Kiertotaloutta kolmasluokkalaisille

Syksyn 2020 kiertotalousväylän moduuliin kuuluvalla projektikurssilla tehtiin jälleen mielenkiintoisia kehittämisprojekteja, tällä kertaa Sandvikille, Citycomille ja Lahden JunnuYliopistolle. Lahden JunnuYliopisto on suhteellisen uusi toimija, joka järjestää tiedekasvatusta lahtelaisille koululaisille, varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen. JunnuYliopiston toiminnassa on mukana alueen korkeakoulutoimijat, Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen LUMA-keskus. (Lahden JunnuYliopisto 2021.) Kiertotalousväylällä suunniteltiin ja tuotettiin peruskoulun kolmasluokkalaisille aktivoiva, lähinnä tekstiilien kiertotalouteen liittyvä oppimiskokonaisuus.  

KUVA 1. Projektissa luotiin opetusmateriaalia, jossa oppilaille kerrotaan muun muassa tekstiilien kierrosta. (Kesti 2020)

Hyvä suunnittelu parantaa tiimityöskentelyä 

Kurssikokonaisuuden ideointi aloitettiin syyskuussa pidetyllä BootCampilla. Intensiivisen päivän aikana kuusi energia- ja ympäristötekniikan opiskelijaa paitsi ideoivat opintojen sisältöä, kehittivät konseptia, tapasivat toimeksiantajan edustajan, Lahden ympäristökasvattaja Emma Marjamäen, suunnittelivat projektin nettisivuja, myös laativat projektille aikataulun työnjakoineen. Päivän päätteeksi kehitetyt ajatukset vielä esiteltiin tiiviisti opettajille ja muille kiertotalousväylän opiskelijoille. 

Tiimiläisillä oli alusta asti selkeä visio sisällöstä ja sen toteuttamistavoista. Projektin etenemistä edisti selkeä suunnittelu ja tiimin pelisäännöistä sopiminen. Jokaisella ryhmäläisellä oli selkeät tehtävät, tavoitteet ja näille asetetut aikataulut. Myös säännölliset tapaamiset ohjaajan ja toimeksiantajan kanssa varmistivat sen, että tuotetut materiaalit olivat sitä, mitä tilaaja halusikin ja ennen kaikkea soveltuvia 10-vuotiaille lapsille. 

Opetuksen arvioitu kesto 45min + 15 min. Sisältö: opetusmateriaali, videot, tehtävät. Teemana Kiertotaloutta tekstiilien näkökulmasta.
KANSIKUVA + Kuva 2. Esimerkki opetustunnin sisällöstä. (Kettunen 2020)

Monipuolista materiaalia opettajan ohjeistuksesta videoihin 

Lopputuloksena syntyi erittäin monipuolinen materiaalipankki, joka koottiin projektin nettisivuille. Materiaalia löytyy sekä opettajille että oppilaille. Materiaaleista haluttiin tehdä monipuolisia ja niitä löytyykin eri muodoissa, Power Point- esityksenä, word-dokumenttina ja videoina.  

Videoita on kolme: Kiertotalous – johdanto, Mitä kierrätyskeskuksessa tapahtuu? sekä Mitä pois heitetyille vaatteille tapahtuu?. Materiaaleissa ja videoissa käsitellään kiertotaloutta niin, että kohderyhmä saa niistä tarvittavan tiedon irti ja innostuu aiheesta. Näkyvyyttä pyrittiin lisäämään ikäryhmän keskuudessa tunnettujen lahtelaisten vloggaajien, Elinan ja Sofian, kautta.   

Video 1. Oheisella videolla kerrotaan mitä pois heitetyille vaatteille tapahtuu. (Haapea & Kämi 2021)

Pilotoinnit jatkuvat keväällä 

Jotta materiaalien käytettävyys olisi mahdollisimman hyvä, niitä testataan vielä kevään 2021 aikana yhdessä kolmasluokkalaisten oppilaiden ja opettajien kanssa. Palaute on tähän mennessä ollut erittäin positiivista aihetta koordinoivalta Lahden Junnu Yliopistolta. Projektitiimi oli tyytyväinen aikaansaatuun materiaaliin, jossa jokainen sai käyttää luovuuttaan. Projekti haastoi opiskelijoita sopivasti ja vahvisti tiimiläisten tietotaitoa kiertotaloudesta. 

Kirjoittajat

Pia Haapea, energia- ja ympäristötekniikan yliopettaja, joka jaksaa innostua kiertotaloudesta ja siihen tehdyistä projekteista joka kerta. 

Marianne Kämi, Melissa Kesti, Marika Kettunen, Paula Tiippana ja Miro Rannetmaa ovat energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoita eri vuosikursseilta. 

Lähteet

Lahden JunnuYliopisto. 2021. Uteliaasti kohti tulevaisuutta. [Viitattu 8.2.2021]. Saatavissa: https://www.lahdenjunnuyliopisto.fi/  

Linkit  

Linkki 1. Lahden JunnuYliopisto. 2021. Uteliaasti kohti tulevaisuutta. [Viitattu 8.2.2021]. Saatavissa: https://www.lahdenjunnuyliopisto.fi/  

Linkki 2. Kettunen, M. 2020. Kiertotaloutta kolmosille – Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden kiertotalousprojektityö. [Viitattu 8.2.2021]. Saatavissa: https://kiertotaloutta-kolmosille.webnode.fi/  

Linkki 3. Haapea, P. & Kämi, M. 2021. Kiertotalous. LAB Focus. [Viitattu 10.5.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=HAZmCBfpxgg&t=15s  

Linkki 4. Haapea, P. & Kämi, M. 2021. Mitä kierrätyskeskuksessa tapahtuu? LAB Focus. [Viitattu 10.5.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=UcIzYB-3Xkk&t=2s  

Linkki 5. Haapea, P. & Kämi, M. 2021. Mitä pois heitetyille vaatteille tapahtuu? LAB Focus. [Viitattu 10.5.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=lVo5wxhvMfU&t=7s  

 Linkki 6. Elina Sofia. 2021. Elina Sofia. YouTube. [Viitattu 8.2.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/c/ElinaSofia/featured  

Kuvat 

Kuva 1. Melissa Kesti. 2020. Minne poistotekstiilit päätyvät? Viitattu 8.2.2020. Saatavissa: https://kiertotaloutta-kolmosille.webnode.fi/tuotteet/   

Kuva 2. Marika Kettunen. 2020. Kiertotaloutta kolmosille – Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden kiertotalousprojektityö. Viitattu 8.2.2020. Saatavissa: https://kiertotaloutta-kolmosille.webnode.fi/tuotteet/  

Video 

Marianne Kämi & Pia Haapea 2020. Mitä pois heitetyille vaatteille tapahtuu? LAB Focus. [Viitattu 10.5.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=lVo5wxhvMfU&t=7s  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *