Kiertotalouden mukainen vaatesuunnittelu

Telaketju 2 -hankkeessa on syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana perehdytty tekstiilien kiertotalouteen muotoilijan näkökulmasta. Toukokuussa 2020 LAB-ammattikorkeakoulun Telaketju-verkostolle järjestämässä tuotesuunnittelupäivässä kartoitettiin muotoilijan osuutta kiertotalouden mukaisessa tuotesuunnittelussa. Yritysten edustajien lisäksi tuotesuunnittelupäivän työpajoihin osallistui sekä LABin että Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Strategiset työkalut muotoiluprosessin apuna – työpajatyöskentelyn tuloksia

Tuotesuunnittelun päivässä jokaisessa ryhmässä työskenneltiin hyödyntäen Ted’s Ten -strategiakortteja [pdf.]. Tehtävässä suunniteltiin tuotteita eri käyttötarkoituksiin (työvaatteeksi, arkivaatteeksi ja aktiivivaatteeksi) eri strategioita hyödyntäen. Strategioiden avulla suunniteltiin keinoja, joilla voi minimoida jätettä, huomioida kierrätettävyyttä, pidentää tuotteen elinkaarta ja vähentää kulutusta.

Suunnittelun strategiakortit monipuolistavat suunnitteluprosessin aikana tapahtuvaa pohdintaa, kun muotoilijan ajattelu ulottuu eri näkökulmiin tuotannosta kuluttamiseen, huoltoon ja tuotteen jatkojalostukseen sen elinkaaren päätyttyä. Korttityöskentely havainnollisti, kuinka monimutkaisesta kokonaisuudesta kiertotalouden mukaisessa ja samalla käyttötarkoituksen huomioivassa suunnitteluprosessissa on kyse. Strategioita hiomalla esimerkiksi selvisi, etteivät kaikki strategiset tavoitteet sovellu kaikkiin tuotteisiin tai käyttötarkoituksiin.

Kuva 1. The Textile Environment Design Ted’s Ten -strategiatyökortit ohjaavat muotoilijaa muotoiluprosessissa kiertotalouden ja vastuullisen suunnittelun pääperiaatteissa. Yrityksille tämä strategiatyökalu oli entuudestaan tuntematon. (Kuva: Mistra Future Fashion)

Tekstiilijätteen vähentäminen ja kierrätettävyyden huomioiminen suunnittelussa

Suunnittelun avulla voidaan vähentää tekstiilijätettä tuotannon alkupäässä esimerkiksi leikkuujätteen minimoinnilla, tuotannon optimoinnilla ja huolellisella leikkuusuunnitelmalla. Näihin kaikkiin tekijöihin suunnittelija voi vaikuttaa jo suunnitteluprosessissa tuotemuotoilun avulla. Kierrätettävyyteen vaikuttaa ensisijaisesti monomateriaalisuuden tai kierrätettävissä olevien sekoitemateriaalien suosiminen. Mahdollisimman yksinkertainen tuote on kierrätettävyyden näkökulmasta ihanteellisin: tällaisessa tuotteessa on mahdollisimman vähän irrotettavia komponentteja, kuten nappeja, neppareita, vetoketjuja tai heijastimia. Komponentit tulee olla myös mahdollisimman helposti irrotettavissa. Materiaalien ominaisuuksien tulisi olla helposti jäljitettävissä, sillä usein pesulaput ovat kuluneet tai ne on leikattu pois. Alkuperätieto voisi kulkea tuotteen mukana jollain muulla tavalla, esimerkiksi QR-koodin muodossa.

Muunneltavuus osana kiertotalouden mukaista tuotesuunnittelua

Tuotesuunnittelussa pitkäikäisyyteen voidaan laadun lisäksi vaikuttaa niin, että tuotteen käyttäjä voi kehittää sen käytettävyyttä. Suunnittelussa voitaisiin huomioida tuotteen muunneltavuutta sen elinkaaren aikana. Monikäyttöisten vaatteiden lisäksi tuotteen mukana voisi kulkea jonkinlainen ohjeistus tuotteen muunteluun joko QR-koodin tai fyysisen ohjepaketin muodossa. Työvaatetuksessa tuotteen muunneltavuus tulee huomioida esimerkiksi mahdollisten brändiuudistusten varalta. Muunneltavuuteen voidaan vaikuttaa muun muassa irrotettavilla tai muunneltavilla komponenteilla, kuten logot tai muut yksityiskohdat ja yrityksen tunnusomaiset värit. Arki- ja aktiivivaatteen muunneltavuus voisi vaikuttaa loppukäyttäjän sitoutumiseen tuotteeseensa. Näin saataisiin mahdollisesti pidennettyä tuotteen elinkaarta sille suunnitellussa käyttötarkoituksessaan.

Kirjoittaja

Annariina Ruokamo on ammatiltaan vaatesuunnittelija, joka työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä sekä opettaa puettavan muotoilun koulutusohjelmassa vastuulliseen vaateteollisuuteen ja suunnitteluun liittyviä kursseja. Hän on kiinnostunut erityisesti suunnittelijan vastuusta osana vastuullisuutta ja vaatteiden kiertotaloutta.

Linkit

Telaketju. 2020. Telaketju-verkoston nettisivut. [Viitattu 22.5.2020]. Saatavissa:
https://telaketju.turkuamk.fi/

The Textile Toolbox. 2016. Ted’s Ten Cards. [Viitattu 5.5.2020]. Saatavissa:
http://www.textiletoolbox.com/media/uploads/resources-pdf/ted-the-ten-cards-english.pdf

Kuvat

Kuva 1. Mistra Future Fashion. TED’S TEN. [Viitattu 5.6.2020]. Saatavissa:
http://mistrafuturefashion.com/output/teds-ten/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *