Innovaatioturnaukset yritysten innovaatiotoiminnan tukena

Digitaalisuus näkyy yritysten arjessa muun muassa muutoksina innovaatiotoimintaan. Digitaaliset innovaatiot olivat olennainen osa LAB-ammattikorkeakoulun (LAB), LUT-yliopiston (LUT) ja Lahden Seudun Kehitys LADEC oy:n yhteistä huhtikuussa 2020 päättynyttä #DigiLAHTI-projektia. Projektissa kehitettiin LABin toimintoja, joilla voidaan tukea yritysten innovaatiotoimintaa. Yksi näistä oli innovaatioturnaukset.

Innovaatioturnaus on menetelmä, jossa ongelma tuodaan ratkaistavaksi laajalle joukolle ihmisiä, joiden kehittämistä ratkaisuista valitaan jatkoon mielenkiintoisimmat yhdessä tai useammassa vaiheessa (Terwiesch & Ulrich 2009, 19–20). Prosessi on kokonaisuudessaan pitkä, mutta tuottaa yritykselle suuren joukon kehitysajatuksia. Yhteistyössä korkeakoulun kanssa, tämä saattaa toimia myös osana yrityksen rekrytointia. Hyvän innovaatioturnauksen ongelma on selkeästi rajattu, mutta jättää tilaa erilaisille ratkaisuille (Knowledge@Wharton 2014).

Kuva 1. Innovaatioturnauksen avulla voidaan hakea kehitettäväksi juuri toimivimmat ideat. Kuva: Pixabay /CC0

Innovaatioturnaukset osana opintojaksoja

Innovaatioturnauksien voima on erilaisten näkökulmien tuomisessa yrityksen ongelman ympärille. Tässä suhteessa korkeakoulut, kuten LAB, ovat hyvässä asemassa. LABissa opiskelee 8500 eri alojen opiskelijaa (LAB 2020). Tällainen joukko pystyy tuottamaan monipuolisesti ratkaisuehdotuksia yritysten ongelmiin.

Camacho ym. (2019) mainitsevat, että innovaatioturnauksia järjestävät yritykset painottavat usein liikaa osallistujien ja ideoiden määrää. Tärkeämpää olisi panostaa osallistujien aktiivisuuteen. Heidän havaintonsa oli, että oikeassa vaiheessa saatu palaute sai osallistujat kehittämään ehdotuksiaan edelleen. (Camacho ym. 2019.) Turnausten tuominen osaksi opintojaksoja voisi tuottaa tavallista turnausta laadukkaamman lopputuloksen opettajien ja vertaisryhmien panoksen avulla. Eri opettajien ja eri alojen opiskelijoiden tuoma asiantuntemus ja omat lähestymistavat monipuolistavat ratkaisuehdotuksia.

Innovaatioturnaukset osana LABin toimintaa

#DigiLAHTI-projektissa kehitettiin malli, jolla innovaatioturnaukset voitaisiin tuoda osaksi LABin jatkuvaa toimintaa. Riittävän suuren ratkaisijajoukon tavoittaminen vaatii yrityksen ongelman tuomista osaksi sopivia opintojaksoja yhden lukukauden ajaksi. Tämä vaatii organisointia ja yhteisiä työkaluja, mutta oikein rakennettuna opettajien olisi helppo tuoda turnaukset mukaan opintojaksoilleen.

LAB on vuoden 2020 alussa kahden ammattikorkeakoulun fuusioitumisella toimintansa aloittanut korkeakoulu, joka on päättänyt kehittää itsestään aidosti innovatiivisen ja työelämälähtöisen. Innovaatioturnaukset sopivat täydellisesti tähän tavoitteeseen. Onnistuneet innovaatioturnaukset ovat myös tilaisuus tuoda sekä yritysten että LABin toimintaa julkisuuteen.

Kuvio 1. LABin innovaatioturnausten aikataulu ja suunnitelma (kuva: Aki Vainio)

Kirjoittajat

Aki Vainio työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn lehtorina opettaen pääosin yrittäjyyttä ja tutkimusta. Hän toimii asiantuntijana #DigiLAHTI-, digiUP- ja Venla-projekteissa.

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksessa. Lisäksi hän toimii LABin osatoteutuksen projektipäällikkönä sekä #DigiLAHTI- että digiUP-projekteissa.

Lähteet

Camacho, N., Nam, H., Kannan, P. K. & Stremersch, S. 2019. How to get peak performance out of an innovation tournament. [Viitattu 2.3.2020]. Saatavissa: https://www.ieseinsight.com/doc.aspx?id=2201

Knowledge@Wharton. 2014. Why Some Innovation Tournaments Succeed and Others Fail. [Viitattu 2.3.2020]. Saatavissa: https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/innovation-tournaments-succeed-others-fail/

LAB. 2020. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 15.6.2020]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/info

Terwiesch, C. & Ulrich, K. 2009. Innovation Tournaments: Creating and Selecting Excellent Opportunities. Boston, MS: Harvard Business Press.

Linkit

LAB. 2020. DigiLAHTI – Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille. [Viitattu 11.6.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/digilahti-uutta-kasvua-digitaalisuudesta-pk-yrityksille

Kuvat

Kuva 1: ar130405, Pixabay. 2017. Success Strategy Business Solutions 2081168. [Viitattu 11.6.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/illustrations/success-strategy-business-solution-2081168/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *