Matematiikan etäopetuksen työkaluna STACK

Etätyöskentelyn voidaan ajatella edistävän kestävää kehitystä, koska se vähentää ihmisten liikkumistarvetta ja vähentää liikenteen tuomia ongelmia, kuten ilmansaasteita ja melua. Matematiikan opetuksen etätyöskentelyssä erittäin hyödylliseksi työkaluksi on tullut STACK, joka on avoimen lähdekoodin automaattinen arviointijärjestelmä matematiikan ja muiden tähän liittyvien tieteenalojen tehtävien laadintaan ja käyttöön.  LAB-ammattikorkeakoulussa STACK-tehtäviä on käytetty matematiikan opetuksessa, lähiopetuksen tukena sekä verkkokursseilla muutaman vuoden ja tulokset ovat lupaavia.

Tehtävät jakoon

STACK-tehtävien laadinta on työlästä, etenkin jos malttaa laatia niihin kunnolliset mallivastaukset. Apuna on Aalto-yliopiston ylläpitämä Abacus-materiaalipankki, johon jäsenet tuovat nyyttikestiperiaatteella tehtäväpankkiin ylläpidon kanssa sovitun tehtäväkokonaisuuden ja samalla saa itse oikeuden käyttää pankissa olevia tehtäviä. LAB-ammattikorkeakoulu on materiaalipankissa yhtenä jäsenenä yli 30 koulun joukossa, josta noin puolet on Suomen ulkopuolelta. Tehtäväpankissa on saatavilla satoja tehtäviä ja määrä kasvaa.

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated
KUVA 1. Kuvakaappaus STACK-tehtävästä reppusivulla. Kuva: Juha Pere.

Ongelmia STACKin käytössä

Mikään uusi asia ei ole ongelmaton. STACK-tehtävissä tehtävien laadinta on työlästä. Mallivastauksien sisältämä tieto ei aina ole riittävän laaja opiskelijalle. Toinen ongelma on arvioinnin jäykkyys, sillä pienikin virhe tehtävää laskettaessa aiheuttaa todennäköisesti virheellisen vastauksen. Kynällä paperille suoritetuista tehtävistä opettaja näkee helposti, missä kohtaa tehtävänratkaisun ongelmat ovat olleet. Automatisoiduissa tehtävissä opettajalla ei välttämättä ole edes mahdollisuutta tarkastaa, mikä tehtävässä on mennyt väärin. Tehtäviin on mahdollista laatia välivastauksia. Tämäkään ei auta, jos opiskelija on esimerkiksi lukenut väärin jonkin lähtöarvon.

Laajat mahdollisuudet tulevaisuudessa

STACK-tehtävät ovat jo nyt muodostuneet tärkeäksi työkaluksi matematiikan ja siihen liittyvien tieteenalojen, kuten fysiikan opetuksessa. Hyöty näkyy erityisesti verkkokursseilla ja monimuoto-opetuksessa. Myös lähiopetuksen tukena automatisoidut tehtäväpaketit ovat osoittaneet hyödyllisyytensä. Verkkokursseilla äärimmilleen vietynä automatisoidut tehtäväpaketit mahdollistavat täysin automaattisen kurssin, jossa opettajan rooliksi jää vain ylläpitää sivustoa. Lähiopetuksessa automatisoidut tehtäväpaketit ovat avanneet tietä käänteisen opetuksen (flipped classroom) toteuttamisessa. Jokainen voi edetä omaa tahtia, lähtöarvot ovat kaikilla tehtävissä erilaiset ja järjestelmä pitää kirjaa jokaisen etenemisestä, jolloin laskettujen tehtävien määrää voi käyttää opintojakson arvioinnissa apuna.

Kirjoittaja

Juha Pere työskentelee fysiikan opettajana LAB-ammattikorkeakoulussa Teknologia-yksikössä ja on opettanut fysiikkaa tekniikan alan opiskelijoille noin neljännesvuosisadan.

Linkit

Linkki 1. Github, Inc. 2020. STACK. [Viitattu 12.6.2020]. Saatavissa: https://github.com/maths/moodle-qtype_stack/blob/master/doc/en/index.md

Linkki 2. Wikipedia. 2020. Käänteinen opetus. [Viitattu 12.6.2020]. Saatavissa: https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4%C3%A4nteinen_opetus

Kuvat

Etusivun artikkelikuva: Gerd Altmann, Pixabay. 2020. Geometria matematiikka tilavuus 1044090. [Viitattu 12.6.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/geometria-matematiikka-tilavuus-1044090/

Kuva 1. Juha Pere.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *