Innovation Factory -hankkeesta 

Innovation Factory -hanke käynnistyi elokuussa 2023 ja jatkaa toimintaansa kesään 2025 asti. Linkki LAB WellTech sivustolle Innovation Factory -hankkeen tietoihin. Hankkeen aikana toteutetaan kaksi pilottia, joissa monialaisesti opiskelijatiimit pääsevät ratkomaan yrityksien antamia kehityshaasteita. Merkityksellisessä roolissa on osaamisen lisääntyminen, uudet oivallukset siitä kuinka omaan liiketoimintaa voi kehittää luovasti, innovatiivisesti ja idearikkaasti, sekä tietenkin verkostoituminen. Isompana tavoitteena on saada hankkeen aikana kehitetty toimintamalli jatkumaan Innovation Factory -hankkeen päätyttyä.  

Innovation Factory mukana SportHubin aamukahveilla

Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n taholta käynnissä oleva SportHub-hanke järjesti 8.12.2023 Sports Hub Power Breakfast – Kehitä & Muotoile! -tilaisuuden Niemen Ranchilla. Koska yhteistyössä on voimaa, pääsi Innovation Factory tarjoamaan sisältöä tilaisuuteen. Tilaisuuteen oli kutsuttu liikunta-, vapaa-ajan ja urheiluliiketoiminnan parissa toimivia yrittäjiä ja muuten innovaatiorikkaasta liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneita yrittäjiä ja yritysedustajia. Innovation Factoryn hanketiimi johdatti osallistujat innovoinnin, luovuuden ja ideoinnin äärelle tiiviin infon kautta. Yhdessä pohdittiin myös niiden vaikutusta liiketoimintaan. 

Kuvassa ihmisiä yhteiskehittämisen työpajaosuudesssa
Kuva 1. Työpajaosuudessa osallistujat pääsivät kokeilemaan Six Thinking Hats – menetelmää (kuva: Teemu Rasi)

Aamupäivän aikana kokeiltiin mm. Six Thinking Hats –menetelmää, joka on luova ajattelutyökalu. Se auttaa tarkastelemaan ongelmia tai päätöksiä eri näkökulmista. Menetelmässä jokainen kuvitteellinen hattu edustaa erilaista ajattelutyylejä, kuten tiedon keräämistä, optimismia, kriittistä arviointia jne. Monitahoinen tarkastelu auttaa välttämään yksipuolista tai liian emotionaalista ajattelua.

Tehtävänanto oli selkeä: kuinka korkeakouluyhteistyö toimisi parhaiten yritysnäkökulmasta. Info ja käytännön kokeilu edistää uskallusta tarttua menetelmiin tulevaisuudessa, arkisessa kehitystyössä. Tavoite täyttyi myös Innovation Factoryn osalta. Työpajasta saatiin arvokasta tietoa asiakasnäkökulmasta, kuinka yritysten kanssa toteuttavia pilotteja kannattaisi toteuttaa. 

Tulossa seuraavaksi

Innovation Factory -hanketiimi pureutuu seuraavaksi tilaisuuden tuloksien analysointiin.  Tuloksista pyritään löytämään design driverit, jotka otetaan 1. pilotin suunnittelun ja toteutuksen kulmakiviksi. 

Kevään pilottiin on vielä muutama paikkaa vapaana. Jos juuri sinun yrityksesi haluaa mukaan kehittämään liiketoimintaa monialaisen opiskelijaosaamisen voimin, palvelumuotoilua hyödyntäen, luovasti, innovatiivisesti ja idearikkaasti, ota yhteyttä Innovation Factory -hankkeen projektipäällikköön Annamaija Id-Korhoseen annamaija.id-korhonen(a)lab.fi. 

Kirjoittaja

Marjut Suokas työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. Hänen ammatillisiin kiinnostuksensa kohteisiin kuuluu muotoiluajattelun hyödyntäminen johtamisessa ja liiketoiminnassa.

Linkit 

Linkki 1. LAB WellTech. 2023. Innovation Factory. Viitattu 20.12.2023. Saatavissa https://www.labwelltech.fi/innovation-factory/