Sisältömarkkinoinnilla vetoapua opiskelijakuntien jäsenhankintaan

Viime vuosina ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien jäsenmäärä on ollut laskeva. Syiksi jäsenmäärän taantumiseen on monia. Näkyvin osa opiskelijakunnan toiminnasta muodostuu tapahtumista. Pandemian aikana peruuntuneet tapahtumat ovat selkeästi yksi merkityksellisimmistä syistä jäsenmäärän laskemiseen. toinen merkityksellinen syy on ikä. Suurin osa yli 29-vuotaista opiskelijoista mieltää opiskelijakunnat edelleen pelkästään tapahtumien järjestäjänä. Todellisuudessa toiminta on laajaa sisältäen muun muassa jäsenpalvelua, tutorointia ja opiskelijoiden edunvalvontaa. Tämän lisäksi opiskelijajärjestöt tarjoavat jäsenilleen paikallisia sekä valtakunnallisia etuja eri yrityksiltä.

Paine tuottaa jäsenmaksuun sidottua sisältöä ja etuja opiskelijakunnissa kasvoi entisestään koronaepidemian puhjettua. Opiskelijakunnat käyttävät hyvin vähän rahaa maksettuun digimarkkinointiin. Pääsääntöisesti huomiota kiinnitetään jäsenviestintään. Digimarkkinoinnin, varsinkin sisällön ja myynnin, kehittäminen jää kaiken muun tekemisen jalkoihin, vaikka toiminnan edellytyksien osalta niiden tulisi olla toiminnan ytimessä.

Kuva 1. Digitaalisissa kanavissa sisällöt ovat muodoltaan hyvin erilaisia. (geralt 2016)

Sisältömarkkinoinnista vetoapua jäsenhankintaan

Keronen ja Tanni (2017) summaavat, että voittoa tavoittelemattomien yhdistysten digitaalisen markkinoinnin strategiaksi sopii sisältömarkkinointi. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on vaikuttaa kohderyhmiin eri digitaalisissa kanavissa luomalla relevanttia sisältöä. (Keronen & Tanni 2017.) Sisältömarkkinoinnin tavoitteet on huomioitava yhdistyksen strategissa ja missiossa. Onnistuneessa sisältömarkkinoinnissa autetaan asiakasta ratkomaan ongelmiaan, tarjoamalla riittävästi sopivaa tietoa asiakkaalle asiakkuuden elinkaaren eri vaiheissa. (Kurvinen & Seppä 2016.)

Relevantti sisältö asiakkuuden elinkaaressa edellyttää opiskelijakunnalta asiakkaan etenemisen tunnistamista. Digimarkkinoinnissa myyntitunnelia hahmotetaan niin sanotulla AIDA-mallilla eli myyntisuppilolla tai -tunnelilla, jonka osia ovat awareness, interest, desire ja action eli huomio, kiinnostus, tarve ja toiminta (Bader 2016). Malli auttaa hahmottamaan asiakkaan etenemisen kerroksia ja tarjoaa apua sisällöntuotannon suunnitteluun. (Hanlon 2021.)

Lisäarvon esiintuomisen tärkeys

KOE-opiskelijajärjestön digimarkkinoinnin tueksi hahmotettiin opinnäytetyössä AIDA-mallin mukaisesti uuden jäsenen eteneminen myyntitunnelissa.  Opiskelijakunnan yhtenä vahvuutena nähtiin opiskelijoiden tavoittaminen omissa kanavissa.

Potentiaaliset jäsenet saavat ensimmäisen herätteen jäsenyyteen opintojen alkaessa. Ensikosketus opiskelijajärjestöön ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita jäsenyyden muodostumista. Sisällön suunnittelussa on kiinnitettävä tarkemmin huomiota kohderyhmiin, sillä kohderyhmillä oli selkeästi erilaisia tarpeita sen suhteen. Ensiarvoisen tärkeää on kiinnittää huomiota sisällöntuottamiseen ja korostaa jäsenyyden tuomaa lisäarvoa mm. etuuksien osalta jäsenyyden eri vaiheissa. (Suorsa 2022.)

Kirjoittajat

Arttu Suorsa opiskelee liiketaloutta LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimi vuosina 2019–2021 Lahden tradenomiopiskelijoiden Linkki ry:n jäsenenä ja 2020–2022 opiskelijakunta KOE:n hallituksessa tutorvastaavana ja myöhemmin hallituksen puheenjohtajana.

Taina Orpana toimii liiketalouden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Bader, S. 2016. Building Your Sales Funnel and the Use of Retargeting. Iceberg Web Design. Blogi. Viitattu 31.1.2022. Saatavissa https://www.icebergwebdesign.com/2016/11/building-sales-funnel-use-retargeting/

geralt. 2016. Altmann, G. Sosiaalinen media, vuorovaikutus. Pixabay. Viitattu 30.5.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/sosiaalinen-media-vuorovaikutus-1233873/

Hanlon, A. 2021. The AIDA model. Smart Insights. Blogi. Viitattu 31.1.2022. Saatavissa https://www.smartinsights.com/traffic-building-strategy/offer-and-message-development/aida-model/

Keronen, K. & Tanni, K. 2017. Sisältöstrategia. Helsinki: Alma Talent Oy. Viitattu 16.3.2022. Saatavissa https://bisneskirjasto-almatalent-fi.ezproxy.saimia.fi/teos/CACBCXDTEB#/kohta:1((20)Sis((e4)lt((f6)strategia((20)on((20)markkinoinnin((20)ja((20)viestinn((e4)n((20)muutoksen((20)johtamisen((20)v((e4)line((20)/piste:b188

Kurvinen, J. & Seppä, M. 2016. B2B-Markkinoinnin & Myynnin pelikirja. Viro: Printon. Viitattu 24.1.2022. Saatavissa https://kauppakamaritieto-fi.ezproxy.saimia.fi/ammattikirjasto/teos/b2b-markkinoinnin-ja-myynnin-pelikirja#/kohta:B2B-markkinoinnin((20)&((20)myynnin((20)pelikirja/kohta:B2B-markkinoinnin((20)&((20)myynnin((20)pelikirja

Suorsa, A. 2022. Myyntitunnelin kehittämissuunnitelma opiskelijakunta KOElle. Opinnäytetyö. LAB- ammattikorkeakoulu. Viitattu 27.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205159274