Ikääntymistä palvelevaa liiketoimintaa tarvitaan lisää

Väestö ikääntyy, mikä lisää painetta hyvinvointialan palveluiden tuottamiselle. Samaan aikaan hyvinvoinnista on tullut megatrendi. Ihmisten arvostus omaa ja läheisten hyvinvointia kohtaan on lisääntynyt. Hyvinvointialan palveluiden kysyntä on kasvanut, ja sote-uudistuksen myötä markkinat ovat vapautuneet.

Hyvinvointialan palveluita tuottavat julkinen, yksityinen ja kolmas sektori. Ne tekevät yhteistyötä keskenään. Perinteisten palveluiden lisäksi tarvitaan räätälöityjä palveluita. Jokaisella sektorilla on oma, merkittävä asemansa palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä. (Heiskanen ym. 2007, 6.)

Ikääntymisestä liiketoimintaa

Osa Suomen tämän hetken kiinnostavimmista startup-yrityksistä kehittää palveluita nimenomaan ikäihmisille (Talouselämä 2023). Myös Helmchen ja Lampinen (2023, 24) ovat kiinnostuneita perustamaan yhteisen, hyvinvointialalle sijoittuvan yrityksen tulevaisuudessa. He selvittivät opinnäytetyössään päijäthämäläisiä ikääntyneitä ja heidän läheisiään palvelevan yritysideansa nykytilannetta ja jatkokehityskohteita. Idea syntyi ja konkretisoitui opintojen aikana.

Kuva 1. Digitaaliset palvelut eivät korvaa aitoa läsnäoloa. (sabinevanerp 017)

Suunnitteilla olevan yrityksen tarkoituksena on palvella ikääntynyttä väestöä tukemalla heidän kotona elämistään. Yritys huomioi asiakkaan yksilölliset tarpeet ja palveluita toteutetaan joustavasti sekä asiakkaan luona että etäpalveluina. Digitalisaatio antaa yritystoiminnalle mahdollisuuksia, mutta ei silti korvaa aitoa läsnäoloa. Tavoitteena on räätälöidä palvelut yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Sujuvan yhteistyön taustalla ovat avoin keskusteluyhteys, ymmärrys ja luottamus. (Helmchen & Lampinen 2023, 24–25, 53.)

Helmchenin ja Lampisen (2023, 24) kohdalla jaettu mielenkiinto ja intohimo hyvinvointialaa ja yrittäjyyttä kohtaan ovat yritysidean mahdollisuus ja lähtökohta. Perustajajäsenten arvot ohjaavat yrityksen toimintaa. Tärkeimmiksi arvoiksi palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä on valittu

  • vastuullisuus
  • luotettavuus
  • yksilön itsemääräämisoikeus
  • arvostava kohtaaminen. 

Sote-uudistuksen myötä Päijät-Sote tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluita Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asukkaille. Ikääntyvien palveluiden asiakasohjaus on keskitetty ja asiakasohjauksesta vastaa Luona. Yrityksen perustamisen jälkeen myös Helmchenin ja Lampisen yrityksen palvelut löytyvät Luonan sivuilta.

Linkki Luonan sivuille. (Linkki 1)

Tulevat yrittäjät ovat sopineet, että liikeidealle ja liiketoimintamallille annetaan mahdollisuus kehittyä kokemusten myötä.

Kirjoittajat

Salla Lampinen on valmistumassa tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta.

Sari Suominen toimii johtamisen ja yrittäjyyden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä Lahdessa.

Lähteet

Heiskanen, U., Jumppanen, A. & Träsk, M. 2007. Hyvinvointialan nykytila ja tulevaisuus Etelä-Pohjanmaalla – Maakunnallinen tarve- ja kehittämisselvitys. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Julkaisuja 11. Viitattu 26.5.2023. Saatavissa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/17923/Julkaisuja11.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Helmchen, S. & Lampinen, S. 2023. Väestön ikääntymistä palvelevan uuden liikeidean mahdollisuudet ja uhat. Case: Hyvinvointialan startup-yritys. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. Viitattu 28.5.2023. Saatavissa rajoitetusti https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023053116558

sabinevanerp. 2017. van Erp, S. Kädet, vanha, vanhuus, vanhukset. Pixabay. Viitattu 26.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/k%c3%a4det-vanha-vanhuus-vanhukset-2906458/

Talouselämä. 2023. Tässä ovat Talouselämän 10 lupaavinta startupia – Mukana yksi tuttu ja yhdeksän täysin uutta yritystä.Viitattu 26.5.2023. Saatavissa rajoitetusti https://www.talouselama.fi/uutiset/tassa-ovat-talouselaman-10-lupaavinta-startupia-mukana-yksi-tuttu-ja-yhdeksan-taysin-uutta-yritysta/b09366e4-b898-4bce-887a-028f5bcf15db

Linkit

Linkki 1. Luona Kotona. 2023. Meidän luona ollaan hyvissä käsissä. Kun tarvitaan apua ja tukea. Viitattu 4.6.2023. Saatavissa https://luona.fi/luona-kotona