Kierto- ja jakamistalouden onnistuminen lähtee meistä itsestämme

Elämme jatkuvassa ketjussa eri kausia, jolloin mainoksia tulee kaikista kanavista. On Black Friday, Cyber Monday, Joulualet, välipäiväalet, Uuden vuoden alet:  ”Osta – saat halvalla, osta kolme – maksat vain kahdesta, osta – saat extralahjan …”. Uutiset ilmastopäästöistä ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä ovat pieniä ja huomaamattomia näiden värikkäiden ja houkuttelevien mainosten ohessa. Samaan aikaan ilmaston lämpenemisen seuraksia voi jokainen meistä tarkastella katsomalla ikkunasta ulos – sää ei aina vastaa vuodenaikaa ja luonto on hämmennyksissään tästä. Pitäisi siis tehdä jotain, mutta mitä, ja miten.  

Kuva 1. Reduce Reuse Recycle. (Snodgrass 2011)

Korjaa, kunnosta, uudista – tai osta palveluna 

Kiertotalous on noussut keskusteluihin yhä vahvemmin. Sen ymmärtäminen ei ehkä heti aukea kulutukseen totutetuille sukupolville, mutta monien meistä isovanhemmille toimintatapa on edelleen ajankohtainen. Kiertotalouden avulla tuotteiden ja materiaalien elinikää pyritään kasvattamaan mahdollisimman pitkäksi. Tuotteita ja materiaaleja voidaan jakaa ja vuokrata, niitä korjataan, huolletaan, kierrätetään ja käytetään uudelleen ja uudelleen. Siirrytään kertakäyttötuotteista kohti pitkäikäisiä tuotteita ja korkean käyttöasteen tuotteita. Heikkolaatuiset tuotteet korvaantuvat korkealaatuisilla, korjattavissa olevilla tuotteilla.  

Vuokraa, lainaa, jaa – älä seisota 

Kuva 2. Kaapeissa seisoo monenlaisia välineitä, joita käytetään vain harvoin (Kuva: Marjut Villanen)

Eurooppalaisten yksityisomisteisten autojen käyttöaste on laskettu olevan todella alhainen, Ellen McArthur Foundationin selvityksen mukaan 92 % ajasta autot seisovat parkissa. (Ellen MacArthur Foundation 2015. s.12)  Tällaisia ”seisovia” tuotteita on varmasti meillä kaikilla myös kaapeissamme. Tuotteita, joita käytämme vain harvoin, mutta joita olemme tottuneet ostamaan ja omistamaan. Omistamisen muutos on tärkeä askel kohti kestävämpää tulevaisuutta.  

Sitralta on ilmestynyt julkaisu omistamisen muutoksesta kiertotaloudessa. (Orasmaa ym. 2020)  Julkaisussa käsitellään mm. erilaisia omistamisen muutoksen liiketoimintamalleja, joita on nimetty neljä: tuote palveluna, materiaali palveluna, suorituskyky palveluna sekä toimintatakuut. Lisäksi nostetaan esille myös omistajuuden muutosta tukevat jakamisalustat ja erilaiset digitaaliset ratkaisut. Kuten Sitran julkaisusta käy selville, tehdään jo nyt kannattavaa liiketoimintaa omistamisen muutoksen ympärillä. Seuraavana tehtävänämme on valtavirtaistaa näitä liiketoimintamalleja ja muuttaa omia tottumuksiamme.   

Kestävä kierros -KESTI 

LAB-ammattikorkeakoulussa on syksyllä 2020 aloitettu Päijät-Hämeen Liiton osarahoittamana Kestävä kierros – KESTI -projekti, jossa on tarkoituksena pureutua tarkemmin kierto- ja jakamistalouden liiketoimintaedellytyksiin esimerkkitapauksen avulla. Projektissa kartoitetaan myös asukkaiden ostoskäyttäytymistä ja ajattelumallien muuttumista käymällä keskustelua asukasaktiivien ja mielipidevaikuttajien kanssa. Laajempana, pitkän aikavälin tavoitteena on auttaa luomaan ja edistämään vahvaa kierto- ja jakamistalouteen perustuvaa liiketoimntaa, jonka kautta myös syntyisi uusia työpaikkoja.  

Kirjoittaja

Marjut Villanen (M.Soc.Sc) toimii TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulun AKKE-rahoitteisessa Kestävä kierros KESTI -projektissa ja Interreg Europe -rahoitteisessa CECI kiertotalousprojektissa.  

Lähteet

Ellen MacArthur Foundation. 2015. Growth Within: A Circular Economy Vision for a Competitive Europe. [Viitattu 28.1.2021]. Saatavissa: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf  

Orasmaa A., Laurila L. & Liimatainen H. 2020. Omistamisen muutos kiertotaloudessa. SITRA 2020. SITRAN SELVITYKSIÄ 175.  [Viitattu 10.12.2020]. Saatavissa: https://www.sitra.fi/julkaisut/omistamisen-muutos-kiertotaloudessa/ 

Linkit 

Linkki 1: LAB 2020. KESTI – Kestävä kierros [Viitattu 10.12.2020]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/kesti-kestava-kierros 

Kuvat

Kuva1: Steve Snodgrass: Reduce Reuse Recycle. (2011) https://www.flickr.com/photos/10710442@N08/5548193945  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *