Kasvuyrityksen valmistautuminen laatuauditointiin

ISO 9001 on kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n tunnetuin ja ylivoimaisesti käytetyin hallintajärjestelmäsertifikaatti, joka ohjaa kaiken kokoisia yrityksiä asiakaskeskeisempään laadunhallintaan. Suomessa eniten sertifioituja yrityksiä löytyy kaupan alalta sekä metalliteollisuudesta. (Suomen standardisoimisliitto 2018.)

Kuva 1. Älykalusteisiin erikoistunut Artome Oy tähtää ISO 9001 -sertifiointiin. (Kuva: Heli Mielonen)

Auditointi – kenelle ja miksi?

Nuorissa kasvuyrityksissä laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja auditointiprosessiin lähteminen on iso ponnistus. Toimivan johdon on varmistettava riittävät resurssit prosessin läpiviemiseksi. Kasvuyritysten kohdalla merkittävimpiä syitä sertifikaatin hankkimiseen ovat ulkoisten sidosryhmien asettamat vaatimukset. Muita syitä voivat olla oman liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä tahtotila ja esimerkiksi yrityksen arvon kasvattaminen. (Marttinen 2020.)

Yrityksen hallituksen päätös

Älykalusteisiin erikoistunut, neljävuotias Artome Oy työllistää kahdeksan henkilöä. Artomen liiketoiminta kuuluu elektroniikkalaitteiden valmistuksen toimialaan, joka on perinteisesti ollut yksi eniten sertifioiduista toimialoista. Artomen hallitus asetti joulukuussa 2019 tavoitteeksi sertifioidun laadunhallintajärjestelmän rakentamisen (Marttinen 2020). Kiihtyvälle kasvulle haluttiin luoda puitteita ja jotkut yrityksen isoimmista jälleenmyyjistä olivat asettaneet vaatimuksia sertifikaatin hankkimiselle. Auditointiprosessiin varattiin vuosi aikaa.

Auditointiprosessia käynnistettäessä sisäinen viestintä nousi keskiöön. Jokaisen prosessiin osallistuvan tuli ymmärtää, mitä auditoinnilla tavoitellaan. Muutosvastarinta oli käännettävä motivoituneeksi kehittämishaluksi. Auditointiprosessin alkuvaiheessa oltiin jo pitkällä, kun yksilöt alkoivat nähdä, miten laatuun liittyvä kehittämistyö tulee edesauttamaan heidän työtään ja yrityksen toimintaa tulevaisuudessa. Samalla he ymmärsivät, miten ja millä resursseilla kehittäminen tullaan toteuttamaan, jotta se ei tuntuisi kenestäkään ylitsepääsemättömältä vuorelta. (Marttinen 2020.)

Työntekijöille hahmoteltiin yrityksen tulevaisuuden toimintamallien ”haavetilanne” käyttämällä apuna konkreettisia esimerkkejä. Nuoressa yrityksessä sisäiset toimintamallit olivat ensimmäistä kertaa kehittämisen painopisteenä, joten kehitysideoiden löytäminen oli helppoa. Auditointiprosessi pilkottiin pieniin osiin, joiden käsittely tuntui ymmärrettävältä, konkreettiselta ja helpolta. Prosessiin osallistuville määriteltiin vastuut ja varmistettiin riittävät ajankäytön resurssit. (Marttinen 2020.)

Artomessa auditointiprosessiin lähteminen on todettu jo tässä vaiheessa oikeaksi päätökseksi, vaikka sertifiointiin on vielä matkaa. Sisäisten prosessien kehittyminen on nostanut yrityksen kannattavuutta ja asiakaskeskeisempi ajattelu tulee näkymään niin asiakastyytyväisyydessä kuin -uskollisuudessa. Ensi vuoden jälleenmyyntisopimusten tekeminen helpottuu merkittävästi, kun yritys voi osoittaa, että sillä on ISO 9001 -laatusertifikaatti.

Kirjoittajat

Riku Marttinen valmistui tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta kesällä 2020. Marttinen on toiminut Artome Oy:n toimitusjohtajana 2,5 vuotta. Artikkeli pohjautuu Marttisen opinnäytetyöhön (2020).

Sari Suominen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketalouden ja matkailun alalla.

Lähteet

Marttinen, R. 2020. Valmistautuminen laatuauditointiin. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Liiketalous. [Viitattu 27.5.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020060416826

Suomen Standardisoimisliitto. 2018. Johtamisen standardien käyttö kasvaa. Artikkeli 12.9.2018. [Viitattu 23.5.2020]. Saatavissa: https://www.sfs.fi/ajankohtaista/artikkelit/johtamisen_standardien_kaytto_kasvaa

Kuvat

Kuva 1. Heli Mielonen. 2019. Artome, kansikuva 3. [Viitattu 31.5.2020]. Artome Oy:n arkisto.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *