Kaksoissiirtymä ja siihen liittyvä osaaminen tarjoavat mahdollisuuksia

Suomen talouden elpymiseksi ja kuihtuneen idänkaupan korvaajaksi tarvitaan vientiä uusille markkina-alueille sekä uusia innovaatioita vietäväksi. Suomessa on valtava määrä vientikelpoista osaamista ja innovaatioita, mutta niitä tuodaan kuitenkin kulttuurillemme ominaisesti hieman vaatimattomasti esiin.

Lappeenrannassa kuultiin 9.2.2024 järjestetyssä Päälliköt Lavalla – Suomen mahdollisuudet Yhdysvaltain markkinoilla -tilaisuudessa tämän hetken yhdestä potentiaalisimmista markkinasta suomalaista vientiä ajatellen. Tilaisuus herätteli myös pohtimaan kaksoissiirtymän merkitystä suomalaisena vientituotteena.

Vihreä digitaalinen siirtymä

Kaksoissiirtymällä viitataan digitaaliseen ja vihreään siirtymään, mikä Sitran määritelmän mukaan tarkoittaa siirtymää digitalisaatioon ja datan hyödyntämiseen hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa edistäen (Sitra 2024). Digitalisaation edistämisen yhteydessä tulisi huomata, ettei siirtymä digipalveluihin tapahdu ilman ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Kaksoissiirtymän tai digivihreän siirtymän periaatteiden mukaan syntyvä hiilijalanjälki huomioidaan. Digitaalisuus vähentää toki perinteisesti näkyviä ympäristöä kuormittavia tekijöitä kuten liikkumista tai paperin määrää, mutta usein vähemmälle huomiolle jää digi- ja datapalveluiden käytöstä syntyvät ympäristövaikutukset. Digitalisaation mahdollistavien laitteiden, yhteyksien ja datakeskusten valmistaminen, rakentaminen ja käyttö kuluttavat energiaa sekä luonnonvaroja – tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin. (Aitonurmi 2022.)

Kaksoissiirtymästä vientituotteeksi

Los Angelesin pääkonsuli Okko-Pekka Salmimies käsitteli Yhdysvaltojen markkinan tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti kaksoissiirtymään liittyvien teknologioiden osalta. Kalifornian osavaltio on Yhdysvaltojen teknologisen kehityksen kärjessä, uutta tutkimusta tehdään kansainvälisissä huippuyliopistoissa ja alueella on huomattava määrä rahaa tarjolla syntyvien innovaatioiden kaupallistamiseen. Salmimies korosti erityisesti hyviä mahdollisuuksia yhteistyöhön, sillä Suomessa teknologinen osaaminen on myös kovalla tasolla. (Salmimies 2024.)

Kuva 1. Jo kuudella Yhdysvaltain osavaltiolla on yhteistyösopimukset kumppanuudesta Suomen kanssa. (PhotoMIX-Company 2019)

Kaksoissiirtymään liittyviin investointeihin ja siirtymää tukevien innovaatioiden vientiin on lisäksi tarjolla tukea esimerkiksi Business Finlandin kautta (Business Finland 2024). Asia on myös huomioitu yhtenä osana Valtioneuvoston selonteossa Suomen digitaalisesta kompassista. (Valtioneuvosto 2022.) Kaksoissiirtymään liittyvät innovaatiot ja osaaminen tunnistetaan potentiaalisena vientituotteena.

Vakaa poliittinen ja strateginen ilmapiiri tukee suomalaista vientiä

Washingtonin suurlähettiläs Mikko Hautala nosti tilaisuudessa esiin Suomen ja Yhdysvaltojen tiivistyneet välit. Esimerkiksi jo kuudella Yhdysvaltain osavaltiolla on yhteistyösopimukset kumppanuudesta Suomen kanssa. Kukin osavaltio on määritellyt strategiaansa tukevat toimialat, joiden kehitystä voidaan tukea muun muassa Suomalaisella tuonnilla. Ja useassa näistä teemana on juuri kaksoissiirtymän edistäminen (Hautala 2024.)

Puitteet suomalaisen osaamisen ja innovaatioiden vientiin on siis rakennettu ja niitä kehitetään edelleen. Kuinka kannustaa yrityksiä tarttumaan kaksoissiirtymän tarjoamiin vientimahdollisuuksiin, erityisesti vaikka juuri Yhdysvaltoihin?

Kirjoittaja

Tiia Puolakka toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -yrityshautomossa sekä hankkeessa Luotain – ennakointi Etelä-Karjalassa.

Lähteet

Aitonurmi, J. 2022. Digivihreä kestävyyssiirtymä on Suomen mahdollisuus olla kokoaan suurempi. Viitattu 26.2.2024. Saatavissa https://dvv.fi/blogi/-/blogs/digivihrea-kestavyyssiirtyma-on-suomen-mahdollisuus-olla-kokoaan-suurempi

Business Finland. 2024. Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky. Viitattu 26.2.2024. Saatavissa https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa/tietoa-ohjelmasta/globaalit-haasteet

Hautala, M. 2024. Puheenvuoro tapahtumassa Päälliköt lavalla – Suomen mahdollisuudet Yhdysvaltain markkinoilla. 9.2.2024. Lappeenranta.

PhotoMIX-Company. 2019. Vapaudenpatsas, kuvaketta, poliittinen. Pixabay. Viitattu 26.2.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/vapaudenpatsas-kuvaketta-poliittinen-4684437/

Salmimies, O-P. 2024. Puheenvuoro tapahtumassa Päälliköt lavalla – Suomen mahdollisuudet Yhdysvaltain markkinoilla. 9.2.2024. Lappeenranta.

Sitra. 2024. Tulevaisuussanasto – Digitaalinen ja vihreä kaksoissiirtymä. Viitattu 26.2.2024. Saatavissa https://www.sitra.fi/tulevaisuussanasto/digitaalinen-ja-vihrea-kaksoissiirtyma/

Valtioneuvosto. 2022. Digitaalisen kompassin selonteko asettaa suunnan Suomen digitalisaatiokehitykselle. Viitattu 26.2.2024. Saatavissa https://valtioneuvosto.fi/-//10623/digitaalisen-kompassin-selonteko-asettaa-suunnan-suomen-digitalisaatiokehitykselle