KOHOTE-hankkeen kevät: tapahtumat ja kokeilut

Hyvinvointiteknologian käyttöönottoa sosiaali- ja terveysalalla ohjaa väestön ikääntyminen alan työvoimapula, työn tehostamisen tarve ja säästöpaineet (Holappa 2018).

KOHOTE − kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota -hankkeen (LAB 2022) tavoitteena on tukea Päijät-Hämeen kotihoitoyritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden teknologian ja digitalisaation hyödyntämistä uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi sekä edistää toimijoiden välistä yhteistyötä. Hanke saa varoja EAKR- ja EU-REACT -rahoituksista, jotka pyrkivät tukemaan toipumista Covid-19-kriisin aiheuttamista muutoksista.  

Takaisin tulevaisuuteemme 

Toukokuun alussa hanke järjesti Takaisin tulevaisuuteemme -tilaisuuden alueen yrittäjille. Tilaisuus pidettiin Lahden keskustassa PalveluSantran tiloissa, jonne yrittäjien oli helppo tulla. Tilaisuudessa oli mukana hyvinvointiteknologia-alan yrityksiä esittelemässä omia ratkaisujaan.

[Alt-teksti: Valkoinen suloinen pehmohylje jonkun sylissä.]
Kuva 1. Interaktiivinen Paro-hyljerobotti on jo tuttu monille alan ihmisille. (Kuva: Teemu Rasi)

Hoivita Care on etäseurantapalvelu, joka kerää sensoriteknologian avulla ympärivuorokautisesti tietoa kotihoidossa, hoitokodeissa ja omaishoidossa hoidettavasta. Predicell tarjoaa terveydentilan mittalaitteita, sensoreita ja verkkopalveluita. Tilaisuuteen oli tuotu lisäksi motolaatat, VR-lasit, Auxivon LiftSuit nostopuku, interaktiivinen Paro-hyljerobotti ja robottikissa. Paron tehtävänä on herätellä ihmistä vuorovaikutukseen ja kontaktin ottamiseen. Se aktivoi ja antaa virikkeitä. Robottikissa on Agelessinnovationin kehittämä vanhalle väestölle suunnattu robotti, jonka vaikutusta yksinäisyyteen, eristyneisyyteen, Alzheimeriin ja kaikkiin dementian muotoihin on tutkittu, ja aikaiset tulokset vaikuttavat positiivisilta.

Lisäksi tilaan oli rakennettu aistihuone, jossa oli videotykiltä rauhoittavaa kuvamateriaalia, äänityyny sekä erilaisia valoja. Tapahtumaan osallistui noin 12 osallistujaa hoiva-alalta, mikä projektiryhmän mielestä oli sopiva määrä, sillä se antoi mahdollisuuden esitellä laitteistoa kaikille osallistujille. Kävijät pääsivät myös rauhassa testaamaan kaikkea haluamaansa ja käymään keskustelua teknologioista, joita he haluaisivat testata.  

[Alt-teksti: Nainen auttaa toisen naisen ylle exoskeletonia eli ulkoista tukirankaa, kolmas nainen katsoo vieressä.]
Kuva 2. Exoskeletonin testausta tapahtumassa. (Kuva: Teemu Rasi)

Tulossa tänä vuonna 

Kesäkuussa hankkeessa aloitetaan ensimmäisiä kokeiluita. Osa yrityksistä aloittaa Smila-hoivapalvelun kokeilun ja osa testaa Tunstallin avaimetonta ovenavausta. Smila-hoivapalvelussa yhdistyvät etähoiva sekä koneellinen lääkeannostelija (Tamro 2020).  Tunstallin avaimeton ovenavaus on ratkaisu kotihoidon aikaa vievään avainten käsittelyyn. Palvelun avulla kotihoidon henkilökunta kulkee asiakaskäynneillä perinteisten avainten sijaan mobiilisovelluksen digitaalisilla avaimilla. (Tunstall 2022.)   Kokeilut jatkuvat kesän aikana yrityksissä.  

[Alt-teksti: Nainen päässään peittävät virtuaalilasit sekä käsissä ohjaimet.]
Kuva 3. VR-setin testaaminen on olennainen osa uuden tekniikan haltuunottoa. (Kuva: Teemu Rasi)

Kesäkuussa on tarkoitus pitää vielä työpaja, jossa laitekokeiluissa mukana olevat yritykset pääsevät jakamaan kokemuksiaan. Laitekokeilut jatkuvat syksyyn asti. Hankkeessa selvitetään koko keston ajan uutta yhteistyömallia, ensi vuoden puolella innovoidaan uusia tuotteita ja palveluita sekä käydään teknologian uusia mahdollisuuksia, ideoita ja TKI-yhteistyötä läpi. 

Kirjoittajat 

Saara Heikkonen toimii lehtorina liiketoimintayksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijana KOHOTE-hankkeessa (LAB 2022). 
Teemu Rasi toimii projektisuunnittelijana hyvinvointiyksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa ja KOHOTE-hankkeessa (LAB 2022).

Lähteet 

Holappa, N. 2018. Living lab -menetelmä innovaatiotoiminnan edistäjänä – näkökulmana hyvinvointiteknologian käyttäjälähtöinen ja osallistava kehittäminen. Saatavissa https://www.theseus.fi/handle/10024/153499

LAB. 2022. KOHOTE ‒ kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota.  Viitattu 6.5.2022. Saatavissa https://www.labwelltech.fi/kohote/

Tamro. 2020. Tamron uusi Smila-hoivapalvelu tukee turvallista ja yksilöllistä kotihoitoa.  Viitattu 6.5.2022. Saatavissa https://www.tamro.fi/fi/ajankohtaista/innovaatiot/tamron-uusi-smila-hoivapalvelu-tukee-turvallista-ja-yksilollista 

Tunstall. 2022. Avaimeton ovenavaus. Viitattu 6.5.2022. Saatavissa https://www.tunstall.fi/palvelut/avaimeton-ovenavaus/