Liiketalouden ala kiinnostaa maahan muuttaneita

Onnistunut ohjaus korkeakoulutusasioissa ja erityisesti ammattikorkeakouluun hakemisen neuvonta edellyttää tietämystä siitä, mikä asiakkaita kiinnostaa. Haettava opetusala määrittää pääsyvaatimuksia ja koulutusmahdollisuuksia sekä suuntaa ohjausta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja LAB-ammattikorkeakoulun toteuttama Lahden OSKE LAB -hanke tarjoaa monipuolista tukea korkeakouluopintoihin pyrkiville maahan muuttaneille (LAB 2023). Henkilökohtaisissa ohjaus- ja neuvontapalveluissa on kertynyt tietoa muun muassa asiakkaiden kiinnostuksesta korkeakouluopintoihin. Tämä artikkeli perustuu aineistoon, joka on koottu henkilökohtaisissa ohjaustapaamisissa kävijöiden esittämän informaation perusteella.

Kesäkuusta 2021 joulukuuhun 2022 OSKE LAB -hankkeen neuvontaan hakeutui 71 maahan muuttanutta, jotka tarvitsivat ohjausta korkeakouluopinnoissa, oman polun etenemisessä tai työllistymiseen liittyvissä asioissa (Baliasina 2023). Tietoa kävijöiden kiinnostusaloilta on koottu seuraavaan kaavioon (kuva 1).

[Alt-teksti: kaavio, joka esittelee kiinnostuksen kohteet prosentteina. Liiketalous 36 prosenttia, sote-ala 29 prosenttia ja tietotekniikka 10 prosenttia. Loput alat muodostavat pieniä sektoreita.]
Kuva 1. Maahan muuttaneiden kiinnostus korkeakouluopintoja kohtaan aloittain. (Kuva: Mariia Baliasina)

Mukaan ei ole laskettu asiakkaita, joiden saapumisen aiheena oli pelkkä työllistyminen. Toisaalta siinä on huomioitu muutamien asiakkaiden halukkuus eri koulutusaloille; esimerkiksi yksi henkilö haluaisi muotoilualalle, mutta piti tätä vaikeana ja sanoi hakeutuvansa liiketalouden pariin. Kolmella asiakkaalla ei ollut selkeää päätöstä hakualasta, vaan ylipäätään kiinnostusta korkeakouluopintoihin. Heille merkittäviä olivat pääsyvaatimukset ja se, miten vaikea pääsykoe olisi.

Englanninkieliselle koulutukselle kysyntää

Eniten kiinnostusta asiakkaat osoittivat liiketaloutta kohtaan. Kiinnostuksen syitä ei selvitetty, mutta asiaan voi vaikuttaa koulutuksen saatavuus englannin kielellä. Myös jotkut sote-alasta kiinnostuneet kysyivät mahdollisuudesta opiskella englannin kielellä. Kuultuaan, että Lahdessa ei järjestetä sairaanhoitajakoulutusta englanniksi, he päättivät pyrkiä liiketalouteen.

Sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneiden joukossa mainittiin hammashoito, lääkärin työ, sosiaaliala, sairaanhoitajuus, fysioterapia tai ylipäätään mikä tahansa sote-alan ammatti. Muotoiluun laskettiin mukaan muotoilusta, taiteesta ja graafisesta suunnittelusta kiinnostuneet. Kasvatustiede yhdistää sekä opettajan pätevyyttä etsiviä että varhaiskasvatukseen halukkaita. IT tarkoittaa tietotekniikasta kiinnostuneita. Muu-otsikolle kirjattiin kuusi ammattia, yksi kiinnostunut kutakin kohtaan: rakennustekniikan insinööri, kosmetologi, agronomi, oikeustradenomi, sairaalan fyysikko ja matkailualan asiantuntija.

Kuva 2. Hanketyö voi auttaa tekemään valintoja tarjoamalla ajantasaista ja olennaista tietoa. (geralt 2017)

Tietoa hyödynnetään monessa kohteessa

OSKE LAB -hankkeessa saatu tieto on hankkeen näkökulmasta merkittävä, koska se mahdollistaa toiminnan jatkosuunnittelua. Tiedon perusteella voidaan järjestää infotilaisuuksia maahan muuttaneille tai valmistaa heille suunnattua tukimateriaalia. LAB-ammattikorkeakoulu voi hyödyntää tietoa suunnitellessaan eri alojen markkinointia tai ohjausta tuleville opiskelijoille.

Hankkeessa saatu data tarjoaa lisätietoa myös alueen toimijoille maahan muuttaneiden tarpeista sekä mahdollisesta tuesta heidän polkujensa rakentamisessa.

Kirjoittaja

Mariia Baliasina, KM, kieltenopettaja, työskentelee TKI-asiantuntijana Lahden OSKE LAB-hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Baliasina, M. 2023. Korkeakoulutetut maahan muuttaneet kaipaavat tietoa löytääkseen oman polkunsa. LAB Focus. Viitattu 17.4.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/korkeakoulutetut-maahan-muuttaneet-kaipaavat-tietoa-loytaakseen-oman-polkunsa/

geralt. 2017. Altmann, G. Valinta, valitse, päättää. Pixabay. Viitattu 17.4.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/valinta-valitse-p%c3%a4%c3%a4tt%c3%a4%c3%a4-p%c3%a4%c3%a4t%c3%b6s-2692575/

LAB. 2023. Lahden OSKE LAB. Hanke. Viitattu 17.4.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/oske-lab