Opiskelijat innovoivat Savitaipaleen kunnalle kuntakuvaa

LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen markkinoinnin opiskelu toteutetaan tiimiyrittäjyyteen pohjautuvalla mallilla, jossa opiskelijat perustavat heti ensimmäisenä opiskeluvuonnaan oman osuuskunnan. Tätä yritystä hyödynnetään opintojen aikana erilaisissa oppimistehtävissä, joista useat tehdään asiakasprojekteina eri toimeksiantajille. Yksi tuotettava palvelu osuuskunnilla on 12 ja 24 tunnin innovoinnit, joissa pyritään luomaan “out of the box” ratkaisuja asiakkaalle. (Kokkonen 2021)

Opiskelijoiden osuuskunta Saaga Marketing toteutti pienryhmissä helmikuussa 2022 innovoinnin Savitaipaleen kunnalle, jolla oli tarve kartoittaa ja kehittää kunnan markkinointia sekä imagoa. Etenkin kunta halusi kuulla nuorten näkemystä siitä, miten he näkevät kunnan tällä hetkellä sekä millaisena nuoret sen haluaisivat nähdä. Kunnan tarkoituksena on myös rekrytoida henkilö, joka vastaisi tulevaisuudessa kunnan markkinoinnista ja kuntakuvan ylläpidosta. Opiskelijoilta pyydettiin näkemystä, millainen tämän henkilön olisi hyvä olla ja mitä hänen tulisi työssään erityisesti tehdä.

[Alt-teksti: Kaksi nuorta henkilöä istuu kahvilan pöydän ääressä, toinen näppäilee kannettavaa tietokonetta ja toinen tutkii älypuhelinta.]
Kuva 1. Opiskelijat innovoimassa kuntakuvan kehittämistä. (Kuva: Iisak Oljemark)

Mielenkiintoinen toimeksianto synnytti runsaasti ideoita

Tuttuun tapaan markkinoinnin opiskelijoilta tuli runsaasti ideoita 24 tunnin innovoinnin tuloksena. Esittelen tässä niistä muutaman.

  • Markkinointisuunnitelma ja vuosikello. Jotta markkinoinnin toteutus olisi mahdollisimman tehokasta, tulisi opiskelijoiden mielestä tehdä selkeä markkinointisuunnitelma sekä markkinoinnin vuosikello, joka ohjaisi konkreettisia toimenpiteitä. Vuosikello voisi sisältää mm. eri tapahtumien sekä viestittävien asioiden vuosittaiset ajankohdat ja sisällöt.
  • Brändäys aktiivikunnaksi. Opiskelijoiden mielestä kunnalla tulisi olla selvä ja tunnistettava brändi ja he ehdottivat brändäystä ns. aktiivikunnaksi, jossa on runsaasti mahdollisuuksia sekä tapahtumia eri ihmis- ja ikäryhmille.
  • Verkkosivujen ja kanavien keskitys. Tiedon tulisi löytyä mahdollisimman helposti, joten päällekkäiset kanavat tulisi keskittää mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi kaikkien aktiviteettien tiedot tulisi löytyä samalta sivustolta, jotta niitä ei tarvitse etsiä eri paikoista. Samassa yhteydessä olisi brändi-ilmeen vahvistamiseksi syytä yhdenmukaistaa myös eri kanavien visuaalinen ilme.
  • Instagram- ja TikTok-tilit. Erityisesti nuorempia kuntalaisia, mökkiläisiä ja matkaajia tavoitettaisiin opiskelijoiden näkemyksen mukaan tehokkaimmin Instagram- ja TikTok-kanavien kautta. Nämä kanavat olisikin opiskelijoiden mukaan syytä ottaa kunnassa aktiiviseen ja koordinoituun käyttöön.

Etsittäväksi henkilöksi opiskelijat ehdottivat markkinoinnin moniosaajaa, jonka osaamissalkusta löytyisi muun muassa seuraavia taitoja: ideointikyvykkyys, oppimiskyky, viestintätaidot, vuorovaikutustaidot, sisällöntuotanto, someosaaminen, graafinen osaaminen sekä audiovisuaaliset taidot. Ominaisuuslistaus on toki laaja, mutta niin on tehtävänkuvakin.

Toimeksiantaja oli erittäin tyytyväinen opiskelijoiden tuloksiin ja he selvästi arvostivat tehtyä työtä ja synnytettyjä ideoita. Myös omasta mielestäni innovointi onnistui erinomaisesti, ja saimme jälleen näytettyä, millaista osaamista LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoilta löytyy.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Kokkonen, S. 2021. Osuuskuntatoimintaa hyödyntävässä tiimioppimisessa toteutuu aito työelämäyhteys. LAB Focus. Viitattu 18.2.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/osuuskuntatoimintaa-hyodyntavassa-tiimioppimisessa-toteutuu-aito-tyoelamayhteys/ 

Linkit

Linkki 1. Saaga Marketing. 2021. Viitattu 17.2.2022. Saatavissa: https://saagamarketing.fi/