Kuvien käytöllä on suuri merkitys sivustojen hakukoneoptimoinnissa

Internetissä hakukoneiden toiminnan merkitys yritysten näkyvyyden ja myynnin kannalta on erittäin suuri. Valtaosa Suomen verkonkäyttäjistä hakee tuotetietoja verkosta. Ensimmäistä hakutulosta klikkaa noin joka kolmas hakukoneen käyttäjä, kun taas kymmenennettä vain 1,37 % käyttäjistä. Tämän jälkeen lasku hidastuu, mutta jatkaa vajoamistaan. Tämän takia yrityksen pärjäämisen kannalta on elintärkeää olla ensimmäisen 10 hakutuloksen joukossa halutuilla avaintermeillä. 

Tämä artikkeli pohjautuu opinnäytetyöhön (Rasi, 2020), jossa pyrittiin toteuttamaan toimeksiantajan sivusto ja sen hakukoneoptimointi kustannustehokkaasti. Parhaimmat  tulokset saatiin aikaan kuvien optimoinnilla. Kuvien optimoinnissa kuvat skaalataan resoluutioltaan samaan kokoon, kuin millä ne näkyvät verkkosivuilla ja pakataan pienempään tiedostomuotoon. Tämän lisäksi kuviin lisätään alt-tekstit, jotka ovat kuvaa kuvaavia tekstejä. Näihin alt-teksteihin voi myös upottaa avainsanoja. 

Opinnäytetyön toimeksiantajan sivuston kävijämäärät
Kuva 1. Viikoittaiset kävijämäärät (Rasi 2020)

Kuvassa 1 on nähtävissä viikoittaiset kävijämäärät työn toimeksiantajan sivustolta. Alempana kuvassa 2 on esitetty sivustolle toteutetun hakukoneoptimoinnin tulokset hakutermeittäin. Kuvan 1 käyrän mukaan käyttäjämäärät ovat nousseet nollasta parhaimmillaan kahteenkymmeneen mukaillen kuvan 2 avainsanojen sijojen nousua yli sadannesta ensimmäisen kymmenen joukkoon. Kuvia vertaamalla voi huomata, että sivuston kävijämäärä on käänteisverrannollinen hakutermien sijoihin nähden. Hakusanojen lähestyessä ensimmäistä sijaa kävijämäärät nousevat. 

Opinnäytetyön toimeksiantajan sivuston hakutermien sijat Googlessa
Kuva 2. Hakutermien sijat Googlessa (Rasi 2020)

Kuvatiedostojen optimointi 

Kuvatiedostot ovat luonnostaan usein kookkaita, joten ne voivat aiheuttaa huomattavaa latausajan hidastumista, mikäli ne ovat väärässä tiedostomuodossa tai skaalattu väärän kokoisiksi. Skaalaus on hyvä tehdä aina suurimpaan kokoon, jolla kuva tulee näkymään verkkosivulla. Jos kuvan koko sivulla on esimerkiksi 500 px kertaa 500 px ja tiedoston koko on 1080 px kertaa 1080 px, joutuu selain lataamaan alkuperäisen kuvatiedoston ja skaalaamaan sitä pienemmäksi, mikä vie ylimääräistä aikaa. Googlen suositukset kuvien tiedostomuodoiksi ovat: JPEG 2000, JPEG XR ja WebP, sillä ne pakkaavat kuvia pienempään kokoon kuin esimerkiksi png.  

Vaihtoehtokuvaukset eli alt-tagit 

Opinnäytetyössä tutkittiin erilaisia hakukoneoptimoinnin menetelmiä testaamalla niitä toimeksiantajan sivustolla. Merkittävimmät tulokset hakutermien sijojen kannalta saatiin kuvien optimoinnin ja alt-tagien asetuksen jälkeen. Alt-tagit ovat kuvan sisältöä kuvaavaa tekstiä, joka näkyy kuvan latauksen epäonnistuessa ja kertoo hakukoneelle kuvan sisällöstä. Taulukossa 1 on Googlen sijoituksia viidellä eri hakutermillä. Kuvien optimointi ja alt-tagien asetus toteutettiin sivustolla 26.10.2020. Taulukosta havaittiin hakukonesijoitusten suurin nousu edellä mainittujen toimenpiteiden seurauksena.  

Kuten opinnäytetyön tuloksista käy ilmi, pienilläkin muutoksilla voi saada suuria eroja hakukoneiden sijoissa. Jo pelkkien kuvien tarkoituksenmukainen muokkaaminen voi parantaa merkittävästi sivuston hakukonetuloksia 

Kirjoittajat 

Teemu Rasi on markkinoinnin opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa.  

Sampo Kokkonen on markkinoinnin lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Lähteet 

Rasi, T. 2020. Raudoitusyrityksen verkkosivujen luonti & hakukoneoptimointi kustannustehokkaasti. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenranta [Viitattu 3.12.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120726535 

Kuvat 

Etusivun kuvituskuva: 3377053. 2014. Mac, freelancer, macintosh, macbook. Pixabay. [Viitattu 4.2.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/mac-freelancer-macintosh-macbook-459196/

Kuva 1. Rasi, T. 2020. Raudoitusyrityksen verkkosivujen luonti & hakukoneoptimointi kustannustehokkaasti. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenranta [Viitattu 3.12.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120726535 

Kuva 2. Rasi, T. 2020. Raudoitusyrityksen verkkosivujen luonti & hakukoneoptimointi kustannustehokkaasti. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenranta [Viitattu 3.12.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120726535 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *