Kriisi haastaa uudistumaan

Meneillään oleva koronakriisi ajaa yrityksiä koviin haasteisiin. Vaikka juuri nyt onkin vaikeaa, voi uusien suuntien pohtiminen tuoda toivoa tulevaisuuteen. Kriisi voi olla myös mahdollisuus uudistaa omaa liiketoimintaa esimerkiksi uudentyyppisten jakamis- ja palvelutalouden ratkaisuiden kautta.

Uudistumiselle voi tulla tarvetta myös kysyntäpuolen muutosten kautta. Poikkeustilassa käyttöön otetut ratkaisut (kuten kuljetuspalvelut) saattavat jäädä pysyvästi helpottamaan arkea. Toisaalta taloustilanteen heikkeneminen voi tehdä tavaroiden vuokraamisesta ja palveluiden käyttämisestä mielekkäämpää omaksi hankkimiseen verrattuna.

Jakamistaloudesta uusia mahdollisuuksia

Uusien palveluiden kehittäminen nostetaan esiin myös Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartassa. Tavoitteena on maakuntatasolla edistää uutta liiketoimintaa kulutustottumuksien ja omistajuuden muutoksen myötä.

KUVA 1. Kriisi haastaa yrityksiä – voisiko jakamistaloudesta nousta uudistumiseen tarvittavia ideoita? Kuva: Pixabay, CC0.

Jakamistalouden ratkaisuiden kehittämiseksi yritykset tarvitsevat tietoa ja inspiroivia esimerkkejä. Hyvä suomenkielinen käsikirja aiheesta on Harmaalan ym. kirjoittama Jakamistalous. Harmaala ym. (2017) määrittelevät jakamistalouden olevan taloudellista arvoa muodostavaa vuorovaikutusta, joka tapahtuu useimmiten tietoverkon palvelu- ja yhteisöalustojen välityksellä. Jakamistalouden ydinajatuksia ovat:

  • vajaakäytössä olevien resurssien tehokkaampi hyödyntäminen
  • siirtymä omistajuudesta käyttöoikeuksiin
  • vertaistoiminta ja -tuotanto

Jakamistalouden yhteydessä puhutaan usein myös kiertotaloudesta, jossa pyritään pidentämään materiaalien kiertoa ja lisäämään niiden arvoa taloudessa. Sekä jakamistalous että kiertotalous pyrkivät kumpikin edistämään resurssitehokkuutta. Huomionarvoista jakamistaloudessa on kuluttajien osallisuus: he eivät välttämättä enää ole vain palveltavia asiakkaita vaan heillä voi olla merkittävä rooli palvelun tuottamisessa.

Harmaala ym. (2017) esittelevät kirjassaan jakamistalouden keskeistä käsitteistöä sekä liiketoiminnan esimerkkejä (mm. Airbnb, Uber). Kirjassa käsitellään myös jakamistalouden kysymyksiä kuten eettistä ja juridista näkökulmaa.

LABilta apua liiketoiminnan uudistamiseen

Myös LAB-ammattikorkeakoulu pyrkii tukemaan alueen yrityksiä liiketoiminnassaan sekä kriisin aikana että sen jälkeen. Kriisin myötä LABiin perustettiin asiantuntijaryhmä Nopean toiminnan joukot, jotka antavat monenlaista tukea alueen yrityksille epidemiasta selviämiseksi, esimerkiksi apua palveluiden digitalisoimiseen.

LABissa on tällä hetkellä useampi jakamis- ja palvelutaloutta Päijät-Hämeessä edistävä hanke. Interreg Europe -hanke CECI jakaa parhaita käytäntöjä viiden muun EU-maan kanssa, Maallemuuttajat 2030 -hanke sen sijaan edistää maaseudun jakamistaloutta Päijät-Hämeessä. Parhaillaan käynnistyvässä ASKEL-hankkeessa edistetään asukasyhteisöiden kiertotaloustoimintaa.

Kirjoittaja

Eliisa Punttila, joka työskentelee TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun teknologiayksikössä kiertotalouden vahvuusalueella.

Lähteet

Harmaala, M-M, Toivola, T., Faehnle, M., Manninen, P., Mäenpää, P. & Nylund, M. 2017 Jakamistalous. 1. painos. [Helsinki]: Alma. [Viitattu 8.4.2020]. Saatavissa: https://wilma.finna.fi/saimia/Record/wilma.164054

Linkit

Päijät-Hämeen liitto. [2020]. Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartta – Kohti kiertotaloutta. [Viitattu 8.4.2020]. Saatavissa: https://www.kohtikiertotaloutta.fi/

LAB-ammattikorkeakoulu. 2020. LAB-ammattikorkeakoulun Nopean toiminnan joukot auttavat yrityksiä selviämään koronaepidemiasta. [Viitattu 8.4.2020]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/uutiset/lab-ammattikorkeakoulun-nopean-toiminnan-joukot-auttavat-yrityksia-selviamaan

CECI – Citizen involvement in circular economy implementation. [2020]. [Viitattu 8.4.2020]. Saatavissa: https://www.interregeurope.eu/ceci/

Maallemuuttajat 2030. [2020]. [Viitattu 8.4.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/maallemuuttajat2030

ASKEL ­– Kestävän asumisen palvelut yhdessä kehittäen. [2020]. [Viitattu 8.4.2020]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/kestavan-asumisen-palvelut-yhdessa-kehittaen-askel

Kuva:

PIRO4D. 2017. Pixabay. [Viitattu 8.4.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-2632075/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *