LAB-opiskelijat kehittämässä kierrätysyhtiön sisäistä viestintää

Kuusakoski Oy:n vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan oli kaavailtu intraprojektin esiselvitys eli haluttiin selvittää henkilökunnan tarpeita ja toiveita uutta intranetiä kohtaan. Alun perin tarkoitus oli tehdä selvitys yhdessä ulkopuolisen asiantuntijayrityksen kanssa, mutta vuoden mittaan ajatus jalostui, ja oppilaitosyhteistyön mahdollisuus nousi esille. Tähän kannustivat paitsi taloudelliset seikat myös näkemys siitä, että palvelumuotoilun menetelmät sopisivat mainiosti tähän tarpeeseen.

Sopiva oppilaitos – LAB-ammattikorkeakoulu – löytyi läheltä Kuusakoski Oy:n Lahden-toimipistettä. Teams-tapaamisessa pohdimme ja hahmottelimme, mikä yhteistyömuoto olisi paras tapa lähteä tekemään esiselvitystä. Päädyimme yhteistuumin siihen, että toimeksianto annettaisiin Digitaalisen palvelun suunnittelu -opintojaksolle opiskelijaprojektina tehtäväksi.

Erittäin tärkeässä roolissa oli kurssin aikataulujen nivominen osaksi yhtiön edustajien kalenteria. Käytännössä projektin aikataulu ja käyttäjiä osallistavat työpajapäivät sovittiin etukäteen jo ennen casen esittelyä opiskelijoille. Hyvä startti projektille saatiin sillä, että casen esittely toteutettiin kasvokkain tapaamisessa Mukkulan kampuksella.

Palvelumuotoilun avulla kohti unelmien intraa

Kolmen kuukauden kuluessa opiskelijat toteuttivat 5–6 hengen tiimeissä palvelumuotoiluprosessin tavoitteenaan asiakaslähtöinen digitaalisen palvelun konsepti. Matkan varrella opiskelijatiimit muun muassa kasvattivat asiakasymmärrystä, määrittelivät käyttäjäprofiileja sekä suunnittelivat palvelupolkuja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Opiskelijat pääsivät vierailemaan Kuusakosken Kujalan toimipisteellä, tutustumaan yhtiön nykyiseen intraan sekä pitämään Lahden toimipisteellä työpajan, johon kutsuttiin osallistujia eri puolilta Kuusakosken Suomen organisaatiota erilaisista rooleista.

Opiskelijat analysoivat työpajassa kerätyn aineiston ja lähtivät sen pohjalta ideoimaan ”Unelmien intra 2025” -konseptia. Opiskelijat järjestivät kaksi verkkotyöpajaa, joissa käyttäjien kanssa vielä työstettiin ratkaisuideoita.

Opiskelijat esittelivät projektin lopputulokset verkkoseminaarissa, jolloin useampi kuusakoskelainen pystyi osallistumaan tilaisuuteen. Lisäksi toimeksiantajalle lähetetiin 26-sivuinen projektiraportti täynnä tietoa, oivalluksia ja konsepti-ideoita.

Kuva 1. Opiskelijatyöryhmä yhdessä lehtori Minna Ulmalan kanssa opintojakson loppuraportointipäivänä 29.11.2022. (Kuva: Pasi Tiihonen)  

Oppilaitosyhteistyössä kaikki voittavat

Opiskelijat korostivat palautteessaan, miten olennaista oli, että työpajoihin osallistuneet kuusakoskelaiset olivat kehitysmyönteisiä ja aktiivisia. Heidän mielestään yrityksestä kertoo paljon hyvää, että tällainen selvitys ylipäätään haluttiin tehdä ja että halutaan aidosti kuunnella henkilökuntaa ja heidän tarpeitaan.

Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja tuloksiin ja rohkaisemme muitakin organisaatioita miettimään, miten he voisivat tehdä yhteistyötä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa – oppilaitosyhteistyössä on hyvät ainekset todelliseen win-win-suhteeseen.

Kirjoittajat

Minna Ulmala, FM, toimii tietojenkäsittelyn lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä. Hän on opettajana ja tiimivalmentajana Digitalisen palvelun suunnittelu -opintojaksolla sekä toimii asiantuntijana Customer Experience -kasvualustalla.

Laura Oksanen, VTM, työskentelee kansainvälisessä kierrätysyhtiössä Kuusakoski Oy:ssä viestintäpäällikkönä. Hänen vastuullaan ovat yhtiön sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä markkinointi.