Kiertotalouden tiekartta kiinnostavaksi visualisoinnilla

Pursuavatko roadmapit ja tiekartat jo korvista? Yrityksissä ja organisaatioissa on tapana tehdä tiekarttoja tärkeiden teemojen ympärille, ja nykysuuntauksessa ne on usein linkitetty vähähiilisyyteen tai vastuullisuusajatukseen. 

Tiekartat ovat nykytyökalu kuvata strategian vaiheita, joilla määritetään seuraavien vuosien toimenpiteitä tietyn päämäärän (visio) saavuttamiseksi. Tiekartan avulla strategia saadaan muutetuksi visuaaliseen muotoon, jolloin se on kiinnostavampi ja usein myös selkeämpi henkilöstölle, sidosryhmille sekä suurelle yleisölle. (Prodman 2016.) 

Hyvin tehty tiekartta muotoutuu ja päivittyy tarpeen mukaan. Monessa yrityksessä korona on aiheuttanut suuriakin muutoksia toimintaan. Parhaiten tiekartta tukee organisaation toimintaa, kun organisaatio ja alueen sidosryhmät ovat sen valmistelussa mukana. (Visma 2020.) 

Päijäthämäläinen kiertotalous tiekartan muodossa 

Sitra julkaisi viime syksynä englanninkielisen How to create a national circular economy road map -käsikirjan. Käsikirja keskittyy valtiontasoisen kiertotalouden tiekartan laatimiseen, mutta samaa prosessia voi soveltaa alueellisten ja eri toimialojen tiekarttojen luomisessa. (Järvinen & Sinervo 2020.) 

A picture containing text, electronics

Description automatically generated
Kuva 1. Päijät-Hämeen kiertotalouden paperinen tiekartta vuonna 2017 ja laajempi digitaalinen vuonna 2021 (Kuva: Oona Rouhiainen)

Päijät-Hämeen kiertotalouden strategia Kohti kiertotaloutta julkaistiin vuonna 2017 tiekartan nimellä, ensimmäisenä maakuntana Suomessa.  Luettavampaan ja ehkäpä kiinnostavampaankin muotoon se saatiin tänä vuonna (kuva 1.).  Lähtöajatuksena oli luoda visuaalinen ja helposti luettava tiekartta, jossa kaikki mahdollinen lisätieto on saatavissa ulkopuolisten linkkien takaa.  

Tiekartta toteutettiin käyttäen Adobe InDesignia ja Publish Online -toimintoa. Käytännössä tiekartta on interaktiivinen pdf, joka käyttäytyy kuin nettisivu (kuva 2).  

Vaikka tekstisisältö on pääosin samaa kuin vuonna 2017, on sitä päivitetty ja muokattu luettavammaksi, ja mukaan on tuotu useita alueella vuosien varrella saavutettuja hyviä käytänteitä.  

Graphical user interface, website

Description automatically generated
Kuva 2. Uuden tiekartan rakenne (Kuva: Oona Rouhiainen)

Uudistettuun kiertotalouden tiekarttaan pääset tutustumaan Päijät-Hämeen liiton sivuilta. Liitto koordinoi maakunnallista strategiatyötä. Sivulta löytyvät myös ilmaston, muotoilun sekä liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartat. 

Kohti kansainvälisiä areenoita 

Kiertotalouden tiekartasta tehdään visualisoitu versio myös englanniksi. Tällä on tarkoitus kertoa kansainvälisissä yhteyksissä, mitä päijäthämäläisessä kiertotaloudessa on saatu aikaan. Lisäksi tiivistetympi muoto mahdollistaa muunlaisen tukimateriaalin suoraan sivuista, kuten PowerPoint-esityksen toimijoiden käyttöön.  

Päijät-Häme haluaa vahvistaa rooliaan kiertotalouden edelläkävijänä, joten tulosten viestiminen ja uusien ratkaisujen levittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti on olennaista. Monet Päijät-Hämeen saavutukset ovat jo hyvinä käytänteinä Euroopassa Interreg-ohjelmien kautta esimerkiksi CECI– ja RESINDUSTRY -projekteissa. 

Hyvin toteutuessaan Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartta vie eteenpäin alueen kiertotaloutta avoimesti ja reilusti sekä toimii mallina muille alueille ja maille, kun eri puolilla Eurooppaa tehdään toimia kiertotalouden edistämiseksi. 

Kirjoittajat 

Oona Rouhiainen työskentelee informaatiomuotoilijana LAB-ammattikorkeakoulun TKI-projekteissa.   

Mari Sarvaala toimii TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa BIOSYKLI – Päijät-Hämeen biokiertotalous -hankkeessa, jossa on tehty visualisoitu versio Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartasta. 

Lähteet 

Järvinen, L. & Sinervo, R. 2020. How to create a national circular economy road map. A guide to making the change happen. Sitran selvityksiä 170. [Viitattu 2.3.2021]. Saatavissa: https://media.sitra.fi/2020/09/02171513/how-to-create-a-national-circular-economy-road-map.pdf 

Prodman. 2016. Roadmap – mikä se on ja miksi se tarvitaan? [Viitattu 12.3.2021]. Saatavissa: http://www.prodman.fi/mika-on-roadmap 

Visma. 2020. Mikä ihmeen Roadmap?  [Viitattu 12.3.2021]. Saatavissa: https://www.visma.fi/blog/mika-ihmeen-roadmap/ 

Linkit 

Linkki 1. Järvinen, L. ja Sinervo, R. 2020. How to create a national circular economy road map. A guide to making the change happen. Sitran selvityksiä 170. [Viitattu 2.3.2021]. Saatavissa: https://media.sitra.fi/2020/09/02171513/how-to-create-a-national-circular-economy-road-map.pdf 

Linkki 2. Päijät-Hämeen tiekartta. 2020. Kohti kiertotaloutta.  [Viitattu 2.3.2021]. Saatavissa: http://www.kohtikiertotaloutta.fi/ 

Linkki 3. Päijät-Hämeen liitto. 2021. Kiertotalous. [Viitattu 12.3.2021]. Saatavissa:  https://paijat-hame.fi/alykas-erikoistuminen/kiertotalous/ 

Linkki 4. Interreg Europe. 2021a. Good practices from our projects and beyond. [Viitattu 12.3.2021]. Saatavissa: http://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/ 

Linkki 5. Interreg Europe. 2021b. Project good practices. CECI. [Viitattu 26.2.2021]. Saatavissa: https://www.interregeurope.eu/ceci/good-practices/ 

Linkki 6. Interreg Europe. 2021c. Project good practices. RESINDUSTRY. [Viitattu 26.2.2021]. Saatavissa: https://www.interregeurope.eu/resindustry/good-practices/ 

Linkki 7. LAB. 2021. BIOSYKLI – Päijät-Hämeen biokiertotalous. [Viitattu 2.3.2021]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/biosykli  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *