Juridiikan opinnoista työelämään

Korkeakouluopinnot antavat sekä kirjallisia että käytännön oppeja työelämään. Opinnoista opittuja asioita hyödyntämällä voi löytää omalta alalta työpaikan, jossa tradenomiksi valmistunut pääsee testaamaan osaamistaan ja aloittamaan uuden taipaleen työurallaan. Opinnot edesauttavat uravalintaa ja voivat jopa siivittää oman yrityksen perustamista.

Opinnäytetyö (Laukkanen & Saarinen 2023) tehtiin kahden opiskelijan haaveesta perustaa oma yritys. Yrityksestä laadittiin liiketoimintasuunnitelma, jonka pohjalta yritys tullaan mahdollisesti tulevaisuudessa perustamaan. Lisäksi käsiteltiin yrittäjyyttä ja erilaisia yritysmuotoja sekä erityisesti perhe- ja perintöoikeutta, joka perustettavan yrityksen toimenkuvaan kuuluu.

Kuva 1. Opinnot edesauttavat uravalintaa ja voivat auttaa oman yrityksenkin perustamisessa. (StartupStockPhotos 2015)

Perhe- ja perintöoikeuden osaamisesta etua finanssialalla

Finanssialalla työskennellään päivittäin kuolinpesien sekä erityisesti perintöoikeuteen liittyvien asioiden parissa. Asiakaspalvelutilanteissa kohdataan osakkaita, jotka ovat menettäneet oman läheisensä ja joutuvat selviytymään uusien ja hankalien asioiden kanssa. Rauhallinen, ymmärtäväinen ja osaava asiakaspalvelija on osakkaille henkilö, joka heidän läheisensä asioita käsittelee. On tärkeää, että asiakaspalvelija on luottamusta herättävä.

Perhe- ja perintöoikeus ovat merkittävässä asemassa monissa finanssialan tehtävissä, kuten kuolinpesäasioissa. Hyvä muistisääntö on, että kuolinpesän varallisuus ja muu omaisuus on jaettava sellaisten henkilöiden kesken, jotka eivät omalla tekemisellään osallistuneet sen saavuttamiseen. (Aarnio & Kangas 2016.) Juuri siksi Suomessa on laadittu perintökaari 40/1965, joka määrittää, ketkä kuuluvat kuolinpesän osakkaisiin ja miten ne määräytyvät.

Osaaminen testamenttien, perunkirjoituksien ja ositus- sekä perinnönjakosopimuksien tekemisen suhteen on olennaista, jotta asiakkaita osataan neuvoa oikein. Perhe- ja perintöoikeudellisten asioiden osaaminen on finanssialalla tarpeellista, kun tarkistettavaksi tulee esimerkiksi perukirjoja kuolinpesän pankkiasiointia varten. Perukirjan tarkistuksessa on hallittava, mitä asiakirjan tulee sisältää ja miten se tulee laatia. Työtehtävien parissa pääsee hyödyntämään perhe- sekä perintöoikeuden kurssilta hankittuja oppeja, jossa juridisien asiakirjojen tekemistä on päästy harjoittelemaan.

On tärkeää tietää, miten perhe- ja perintöoikeudellisia asioita tulisi käsitellä tai tulkita. Vaikka Laukkasen ja Saarisen opinnäytetyön pohjalta yritystä ei tulevaisuudessa perustettaisi, jäi opinnoista ja opinnäytetyöprosessista paljon eväitä, joita pystyy hyödyntämään henkilökohtaisessa elämässä, työelämässä sekä yrittäjänä.

Kirjoittajat

Ansa Laukkanen valmistuu juridiikan tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta Lappeenrannan kampukselta.

Jarmo Kemppinen, YTM, toimii yritysjuridiikan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Aarnio, A. & Kangas, U. 2016. Suomen jäämistöoikeus I Perintöoikeus. Alma Talent Oy. Viitattu 3.6.2023. Saatavissa rajoitetusti https://verkkokirjahylly-almatalent-fi.ezproxy.saimia.fi/teos/FAFBFXCTEB#kohta:Suomen((20)j((e4)((e4)mist((f6)oikeus((20)I((20)PERINT((d6)OIKEUS((20)/piste:b8

Laukkanen, A. & Saarinen, L. 2023. Liiketoimintasuunnitelma: Yritys L. Lappeenranta. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, tradenomi, juridiikan ala. Viitattu 3.6.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/799469/Laukkanen_Saarinen.pdf?sequence=2&isAllowed=y

StartupStockPhotos. 2015. Opiskelija, kirjoittamalla. Pixabay. Viitattu 3.6.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/opiskelija-kirjoittamalla-849822/