raskaus

6 artikkelia

Mielenterveyshäiriöistä kärsivien odottajien tarvitsema tuki äitiysneuvolassa

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on mielenterveydenhäiriö, jossa vuorottelevat mania- sekä masennusjaksot (Suomen mielenterveys ry). Mielenterveyden ongelmista kärsivä odottava äiti saattaa kokea toivottomuuden tunteita sekä tulevaisuuden pelkoa. Nämä ajatukset voivat heijastua raskauskokemukseen […]