Lahden Tiedepuisto sai uudet coworking-tilat, mutta avajaiset siirtyivät tulevaan

Lahden Tiedepuistoon avattiin kesällä 2020 uudet coworking-yhteiskäyttötilat. Tilojen tarkoituksena on tarjota asiakkaille monipuolinen ja edullinen palvelu sekä kehittää alueella toimivien yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Palvelutasot räätälöitiin asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi huomioiden eri käyttäjäryhmien vaatimukset. Kaiken piti olla loppuun asti mietitty, mutta keväällä 2020 alkanut koronaviruspandemia kuitenkin sotki suunnitelmia.  

Kuva, joka sisältää kohteen sisä, sisäkatto, pöytä, huone

Kuvaus luotu automaattisesti
Kuva 1. Niemi Works -yhteiskäyttötilat Lahden Tiedepuistossa. Kuva: Reponen.

Korona ja etätyöskentely 

Koronaviruspandemia on saanut miljoona työntekijää siirtymään toimistolta etätöihin. Taloustutkimuksen Ylelle tekemän kyselyn mukaan puolet näistä miljoonasta työntekijästä haluaisi jatkaa etätöitä myös koronaviruspandemian päättymisen jälkeen. Yritykset ovat huomanneet saman vaikutuksen, saaden heidät miettimään tilatarpeitaan uudessa valossa. Miksi sijoittaa suuria summia tilavuokriin, kun osa työntekijöistä voi hoitaa työskentelyn etänä? (Pantsu 2020.) 

Vakuutusyhtiön IF:n keväällä 2020 tekemästä kyselytutkimuksesta selviää, että 88 % vastaajista koki etätyön mielekkääksi työskentelytavaksi. Vastaavasti 12 % vastaajista koki etätyön haastavaksi ja jopa vaikeaksi. Tutkimuksesta selvisi, että vaikeimmaksi etätyöskentelyn kokivat alle kouluikäisen lapsen omaavat perheet. Tilanpuute sekä työ- ja vapa-ajan erottaminen toisistaan katsottiin olevan suurin rasitustekijä etätyöskentelyssä. (IF Vakuutus 2020.)  

Coworking-tiloista vaihtoehtoinen ratkaisu? 

Coworking-tilat ovat viime vuosina nostaneet suosiotaan. Suosiota on vauhdittanut erityisesti start-up yritysten laaja kasvu sekä aloittavien kasvuyritysten tarpeiden uudistuminen. (Reponen 2020.) Viime aikoina myös isot yritykset ovat alkaneet hyödyntää coworking-tiloja työskentelyssään. Coworking-tilat mahdollistavat parhaimmillaan yritysten toimitilatarpeiden ja koko työskentelykulttuurin uudistamisen. (Riikonen 2018.) 

Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto alkoi vuonna 2019 tapahtuneiden liiketoimintamuutosten seurauksena valmistella Niemi Works -yhteiskäyttötiloja Lahden Tiedepuisto -kiinteistöön, jossa sijaitsee myös LAB-ammattikorkeakoulun opetustiloja. Niemi Works -yhteiskäyttötiloja varten kerättiin tutkimusaineistoa asiakkaiden toivomista palvelu- ja hintatasoista ja niiden avulla tuotettiin asiakastarpeita vastaava palvelu. Palvelun tarkoituksena on tarjota asiakkaille joustavat ja kustannustehokkaat työskentelytilat inspiroivassa työympäristössä. (Reponen 2020.)  

Koronaviruksen vaikutuksista huolimatta tilat otettiin käyttöön kesällä 2020. Kuitenkin eettiset periaatteet sekä viranomaissuositukset estivät Niemi Works -yhteiskäyttötilojen avajaiset, jotka päätettiin siirtää myöhemmäksi. Tästä huolimatta koronaviruksen aikaansaama etätyöbuumi nähdään Lahden Tiedepuistossa myös positiivisena asiana, sen tarjotessa mahdollisuuksia uusien työskentelytapojen ja -periaatteiden kokeilemiseen.  

Video 1. Video uusista, Niemi works -tiloista Video: Aku Mattila.

Kirjoittajat 

Jesse Reponen on LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-insinööriopiskelija. Hän suoritti YAMK-tutkintonsa opinnäytetyön Lahden Tiedepuiston Niemi Works -yhteiskäyttötilojen kehittämishankkeesta. 

Lea Heikinheimo, TkT, toimii vastuuopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa uudistava johtaminen, insinööri YAMK -ohjelmassa.   

Lähteet 

IF Vakuutus. 2020. Suomalaisten etätyökokemukset korona-aikana ovat pääosin myönteisiä – työ ja vapaa-aika kietoutuvat tiiviisti yhteen. STT Viestintäpalvelut Oy. [Viitattu 2.10.2020]. Saatavissa: https://www.sttinfo.fi/tiedote/suomalaisten-etatyokokemukset-korona-aikana-ovat-paaosin-myonteisia-tyo-ja-vapaa-aika-kietoutuvat-tiiviisti-yhteen?publisherId=69817318&releaseId=69879664

Pantsu, P. 2020. Sadat tuhannet haluavat jatkaa etätöissä myös koronan kaikottua: muutos tuo yrityksille mahdollisuuden säästää vuokrakuluissa – pysyvästi. [Viitattu 27.4.2020]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-11310841 

Reponen, J. 2020. Niemi Works -yhteiskäyttötilat, case Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto. LAB-ammattikorkeakoulu. YAMK-opinnäytetyö. Tekniikan ala. Uudistava johtaminen koulutusohjelma.  [Viitattu 5.10.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020100621045 

Riikonen, A. 2018. Vapaat toimitilat. Toimitilojen erikoislehti. [Viitattu 2.10.2020]. Saatavissa: 

Kuva 

Reponen, J. 2020. Niemi Works -yhteiskäyttötilat, case Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto. LAB-ammattikorkeakoulu. YAMK-opinnäytetyö. Tekniikan ala. Uudistava johtaminen koulutusohjelma.  [Viitattu 5.10.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020100621045 

Video 

Mattila, A 2020. Niemi works. Youtube. Video. [Viitattu 2.10.2020]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=s35tbPuLL9c&feature=emb_title 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *