Sijaiskotien tärkeys eläinsuojelutyössä

Tässä artikkelissa tarkastellaan sijaiskotien tärkeyttä Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry:lle sekä sijaiskotien tyytyväisyyttä toimintaan. Sijaiskotien tyytyväisyyden selvittäminen on tärkeää, sillä tyytyväiset sijaiskodit jatkavat toimintaansa tyytymättömiä todennäköisemmin. 

Kaseyn sijaiskotitoiminta 

Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys (Kasey) toimii Etelä-Karjalan sekä Etelä-Kymenlaakson alueilla. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä eläinsuojelutyötä sekä valistaa ihmisiä eläinten pitoon liittyvissä asioissa. 

Sijaiskotitoiminta on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa, sillä Kaseylla ei ole mahdollisuutta tarjota väliaikaista kotia kaikille sitä tarvitseville. Tämä tarkoittaa sitä, että ilman sijaiskoteja ei Kasey voisi toimia eläinten hyväksi niin laajasti kuin tällä hetkellä toimii. Sijaiskodin tarkoituksena on antaa kotia etsivälle eläimelle väliaikainen koti sekä tarjota eläimelle sen tarvitsema hoito ja huolenpito. Sijaiskotitoiminta on täysin vapaaehtoista ja sijaiskodiksi ilmoittautuneen on oikeus lopettaa sijaiskotina toimiminen sen niin halutessaan. (Kasey 2020.) 

Asiakastyytyväisyys 

Yhdistyksen toiminnan ollessa riippuvainen sijaiskotitoiminnasta on yhdistyksen ensisijaisen tärkeää mitata sijaiskotien tyytyväisyyttä. Sijaiskotien tyytyväisyys sijaiskotiprosessiin ja asiakassuhteeseen Kaseyn kanssa oli tärkeä selvittää, koska tiedon avulla on mahdollista tehdä korjausliikkeitä parempaan suuntaan. Tyytyväiset sijaiskodit jatkavat sijaiskotina toimimista tyytymättömiä todennäköisemmin. 

Opinnäytetyössä Kaseyn ja sijaiskotien välistä asiakassuhdetta tutkittiin asiakastyytyväisyysteorioiden pohjalta, mitkä tukivat myös tutkimuksesta saatuja tuloksia. Tutkittavat teoriat käsittelivät mm. asiakasta ja asiakkaan odotuksia sekä asiakaskokemusta ja sen muodostumista. Toimeksiantaja saa opinnäytetyöstä hyvän käsityksen siitä, miten parantaa asiakastyytyväisyyttä ja mistä asioista se oikeasti muodostuu. 

Toiminnan kehittäminen 

Tutkimuksen avulla selvisi, kuinka tyytyväisiä sijaiskodit ovat olleet asiakassuhteeseen Kaseyn kanssa sekä sijaiskotiprosessin sujuvuuteen. Vastaus saatiin myös siihen, kuinka sijaiskotitoimintaa voisi parantaa. Tyytyväisyydessä suurimmat erot havaittiin tutkittavina olleiden maakuntien (Etelä-Karjala ja Etelä-Kymenlaakson) välillä. Eniten parannettavaa sijaiskotitoiminnassa on viestinnässä sekä kommunikoinnissa sijaiskodin ja Kaseyn välillä. Pääosin sijaiskodit kuitenkin olivat tyytyväisiä. 

Kuva 1. Tyytyväisyys sijaiskotina toimimiseen- kyselyn vastaukset.

Tulevaisuudessa Kaseyn olisi hyvä keskittyä siihen, että sijaiskodeista pidetään riittävästi huolta. Heidän kuulumisiaan kysellään sekä heille ilmoitetaan mahdollisista muutoksista riittävän ajoissa. Tämä mahdollistaa sen, että sijaiskodit pysyvät tyytyväisinä ja jatkavat toimimista sijaiskotina Kaseylle. Näin yhdistys pystyy jatkamaan tärkeää eläinsuojelutyötä Kaakkois-Suomen alueella. 

Kirjoittajat

Johanna Hietala ja Juulia Hämäläinen ovat opiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Sampo Kokkonen on lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa.  

Lähteet

Hietala, J. & Hämäläinen, J. 2020. Kaakkois-Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry:n sijaiskotien asiakastyytyväisyys. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenranta. [Viitattu 30.4.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020061518822 

Kasey ry. 2020. Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys. Sijaiskotitoiminta. [Viitattu 30.4.2020]. Saatavissa: https://sey.fi/kaakkois-suomi/kaakkois-suomen-elainsuojeluyhdistys/toiminta/sijaiskotitoiminta/.  

Kuva 1. Hietala, J. & Hämäläinen, J. Tyytyväisyys sijaiskotina toimimiseen. [Vitattu 13.9.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020061518822 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *