Kun raskaus ei päätykään hyvin

”Olen myös joutunut taistelemaan sen eteen, että nämäkin lapset tunnustettaisiin. He ovat olleet olemassa. Eivät ehkä muille, mutta meidän yhteinen matkamme on joka odotuksessa ollut enemmän tai vähemmän pitkä. He eivät olleet vain keskenmenneitä alkioita tai sikiöitä. Kyseessä ei ole alkuraskauden tai myöhäinen keskenmeno. Kyseessä on menetys, kuolema ja lapsi. Elävä olento. Lapsemme olivat olemassa ja tekivät meistä yhdessä vanhemmat.” (Korhonen 2023.)

Terveydenhoitohenkilökunta joutuu työssään kohtaamaan raskaudenaikaisen menetyksen kokeneita perheitä. Raskauksista 15 % päättyy keskenmenoon. (Tiitinen 2023a.) Kohtukuolemia tapahtuu vuosittain noin 150 (Tiitinen 2023b). On ensiarvoisen tärkeää, että menetyksen kokeneelle perheelle on heti tarjolla tukea, ja vaikka he eivät heti haluaisikaan apua, sitä tarjottaisiin myöhemmin (Terveyskylä 2022).

Keskenmenon surussa on tärkeää tietää, että odottava äiti ei voi millään toiminnallaan, kuten liikunnalla tai seksin harrastamisella, aikaansaada keskenmenoa. Itsesyytösten keskellä perheitä voi helpottaa tieto, että 60–80 % raskauksista, jotka alkavat keskenmenon jälkeen, johtavat elävän lapsen syntymään. (Tiitinen 2023a.)

Raskaudenaikaisista menetyksistä tunnetaan monta eri tyyppiä, joita ovat tuulimunaraskaus, rypäleraskaus, alkuraskauden keskenmeno, myöhäinen keskenmeno ja kohtukuolema. Näiden eroina toisiinsa on keskenmenon ajankohta ja se, onko kohdussa kehittynyt alkiota. Tuulimuna tai rypäleraskaudessa alkiota ei ole kehittynyt lainkaan. (Tiitinen 2023a.)

Kuva 1.  Tukea keskenmenon kokeneille. (Lapsettomien yhdistys Simpukka ry 2024; Tähti ry 2024; Käpy Lapsikuolemaperheet ry. 2017) (Kuva: Canva / Mervi Eskelinen)

Mistä tukea keskenmenossa?

Keskenmenosta toipuminen voi olla hyvin kuormittavaa, ja olisikin tärkeää, että keskenmenon kokenut pariskunta pystyisi puhumaan tunteistaan ja käymään läpi suruaan. Prosessi on hyvä käydä läpi jonkun luotettavan ulkopuolisen, kuten neuvolan terveydenhoitajan, terveysaseman sairaanhoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan, neuvolapsykologin tai kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Myös yksityisellä terveydenhuoltosektorilla on apua tarjoavia tahoja, kuten Helsingissä toimiva keskenmenoneuvola. (Terveyskylä 2022.)

Neuvolasta saatava tuki ja palveluohjaus eri toimijoiden tuen piiriin on merkittävä, koska lähes kaikki lapsiperheet ovat neuvolan asiakkaita. On myös ymmärrettävä, että alkujärkytyksessä vanhemmista voi tuntua, että he eivät halua puhua asiasta ulkopuolisille, mutta mieli voi muuttua. Tämän vuoksi keskusteluapua on hyvä tarjota myöhemminkin. (Lapsettomien yhdistys Simpukka ry 2024.)

Kolmannen sektorin tuki on hyvin monipuolista ja laajasti tavoittavaa, jos keskenmenon kärsineet perheet ovat saaneet perusterveydenhuollosta tai erikoissairaanhoidosta tietoa eri tukimuodoista ja tietävät, mihin ottaa yhteyttä. Keskenmenon kokeneille vertaistukea ja näyttöön perustuvaa tietoa tarjoavat yhdistykset, jotka toimivat niin verkossa kuin fyysisesti eri puolilla Suomea. Myös esimerkiksi evankelisluterilaisilla seurakunnilla on työntekijöitä, joille voi mennä puhumaan elämän vaikeissa paikoissa. Useissa seurakunnissa papeilla on päivystysaikoja, jonne myös kirkkoon kuulumattomat voivat mennä puhumaan asioistaan. (Terveyskylä 2022.)

Keskenmenon kokeneille perheille on tärkeää antaa tukea ja ymmärtämystä heidän suruunsa. Hoitaja on ammattilainen, mutta silti ihminen ihmiselle.

Kirjoittajat

Mervi Eskelinen, Terhi Laine ja Saara Pakkala ovat LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoita. Teksti on osa terveydenhoitajaopintoihin kuuluvaa kehittämistehtävää, toimeksiantajana Tähti ry.

Sanna Imeläinen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutuksessa.


Lähteet

Korhonen, H. 2023. Olisin niin halunnut pitää sinut – bonusvanhempien toistuva suru. Tähti-yhdistys ry. Viitattu 19.3.2024. Saatavissa https://www.tahtiyhdistys.fi/post/olisin-halunnut-pit%C3%A4%C3%A4-sinut-bonusvanhempien-toistuva-suru

Käpy Lapsikuolemaperheet ry. 2017. Keskenmenon kokeneen tukeminen. Viitattu 19.3.2024. Saatavissa https://kapy.fi/wp-content/uploads/keskenmenon-kokeneen-tukeminen.pdf

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry. 2024. Mistä tietää tarvitsevansa psyykkistä tukea? Viitattu 19.3.2024. Saatavissa https://simpukka.info/blogi/mista-tietaa-tarvitsevansa-psyykkista-tukea-keskenmenon-jalkeen-ja-mista-sita-saa/

Terveyskylä. 2022. Keskenmenon jälkeen. Naistalo. Viitattu 19.3.2024. Saatavissa https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus/raskausajan-ongelmat/keskenmeno/keskenmenon-j%C3%A4lkeen

Tiitinen, A. 2023a. Keskenmeno. Lääkärikirja Duodecim. Viitattu 19.3.2024. Saatavissa https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00138

Tiitinen, A. 2023b. Kohtukuolema. Lääkärikirja Duodecim. Viitattu 19.3.2024. Saatavissa https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00876

Tähti ry. 2024. Raskaudenaikaisen menetyksen kokeneet. Viitattu 15.4.2024. Saatavissa https://www.tahtiyhdistys.fi/