Paikallisia yrityksiä autetaan asiakaslähtöisen ympäristövastuullisuuden kehittämisessä

Lahti Design Week 2023 ohjelman yhteydessä Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK-projekti järjesti pk-yrityksille suunnatun Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti -seminaarin. Tapahtumassa kuultiin inspiroivia puheenvuoroja ja jaettiin konkreettisia vinkkejä siitä, miten yritykset voivat kehittää palvelujaan, viestintäänsä sekä luoda uusia liiketoiminnan ratkaisuja asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti.

Kolmen kuvan kollaasi tapahtumatilasta, tapahtuman puhujista ja osallistujista.
Kuva 1. Tapahtumassa puhujina olivat Kati Kumpulainen (LAB-ammattikorkeakoulu), Mirja Kälviäinen (LAB-ammattikorkeakoulu), Sari Laine (Sitra), Jenni Sipilä (LAB-ammattikorkeakoulu) ja Piia Sydänmaa (LADEC). (Kuvat: Enna Eloranta)

Ensimmäisenä puheenvuorona oli LAB-ammattikorkeakoulun muotoilun ja median yliopettaja Mirja Kälviäisen esitys, joka kiteytti asiakaslähtöisen ympäristövastuullisuuden ydintavoitteen. Hän avasi palvelumuotoilun merkitystä kestävien ratkaisujen kehittämisessä. Hän korosti myös asiakaslähtöisyyden odotuksia, sillä nykypäivän asiakkaat odottavat yrityksiltä helppoja, houkuttelevia ja arkeen sopivia ympäristövastuullisia ratkaisuja (Kälviäinen 2023).

Sari Laine, johtava asiantuntija Sitralta, kertoi esityksessään mikä motivoi asiakkaita kestävään kuluttamiseen. Kuluttamisen psykologiaa tulee ymmärtää, jotta yritykset pystyvät kannustamaan asiakkaitaan myönteisin keinoin tekemään ympäristövastuullisia valintoja. Laine esitteli Sitran tutkimuksesta havaittuja motivaatioprofiileja. Esimerkiksi Tinkimätön arkivihreä on valmis näkemään paljon vaivaa toimiakseen vastuullisesti, mutta Omapäinen perinteiden arvostaja toimii vastuullisesti silloin kun se on resurssiviisasta ja tuttujen käytänteiden mukaista (Laine 2023). Näitä eri motivaatioprofiilien eroja on hyödyllistä ymmärtää ympäristövastuullisten ratkaisujen suunnittelussa.

LUT-yliopiston Suomen Akatemian tutkijatohtori Jenni Sipilä esitteli ympäristövastuullisuudesta viestimisen keinoja. Yritysten tulisi viestiä uskottavasti ja avoimesti ympäristövastuullisuudesta ilman viherpesun vaikutelmaa. Sipilä kannusti yrityksiä viestimään rohkeasti siitä, mitä yrityksessä on konkreettisesti jo tehty ympäristövastuullisuus huomioiden ja viestimään myös siitä, mitä suunnitelmia yrityksellä on. Aitous ja rehellisyys herättää ihmisissä luottamusta, mutta täydellisenä esiintyminen todennäköisesti herättää epäilyä. (Sipilä 2023.)

Piia Sydänmaa, liiketoimintakehittäjä LADECilta, päätti puheenvuorot teemaan Vastuullisuus osana yrityksen strategiaa. Sydänmaa korosti, että ympäristövastuullisuuden tulee olla osa yrityksen strategiaa ja se tulee huomioida yrityksen kaikissa päätöksissä. Näin yritykselle syntyy eniten hyötyä ympäristövastuullisuudesta. Sydänmaa kannusti yrityksiä pohtimaan, mikä on yrityksen ympäristövastuullisuuden syvyystaso. Tehdäänkö yrityksessä satunnaisia vastuullisuusprojekteja, onko yrityksessä selkeät tavoitteet sekä mittarit vastuullisuuden suhteen vai onko vastuullisuus integroitu yrityksen toiminnan jokaiseen osaan läpileikkaavasti? (Sydänmaa 2023.)

Kuvan sanapilvi koostuu tapahtumassa ja projektissa tärkeistä teemoista:
Palvelukehitys, Pienet- ja keskisuuret yritykset, Kestävä kuluttaminen, Palvelumuotoilu, Motivaatioprofiilit, Vastuullisuus strategiassa, Ympäristövastuullisuus strategiassa, Ympäristövastuullisuus, Asiakkaiden motivointi ympäristövastuullisuuteen, Hiilikädenjälki, Asiakaslähtöisyys, Konkreettinen ja läpinäkyvä viestintä, Aitous ja rehellisyys, Viherpesun välttäminen, Vastuullisuusviestintä, Asiakkaan auttaminen ympäristövastuullisuuteen, Kestävät palveluratkaisut, Asiakkaan käyttäytymisen ymmärtäminen, Kilpailuetu asiakaslähtöisestä ympäristövastuullisuudesta.
Kuva 2. Tapahtumassa esiintyneet pääteemat, jotka nivoutuvat asiakaslähtöisen ympäristövastuullisuuden ympärille (Kuva: Enna Eloranta)

Asiakkaan ymmärtäminen tukee toimivien ratkaisujen kehittämistä

Asiakkaan näkökulmaan syventyminen ja asiakkaan käyttäytymisen ymmärtäminen auttaa luomaan yritystoiminnan kannalta kannattavia sekä aidosti asiakasta palvelevia ratkaisuja. Asiakaslähtöinen kehittäminen auttaa yrityksiä luomaan ympäristövastuullisuudesta sellaista, että se aidosti palvelee asiakkaita ja tukee heidän sitoutumistaan yritykseen. Lisäksi se kasvattaa yrityksen hiilikädenjäljen kokoa, eli yrityksen myönteisiä ympäristövaikutuksia. Tähän asiakaslähtöisen ympäristövastuullisuuden kehittämisen tueksi VPK-projekti on luomassa maksutonta verkkokurssia, joka julkaistaan syksyllä 2023 LABin avointen verkkokurssien sivustolla. Linkki LABin kurssikatalogi sivustolle.

Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK –projektissa on kehitetty Päijät-Hämeen pk-yritysten ympäristövastuullisen tuote- ja palvelukehittämisen osaamista, jotta yritykset voivat vastata asiakasrajapinnasta nousevaan kysyntään ja auttaa asiakasta kestävän kuluttamisen toiminnoissa. Projekti toteutetaan 1.1.2022-31.8.2023 ja sen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto/ESR (REACT-EU), osana unionin Covid-19-pandemian takia toteuttamia toimia.

Kirjoittaja 

Enna Eloranta työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa projektisuunnittelijana Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK -projektissa.  

Lähteet  

Kälviäinen, M. 2023. Asiakaslähtöinen ympäristövastuullisuus. Esitysmateriaali. Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti -seminaari 17.5.2023.

Laine, S. 2023. Mikä motivoi asiakkaita kestävään kuluttamiseen?. Esitysmateriaali. Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti -seminaari 17.5.2023.


Sipilä, J. 2023. Uskottavaa viestintää vai viherpesua: Miten viestiä ympäristövastuullisuudesta asiakkaille?. Esitysmateriaali. Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti -seminaari 17.5.2023.

Sydänmaa, Piia. 2023. Vastuullisuus osana yrityksen strategiaa. Esitysmateriaali. Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti -seminaari 17.5.2023.

Linkit 

Linkki 1. LAB University of Applied Sciences. 2023. Course catalog. Viitattu 13.6.2023. Saatavissa https://courses.golab.fi/catalog/index

Linkki 2. LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti. Viitattu 13.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/tapahtumat/menesty-asiakaslahtoisesti-ja-ymparistovastuullisesti