Kriisiaikojen menestystarinoista oppia

Koronapandemian aiheuttama kriisi ravisteli yhteiskuntaa ennennäkemättömällä tavalla. Suurten organisaatioiden kyky sopeutua vaikeuksiin osoittautui luonnollisesti vahvemmaksi, sillä niillä oli käytössään mittavia resursseja, jotka auttoivat niitä selviytymään pitkäkestoisista haasteista. On kuitenkin mielenkiintoista huomata, että joukossa oli myös lukuisia pieniä yrittäjiä, jotka eivät pelkästään selvinneet vaikeuksista, vaan jopa onnistuivat laajentamaan toimintaansa (Heikkinen 2021).

Oppia nopeilta sopeutujilta (OPAS) -koulutussarjan jaksot pyrkivät tuomaan esille näitä inspiroivia tarinoita. Tavoitteena on, että myös muut voivat oppia näiltä menestyjiltä ja arvioida sekä kehittää omaa kykyään selviytyä tulevista haasteista ja kriiseistä. Hankkeen päätavoite on tavoittaa ne, jotka ovat onnistuneet kasvamaan innovatiivisesti kriisin keskellä. Nämä esimerkit voivat tarjota oppia muille, oli sitten kyse konkreettisista toimintamalleista tai inspiroivista tarinoista. Erityinen painotus on pienemmillä yrityksillä, jotka eivät pystyneet turvautumaan suuryritysten mittaviin resursseihin ja mahdollisuuksiin (LAB 2023).

OPAS-hanke hyödyntää LAB-ammattikorkeakoulun yhteisö- ja opiskelijaradio Limu Radion osaamista ja resursseja tiedon jakamisessa. Tavoitteena on tuottaa noin 10 podcast-jaksoa ja radio-ohjelmaa vuoden 2023 aikana, joissa ihmiset ja heidän päätöksensä yritysten taustalla nousevat esiin, kaikki musiikilla säestettynä. (LAB 2023.) OPAS – koulutussarjan uusia jaksoja on nyt kuunneltavissa joka perjantai Limu Radion nettiradiosta, ja jaksot ilmestyvät radiolähetyksen jälkeen myös kuunneltavaksi Limu Radion SoundCloudiin (Limu Radio 2023). Linkki Limu Radion nettiradioon.

Kaksi naista istuu kuulokkeet päässä limuradion toimistolla
Kuva 1. Piia Hautamäki haastattelemassa Pipsa Soimasuota kevytyrittäjyydestä opiskelun ohella. (Kuva: Piia Hautamäki)

Kuinka yritykset selviytyivät kriisiaikoina?

OPAS-hankkeen haastattelijan Piian mukaan yllättävintä on ollut se, ettei ole ollut mitään ihmeellisiä taikakeinoja, vaan usein palataan perusasioiden äärelle ja toimivin keino tuntuu olevan keskustelu ja kohtaaminen. Yritysten toiminnan tarinat kriisiaikoina ovat olleet ehdottomasti inspiroivia. Piia on haastatteluita tehdessään ilolla huomannut kuinka paljon avoin mieli ja rohkea eteenpäinmeno auttavat voittamaan monenlaisia vaikeuksia. (Hautamäki 2023.)

Kun puhutaan “kriisiajoista”, niin monen mielessä nousevat esiin pandemian kaltaiset suuret haasteet, mutta yrittäjien kohtaamat kriisiajat ovat moninaiset. Pandemia ja sotatilanne ovat vaikuttaneet liiketoimintaympäristöön huomattavasti ja lisäksi jatkuvasti muuttuvat markkinat asettavat yrittäjille vaatimuksen jatkuvasta uudistumisesta, sillä odottamattomia tilanteita ilmenee säännöllisesti. Nykyaikana menestys voi olla lyhytikäistä ja siksi yrittäjien on jatkuvasti arvioitava ja päivitettävä liiketoimintaansa. Piia huomauttaa, että tämä ei ole helppoa ja vaatii jatkuvaa omistautumista. (Hautamäki 2023.)

Yrittäjät tarjoavat siis rohkaisevia esimerkkejä siitä, kuinka avoimuus, rohkeus ja kyky sopeutua uusiin tilanteisiin ovat avaimia menestymiseen kriisiaikoina. Piian haastattelut tarjoavat syvempää ymmärrystä siitä, miten perusarvot ja jatkuva uudistuminen voivat muokata yritysten tulevaisuutta haasteidenkin keskellä.

Kirjoittaja

Santeri Nikula opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn tradenomiksi, työskentelee LABin Limu Radion kanavapäällikkönä, sekä toimii teknisenä asiantuntijana OPAS-hankkeessa.

Lähteet

Hautamäki, P. 2023. Haastattelija. OPAS- hanke. Haastattelu. 16.8.2023.

Heikkinen, S. 2021. Apu. Miten yritykset selviävät koronasta. Viitattu 11.8.2023. Saatavissa https://www.apu.fi/artikkelit/koronakriisin-voittajat-ja-haviajat-apu-selvitti

LAB. 2023. OPAS – oppia nopeilta sopeutujilta. Hanke. Viitattu 11.8.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/oppia-nopeilta-sopeutujilta-koulutussarja

Limu Radio. 2023. Ohjelmisto. Viitattu 14.8.2023. Saatavissa https://www.limuradio.live/

Linkit

Linkki 1. Limu Radio. 2023. Ohjelmisto. Viitattu 14.8.2023. Saatavissa https://www.limuradio.live/