Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista, osa 8

Digitaalista koulutusmateriaalia valmennuksen tueksi 

LAB-ammattikorkeakoulun hanke Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2023) yhteistyössä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n (2023) kanssa tarttuvat haasteeseen kehittää seuratoimintojen digi- ja palvelumuotoilutaitoja. Blogissa pureudutaan hankkeessa urheiluvalmennuksen tueksi kehitettyyn digitaaliseen koulutusmateriaaliin. 

Valmennuksen tarve digitaalisuuteen 

Etä- ja hybridivalmennuksen tarve lisääntyi pandemia-aikana lasten ja nuorten urheiluvalmennuksessa. Hankkeen tarvekartoituskyselyssä seurat nostivat esiin kiinnostuksen digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen valmennuksessa. Digitaalisuus mahdollistaa urheiluvalmennuksessa erilaisia joustavia ja yksilöllisiä toimintatapoja. 

Hankkeen yhtenä tavoitteena on digitaalisten palveluiden tuominen osaksi lasten valmentajien arkea. Suurin osa lasten ja nuorten valmentajista toimivat valmentajina vapaa-ajallaan oman työnsä tai opintojensa ohessa. Valmentajakoulutukseen voi näin olla vaikeaa löytää aikaa ja tämän vuoksi aikaan ja paikkaan sitomattomille koulutuksille ja materiaaleille on selkeä tarve. 

Materiaalia monille kohderyhmille 

Lasten ja nuorten valmentajien osaamista tukemaan kehitettiin hankkeessa mobiilissa toimiva koulutusmateriaali, Urheiluvalmennuksen ABC. Se on digitaaliselle Genially-verkkoalustalle (Genially 2023) suunniteltu koulutusmateriaali, joka helposti käytettävissä mobiililaitteella ja käytännössä aina mukana. Ideana on, että tieto on nopeasti saatavilla ja helposti silmäiltävissä. Materiaali on vapaassa käytössä kaikille ja saatavilla myös englanninkielisenä versiona.  

Urheiluvalmennuksen ABC toimii sekä koulutusmateriaalina valmentajille, että tietopankkina urheileville lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Valmennusmateriaaliin on kerätty keskeisin ja ajankohtainen tieto lasten ja nuorten fyysiseen ja psyykkiseen harjoitteluun liittyen. Tärkeä anti on kasvavan kehon ja urheilijan hyvinvoinnin huomioiminen valmennuksessa eri ikävaiheissa. Urheiluvalmennuksen ABC:n etävalmennusopas ohjaa etä- ja hybridivalmennuksen käyttöönotossa. Siitä löytyy myös harjoitevideoita valmennuksen tueksi. 

[Alt-teksti: useita näkymiä, joissa teksteinä muun muassa harjoittelun perusteet ja huomioi kasvava keho.]
Kuva 1. Urheiluvalmennuksen ABC -näkymää Genially-alustalla. (Kuva: Annakaisa Loiri) 

Valmentaja- ja ohjaajakoulutusta verkkoon 

Hankkeessa myös edelleen kehitettiin Minä valmentajana -verkkokoulutusta, joka on valtakunnallinen ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus. Se suunniteltiin kokonaan aikaan ja paikkaan sitomattomaksi verkkokoulutukseksi. 

Verkkokoulutuksessa tutustutaan urheilijalähtöiseen valmennukseen sekä tuetaan valmentamisen motiivien, osaamisen ja tavoitteiden tunnistamista. Valmentamista tarkastellaan osana valmennuksen toimintaympäristöä ja siellä tarvittavaa osaamista. Koulutuksessa hyödynnetään mikro-oppimisen viitekehystä. Minä valmentajana -verkkokoulutus tulee Etelä-Karjalan Liikunta ja urheilu ry:n kautta valtakunnalliseen käyttöön.  

Kirjoittajat  

Annakaisa Loiri työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa fysioterapian lehtorina sekä toimii asiantuntijana hankkeessa Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2023).  

Sanna Kangas työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä TKI-asiantuntijana ja fysioterapian tuntiopettajana sekä toimii asiantuntijana hankkeessa Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2023). 

Lähteet 

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. 2023. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. Viitattu 5.6.2023. Saatavissa: https://www.eklu.fi/ 

Genially. 2023. Verkkosivut. Viitattu 5.6.2023. Saatavissa: https://genial.ly/  

LAB. 2023. Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys. Hanke. Viitattu 5.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/urheiluseurojen-digitaidot-ja-resilienssikyvykkyys