Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia tukemassa – osa 4

Yksinäisestä puurtamisesta yhteiseen tekemiseen ‒ osaksi korkeakouluyhteisöä

Yksinäisyyden kokemukset ovat koetelleet kaikkia ikäryhmiä pandemia-aikana. THL:n (2021) tutkimusten mukaan opiskelijoiden yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet eniten yksin asuvilla ja nuorilla opiskelijoilla kuin perheellisillä opiskelijoilla. Lisäksi opiskelijat ovat THL:n tutkimuksen mukaan vähentäneet yhteydenpitoa läheisiin jopa 70 %, ja jopa 80 % on vähentänyt yhteydenpitoa opiskelukavereihin. (THL 2021.) Suurin huoli on nuorimmista opiskelijoista, jotka ovat aloittaneet opintonsa koronapandemian aikana, asuvat opiskelupaikkakunnalla yksin ilman läheisiä ja opiskelevat ilman vertaistukea. 

Kuva 1. Yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet pandemia-aikana. (Lukas_Rychvalsky 2017)  

Mielenterveyden hyvinvointi opiskelussa

Maslow’n tarvehierarkian mukaisesti ihmisen perustarve on kuulua yhteisöön, olla yhteisön jäsen. Turvallisuuden tarve vaikuttaa pelkoon menettää elämänhallinta. Koronapandemia on järkyttänyt turvallisuudentunnetta, mikä on luonnollisesti vaikuttanut ihmisten luontaiseen suojautumisen tarpeeseen vaaralta. Taistele tai pakene -ilmiö on osaltaan ohentanut yhteisöön kuulumiseen lankaa. Sosiaalisen tuen puute on terveyden sekä mielenterveyden riskitekijä. 

WHO määrittelee terveyden täydellisen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilana, ei vain sairauksien tai tautien puuttumisena. Myös mielenterveys on enemmän kuin vain häiriöttömyyttä  (WHO 2018). Mielenterveys rakentuu tasapainoisista ihmissuhteista, yhteisöön kuulumisen tunteesta ja sosiaalisesta yhteydestä muihin. Mielenterveyttä suojaa opiskelussa turvallinen oppimisympäristö, positiivinen, kannustava ilmapiiri, yhteisöllisyys, kuulluksi tuleminen ja opiskelun tuen saavutettavuus.  

“Hei, tehää yhessä!”

Linjakas ja liikkuva LUT -yhteisö (LAB 2022) on pyrkinyt LAB-ammattikorkeakoulussa ja LUT-yliopistossa tuomaan opiskelijoita yhteen.  Erityisen suosittuja ovat olleet maksuttomat lajikokeilut, jotka edistävät yleistä terveyttä sekä parantavat mielenterveyttä ja hyvinvointia. Opiskelijat ovat voineet ilmoittautua mukaan kokeilemaan lajeja kuten hot jooga, boulderointi, padel, lumikenkäily ja crossfit.

Päättyvän talven aikana on Lahdessa ja Lappeenrannassa toteutettu 12 eri lajin tutustumista, ja yli 200 eri opiskelijaa on ollut yhdessä kokeilemassa itselleen ehkä täysin uutta lajia. Lajikokeilut on saatu toteutettua koronasta huolimatta turvavälein sekä pandemian vaikeimpina aikoina ulkolajein.

Opiskelijoiden palautteita lajikokeiluista: ”Had a good time. We definitely be playing padel in the future as well.” “Osallistuttiin kavereiden kanssa kiipeilyyn ja oli tosi hauskaa! En ehkä alkaisi viikoittain harrastamaan kiipeilyä, mutta ehkä kerran kuukaudessa tai muuten vain erityisinä päivinä voisin mennä kiipeilemään.”

Kokeilusta on osoitettu mahdollisimman selkeä polku omatoimiseen harrastamiseen, ja moni osallistuja ilmoittikin palautekyselyssä todennäköisesti jatkavansa lajin harrastamista. Palautteita on ollut erittäin mielekästä lukea; ne kertovat, että tällaiset yhdessä tekemisen paikat ovat olleet tärkeitä pandemian aikana. 

[Alt-teksti: Seitsemän naisen ryhmä lumisella rinteellä, takana suuria havupuita. Naiset seisovat rivissä ulkoiluvaatteissa, lumikengät jalassa ja sauvat käsissä, hymyillen leveästi.]
Kuva 2. Iloista lumikenkäilyä Lahdessa. (Kuva: Ahti Romo) 

Myös opiskelijajärjestöjen rooli on kiistaton yhteisessä tekemisessä. Vaikka jokaisella yksilöllä on oma vastuu ottaa kontaktia ja tutustua muihin, on yhteisöllisyyden luominen kuitenkin kaikkien tehtävä. Arkinen huolenpito yhteisöllisyyden rakentamisesta korkeakoulussa on opiskelijan sosiaalista tukemista ja vahvistaa ryhmään kuulumista.

Kirjoittajat 

Tuula Juvakka toimii hyvinvointialan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa sekä hallituksen puheenjohtajana Mieli Etelä-Karjalan Mielenterveys ry:ssä.  

Minna Markkanen työskentelee sosiaalialan lehtorina ja opinto-ohjaajana LAB-ammattikorkeakoulussa.  

Ahti Romo on MOVEO Lahden liikuntavastaava. 

Kaikki kirjoittajat toimivat Linjakas ja liikkuva LUT -yhteisössä.

Lähteet

LAB. 2022. Linjakas ja liikkuva LUT. Hanke. viitattu 21.3.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/linjakas-ja-liikkuva-lut-yhteiso-kehittaa-linjakasta-ohjausta-lisaa-yhteisollisyytta-ja

Lukas_Rychvalsky. 2017. Mies, yksin, yksinäisyys. Pixabay. Viitattu 21.3.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/mies-yksin%c3%a4isyys-meri-illalla-2915187/

THL. 2021. Koronaepidemian ja sen rajaamistoimien vaikutukset korkeakouluopiskelijoiden arkielämään ja opintoihin. KOTT-tutkimuksen ennakkotuloksia kesällä 2021. Viitattu 21.3.2022. Saatavissa https://thl.fi/documents/10531/2671150/THL-KOTT_koronan_vaikutukset_kes%C3%A42021_16062021.pdf/b46ae0bc-ea75-2064-def9-af1e8ee0145c?t=1623750329862  

WHO. 2018. Mental health : strengthening our response. Viitattu 21.3.2022. Saatavissa https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response