Kestävää matkailua avaruusteemalla

Kraatterijärvi Geopark sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Lappajärvellä. Geoparkin syntytarina on huima. Noin 78 miljoonaa vuotta sitten räjähti. Maahan kosmisella nopeudella iskeytynyt meteoriitti synnytti valtaisan kraatterin, ja syntyi Lappajärvi (Alasara 2021). Kraatterijärvi Geopark on Euroopan suurimman meteoriittijärven ympärillä oleva alue. Törmäyksen vaikutukset ovat edelleen nähtävissä ja koettavissa alueella, joka on geologisesti ja kulttuurisesti erittäin mielenkiintoinen kohde. Meteoriitin putoaminen muodosti törmäyskraatterin ja täysin omaleimaisen kivilajin kärnäiitin (Kraatterijärvi Geopark 2023).

Kraatterijärvi Geopark on mukana LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hankkeessa (LAB 2022). Hankkeessa kehitetään Suomen ainutlaatuisia geopark-kohteita ja kestävää matkailua. Tarkoituksena on vahvistaa geomatkailun veto- ja pitovoimaa uutena, vastuullisen matkailijan intresseihin sopivana matkailun muotona, joka tarjoaa vastauksia matkailumarkkinoiden muutoksiin ja koronapandemian luomaan uudenlaiseen kysyntään (LAB 2022).

[Alt-teksti: sininen järvenselkä ja sininen taivas.]
Kuva 1. Maahan valtaisalla nopeudella iskeytynyt meteoriitti synnytti Lappajärven. (Kuva: Harri Sarjanoja)

Luontokohteen teemana avaruus

Geopuistot ovat yhtenäisiä maantieteellisiä alueita, jotka sisältävät kansainvälisesti arvokasta geologista perintöä. Geopark-toiminnan keskeisiin tavoitteisiin kuuluvat alueen luonnon ja kulttuuriperinnön vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kestävän kehityksen mukaisen elinkeinotoiminnan harjoittaminen (LAB 2022).

Kraatterijärvi Geoparkin teemana on avaruus ja meteoriitin putoamisessa syntynyt kivilaji kärnäiitti. Ainutlaatuiseksi Kraatterijärvi Geoparkin tekeekin juuri se, että alueen luontoon, geoparkin syntyyn ja avaruuteen pääsee tutustumaan paitsi kulkemalla geokohteissa Lappajärven ympäristössä myös tutustumalla meteoriittikeskukseen. Hotelli Kivitipun alakerrassa sijaisevan Meteoriittikeskuksen näyttelykokonaisuus koostuu kahdeksasta eri näyttelystä. Näyttelyssä pääsee muun muassa koskettamaan aitoja meteoriitteja ja katsomaan Kuusta tullutta kivinäytettä. Siellä voi myös tutustua Lappajärven syntyyn kahden eri virtuaaliohjelman avulla (Kraatterijärvi Geopark 2023).

[Alt-teksti: ruskeita ja mustanharmaita kivenmurikoita näytteillä.]
Kuva 2. Kärnäiitti syntyi meteoriitin putoamisen yhteydessä muodostuneesta törmäyskraatterista. Kuva: Harri Sarjanoja

Visit Finlandin tavoitteena on tehdä Suomesta maailman johtava kestävän matkailun maa vuoteen 2025 mennessä. Sen saavuttamiseksi on muun muassa kehitetty maksuton kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -ohjelma (Svahn 2023). Suomen Geoparkeissa tätä kehitystyötä tehdään yhdessä muun muassa LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.

Kirjoittaja

Harri Sarjanoja työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hankkeessa.

Lähteet

Alasara, S., Mäkipää, H. & Martikainen K. 2021. Kraatterijärven Saunatonttu. Lappajärvi: Lappajärven kunta.

Kraatterijärvi Geopark. 2023. Viitattu 14.9.2023. Saatavissa https://kraatterijarvigeopark.fi/

LAB. 2022. Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi. Hankesuunnitelma.

Svahn N., 2023. Trendikäs turisti jättää jäljen itsestään – tästä on kyse ilmiössä, joka levisi maailmalta Suomeen. Yle.fi. Viitattu 14.9.2023. Saatavissa https://yle.fi/a/74-20013040