Innovoinnilla lisää keinoja hakijoiden tavoittamiseen

LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen markkinoinnin opiskelu toteutetaan tiimiyrittäjyyteen ja -oppimiseen pohjautuvilla menetelmillä ja opiskelijat perustavatkin heti ensimmäisenä opiskeluvuonnaan oman yrityksen, jota hyödyntävät merkittävästi opintojensa aikana (Kokkonen 2021). Oppimismuoto on erittäin pidetty opiskelijoiden keskuudessa, mutta jokseenkin uutena suuntautumisvaihtoehtona se ei ole vielä kovin tunnettu alueellamme. Erityisesti monet lukiolaiset ja ammattikoululaiset eivät ole tietoisia tästä opiskeluvaihtoehdosta.

Kuten muussakin markkinointiviestinnässä, on tärkeää valita käytettävät viestintäkeinot ja mediat siten, että kohderyhmä tavoitetaan mahdollisimman tehokkaasti (Bergström & Leppänen 2021). Erityisen tärkeää on myös puhutella kohderyhmää tavalla, joka tavoittaa heidät ja jonka he tuntevat tutuksi.

Osuuskunta innovoi tiimiyrittäjyyden tunnettuuden kasvattamiseksi

Opiskelijoista koostuva 21 jäseninen Saaga Marketing -osuuskunta toteutti innovoinnin, jonka tavoitteena oli pyrkiä löytämään keinoja tiimiyrittäjyysopiskelun tunnettuuden kasvattamiseksi sekä opiskelupaikkaansa miettivien tavoittamiseksi. Innovoinnissa nousi esille monia jo käytössä olevia menetelmiä, kuten messut, oppilaitosvierailut ja kohdennettu digitaalinen mainonta, mutta idearikkaalta osuuskunnalta tuli luonnollisesti runsaasti ideoita em. keinojen lisäksi.

Kolme opiskelijaa istmassa pyödän ääressä.
Kuva 1. Opiskelijat innovoivat keinoja markkinoinnin tehostamiseksi (Kuva: Paavo Ilves)

Osallistaminen mukaan esittelyihin. Opiskelijoiden mielestä on tärkeää osallistaa kohderyhmää, oli kyseessä sitten oppilaitosvierailu tai esittelypäivä kampuksellamme. Osallistujille toteutettava mini-innovointi tai -projekti voisi olla yksi mahdollisuus osallistamiseen ja kuvastaisi myös paremmin tiimiyrittäjyystoimintaa käytännössä.

”My Day” videot, joilla tarkoitetaan lyhyitä koosteita henkilön tai tietyn ryhmän päivän kulusta. Videoissa tuodaan yleensä esille ns. kulissien takaista arkea. Näitä videoita julkaistaan mm. Instagramissa ja TikTokissa. Näistä jälkimmäisen käyttämistä puoltaa se, että Cloudflaren tilastojen mukaan TikTok on noussut vuoden 2021 aikana maailman suosituimmaksi verkkosivustoksi, jopa ohi Facebookin ja Googlen (Tomé & Cardita 2021).

Videoterveiset alumneilta. Alumnitarinat ovat jo tuttu markkinointikeino, mutta opiskelijoiden mielestä alumnitarinoita tulisi tehdä nimenomaan videomuodossa. Juuri alumnilta tulevat terveiset puhuttelevat parhaiten vastaanottajaa.

Opiskelijoiden hallinnoima Instagram-tili. Tämän tilin tarkoituksena olisi toimia juurikanavana em. videoille sekä muille postauksille, jotka käsittelevät opiskelua, opiskelijan elämään sekä muita hienoja hetkiä ja tapahtumia opiskelun ympärillä. Kanava eroaisi koulun virallisista kanavista siten, että tämä väylä toimisi ”ihmiseltä ihmiselle” -tyylisenä kanavana ja olisi siten vastaanottajalle samaistuttavampi kuin organisaation viralliset kanavat.

Lähes kaikkia ideoita yhdisti ajatus toiminnallisuudesta ja sen korostamisesta viestinnässä. ”Näytä, älä kerro” -ajatusmalli kokoaa innovoinnin tulokset melko hyvin. Opiskelijoiden mukaan nuoret eivät halua kuulla ja lukea, vaan pikemminkin nähdä ja kokea. Innovoinnin tulosten mukaisesti tulevaisuudessa olisikin perusteltua ottaa käyttöön edellä mainittuja markkinointikeinoja hakijoiden tehokkaampaa tavoittamista ajatellen.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.


Lähteet

Bergström, S. & Leppänen, A. 2021. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 19., uudistettu painos. Helsinki: Edita.

Kokkonen, S. 2021. Osuuskuntatoimintaa hyödyntävässä tiimioppimisessa toteutuu aito työelämäyhteys. LAB Focus. Viitattu 3.12.2021. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/osuuskuntatoimintaa-hyodyntavassa-tiimioppimisessa-toteutuu-aito-tyoelamayhteys/  

Tomé, J. & Cardita, S. 2021. In 2021, the Internet went for TikTok, space and beyond. The Cloudflare Blog. Viitattu 25.1.2022. Saatavissa https://blog.cloudflare.com/popular-domains-year-in-review-2021/

Linkit

Saaga Marketing. 2022. [Viitattu 26.1.2022]. Saatavissa: https://saagamarketing.fi/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *