LAB vei elvytystaitoa koululaisten opettajille

Elvytystaito on kansalaistaito, jota voidaan opettaa jo alakouluikäisille. Oikealla toiminnalla, nopealla avun hälyttämisellä ja nopeasti aloitetulla peruselvytyksellä voidaan pelastaa ihmishenki. Ja lapsi voi olla juuri se henkilö, joka pelastaa hätätilanteessa olevan ihmisen. (Kids Save Lives 2023).

Suomen Elvytysneuvoston Kids Save Lives -hanke on valtakunnallinen koululaisille suunnattu elvytysopetus, jolla pyritään tavoittamaan koko väestö pitkällä aikavälillä. Kolme tärkeää periaatetta ovat: mene auttamaan, hälytä apua ja elvytä. Hankkeessa suunnatulla elvytysopetuksella on merkittävin ja pitkäkestoisin vaikutus maallikkoelvytyksen määrän lisäämiseen yhteiskunnassa (Kids Save Lives 2023).

LAB-ammattikorkeakoulun kaksi ensihoidon lehtoria ja kaksi paramedic-opiskelijaa lähtivät Kesämäen koululle jalkauttamaan Kids Save Lives -ideaa peruskoulun opettajille ja pitivät neljän tunnin opetuksen, teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa. Kesämäen opettajat pääsivät harjoittelemaan teorialuentojen jälkeen paineluelvytystä elvytysnukkien avulla. Tämän koulutuksen jälkeen opettajilla on hyvät valmiudet lähteä pitämään oppilailleen Kids Save Lives -koulutuksen mukaista opetusta.

Kuva 1. Lappeenrannan Kesämäen koululla opettajat treenasivat paineluelvytystä. (Kuva: Jenni Hämäläinen)

Koulutuspäivää pidettiin onnistuneena. Palautteet, joita saimme opettajilta, olivat tällaisia: ”aihe oli tosi mielenkiintoinen ja oli hyvä viritellä omaa muistia elvytysasioista”, ”en ottanut puhelinta kertaakaan esille neljän tunnin koulutuksen aikana”, ”ihan tuli hiki harjoitellessa”, ”tätä on kiva opettaa eteenpäin”. 

Kouluissa toteutettu elvytysopetus kasvattaa pikkuhiljaa elvytystaitoisten aikuisten määrää yhteiskunnassamme; lisäksi ymmärrys, kiinnostus ja tietoisuus peruselvytyksen tärkeydestä lisääntyy.

Auttamiskyky ei katso ikää

Uskallus toimia hätätilanteessa ja saadut valmiudet ovat tärkeimpiä elementtejä, kun puhutaan kyvystä auttaa hätätilanteessa. Kids Save Lives soveltuukin kaikenikäisille koululaisille, ja koulutus on muokattavissa ikätason mukaan. Pienempi koululainen ei välttämättä pysty itse elvyttämään tilanteen tullessa, mutta hänellä on muita mahdollisuuksia toimia hätätilanteessa, esimerkiksi hakemalla lisää apua tilanteeseen. Isompi koululainen osaa jo mahdollisesti hälyttää apua sekä pystyy antamaan ohjeita oikeasta toimintatavasta muille paikalla oleville henkilöille. (Kids Save Lives 2023).

Uusien asioiden opetteluun kouluikä on luonteva ajanjakso, ja onkin ajateltu, että peruselvytyksen opetus voidaan hyvin integroida esimerkiksi terveystiedon, liikunnan tai biologian oppitunteihin. Käytännössä kuitenkin Kids Save Lives- opettajana voi toimia minkä tahansa aineen opettaja, oma innostus aihetta kohtaan on kaikkein tärkeintä! Hankkeen taustalla on myös ajatus tavoittaa ihmiset koululaisten kotona. Koululaisten kautta kiinnostus, tieto ja oppimateriaalit voivat myös saavuttaa isomman foorumin.

Kirjoittaja                                                                          

Jenni Hämäläinen on LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä työskentelevä ensihoidon lehtori.

Lähteet

Kids Save Lives. 2024. Viitattu 2.5.2024. Saatavissa https://www.elvytysneuvosto.fi/kids-save-lives/