Kansainvälisen intensiiviviikon merkitys opiskelijalle

Toukokuussa 2024 järjestettiin viiden päivän intensiiviviikko Saksassa Saarbrückenissa. Intensiiviviikolle osallistui sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita ja opettajia Saksasta (HTW Saar), Hollannista (Saxion University of Applied Sciences), Tšekistä (Palacký University Olomouc) ja Suomesta LAB-ammattikorkeakoulusta. Kansainvälinen intensiivikurssi toteutui Erasmus+ Blended intensive Programin (BIP) lyhytkestoisena monimuotoliikkuvuutena, joka on kestoltaan 5–30 päivää.

Intensiivikurssi koostuu vähintään kolmen eri maan korkeakoulun opettajista ja opiskelijoista, jotka kokoontuvat fyysisesti järjestävän maan korkeakouluun tiimityöskentelemään. (European Commission 2024; Opetushallitus 2024.) Monella opiskelijalla ei ole taloudellisesti tai ajallisesti mahdollisuutta lähteä omakustanteisesti vaihtoon viikoksi, saatikka kuukausiksi. Erasmus-rahoitus on tärkeä vaihdon mahdollistaja.

Teemana ihmisoikeudet sote-työssä

Intensiiviviikon aiheena oli Human Rights in Social Work and Health Care. Ryhmätyöskentely oli jaettu viiteen eri aiheen ryhmiin, joista teimme lopuksi ryhmien pääesitykset.

Ryhmät aloittivat tutustumisen ja työskentelyn verkkovälitteisesti jo ennen intensiiviviikkoa, ja tavoitteena oli, että ryhmissä olisi opiskelijoita jokaisesta osallistuvasta maasta. Ryhmien aiheina olivat 1) Health and Human Rights – Access to Healthcare and Human Rights, 2) Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)​, 3) Exploring the Nexus of Human Rights, Urban Development​ and Climate Justice: A Comparative Workshop​, 4) Children’s Rights,​ ja 5) Introduction to Social Work as a Human Rights Profession and Ethical Orientation.

Kuva 1. Ryhmämme nro 4, Children’s Rights, opettajina Mia Ikonen ja Taija Nöjd. (Kuva: Mia Ikonen)

Intensiiviviikon merkitys

Opiskelijalle intensiiviviikko antoi paljon: monikulttuurisia näkemyksiä sosiaalityöhön ja uusia kehittämisen ideoita kentälle. Positiivista huomiota herätti, kuinka moni koki englannin kielen puhumisen jännittävänä ja miten moni silti rohkeni esiintyä englanniksi ryhmämme Children’s Rights lopputyössä. Intensiiviviikko mahdollisti kansainvälisen verkostoitumisen, mutta ennen kaikkea vertaisoppimisen ryhmäläisiltä. Osallistuvien maiden opettajien pääpuheenvuorojen ja ryhmätöiden jälkeen opiskelijat jäivät keskustelemaan kuulemistaan aiheista ja vertailemaan eri maiden käytäntöjä ja opetusta sosiaalialalla.

Kuulemamme ja kokemamme perusteella voimme olla ylpeä Suomen koulutusjärjestelmästä. Se mikä LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille voi olla itsestäänselvyys, voi toisen maan opiskelijasta tuntua etuoikeudelta. Opintojen aikana kannattaa lähteä oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Silloin voi oppia itsestä uutta ja syventää omaa ammatillista minäkuvaa. Vaihdossa tehdyt opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoa (LAB 2024).

 Kirjoittajat

Henna Jäppinen on toisen vuoden sosionomiopiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa.

Taija Nöjd on sosionomikoulutuksen lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa.

Mia Ikonen on sosionomikoulutuksen lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

European Commission. 2024. Blended Intensive Programmes in KA131 Higher Education projects. Viitattu 28.5.2024. Saatavissa https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Blended+Intensive+Programmes+in+KA131+Higher+Education+projects

LAB. 2024. Opiskelijavaihto ulkomaille. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 20.5.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/opiskelijavaihto-ulkomaille

Opetushallitus. 2024. Korkeakoulutuksen eurooppalainen liikkuvuus 2021–2027- yleistietoa. Viitattu 21.5.2024. Saatavissa https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-eurooppalainen-liikkuvuus-2021-2027-yleistietoa